Αρχική ΙΣΤΟΡΙΚΑ Παλιός Πειραιάς : Έργα γύρω απο το Καραισκάκη πριν απο 47 χρόνια.

Παλιός Πειραιάς : Έργα γύρω απο το Καραισκάκη πριν απο 47 χρόνια.

7133
0

Στο παρακάτω βίντεο από τον Εθνικό Οπτικοακουστικό Αρχείο μπορείτε να δείτε τα έργα οδοποιίας  που έλαβαν χώρα πριν από περίπου 47  χρόνια στους δρόμους γύρω από το Καραϊσκάκη, λόγω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου που έγινε λίγους μήνες μετά εν έτει 1969. Η μαζική προσπελασιμότητα του Σταδίου δεν ήταν δυνατή τότε οπότε κρίθηκαν αναγκαία τα έργα.

Όπως αναφέρει ο κος Κυριάκος Γκλεζάκος στο γκρουπ του στο facebook “ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ” η ταυτότητα του έργου είναι η εξής:

ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ
Κόστος: 80.000.000 δρχ
Μελέτη: ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ Τ.Ε.Π.Ε.
Ανάδοχος: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ Α.Ε.

Κυριάκος Γκλεζάκος —> ‎Ελληνική Εργοτεχνική Ιστορία

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΙΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (1968)
ΣΥΝΤΑΞΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΝ ΑΝΑΔΙΑΤΑΞΙΝ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΟΥ «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΡΤΙΩΤΕΡΑΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΙΝ ΤΟΥ ΠΡΟΑΝΑΦΕΡΘΕΝΤΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ 1969.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κύριος Έργου: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
2. Προϊσταμένη Αρχή: ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ δια του κ. Κωνσταντίνου Καρύδα, Ταξιάρχου και Γενικού Γραμματέως Δημοσίων Έργων.
3. Αναθέτουσα Υπηρεσία: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ (Γ3)/ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ (Γ.Ε.Κ.Μ.Ο.Α.)
4. Σύνταξις Μελετών Τεχνικών Έργων κατά Μελετητήν και Αντικείμενον:
α) Κυκλοφοριακή Μελέτη της Λεωφόρου Καραολή και Δημητρίου: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δια του κ. Κωνσταντίνου Αμπακούμκιν, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π.
β) Στατική Μελέτη της Γεφύρας Διελεύσεως της Λεωφόρου Καραολή και Δημητρίου υπεράνω του Διπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δια του κ. Κωνσταντίνου Αμπακούμκιν, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., Ειδικού επί Θεμάτων Σιδηροδρομικής Τεχνικής.
γ) Στατική Μελέτη της Πεζογεφύρας Διελεύσεως υπεράνω του Διπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ μετά διχαλώσεως: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δια του κ. Κωνσταντίνου Αμπακούμκιν, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., Ειδικού επί Θεμάτων Σιδηροδρομικής Τεχνικής.
δ) Στατική Μελέτη της Υπογείου Διαβάσεως μπροστά από το Στάδιον «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»: ΤΕΧΝΙΚΟΝ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΥΠΑΛΙΝΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ δια του κ. Κωνσταντίνου Αμπακούμκιν, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π., Ειδικού επί Θεμάτων Σιδηροδρομικής Τεχνικής.
ε) Στατικές Μελέτες Αγωγών Αποχετεύσεως και Αποστραγγίσεως δια την Περιοχήν Παλαιού Φαλήρου: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ δια του κ. Αριστείδου Τσιπλάκου, Πολιτικού Μηχανικού και Διευθυντού του Μελετητικού Τμήματος της Α.Τ.Ε. ΥΔΡ.ΕΞ.
5. Επιβλέπουσαι Υπηρεσίαι:
α) Δια την Κατασκευήν της Γεφύρας Διελεύσεως της Λεωφόρου Καραολή και Δημητρίου: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ (Γ2)
β) Δια την Κατασκευήν της Πεζογεφύρας Διελεύσεως μετά διχαλώσεως: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ (Γ2)
γ) Δια την Κατασκευήν της Υπόγειος Διάβασις Πεζών μπροστά από το Στάδιον «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»: ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ (Γ2)
δ) Δια την Κατασκευήν των Αγωγών Αποχετεύσεως και Αποστραγγίσεως: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΗΣ (Ο.Α.Π.).
6. Κατασκευή Τεχνικών Έργων κατά Εργολήπτην και Αντικείμενον:
α) Γέφυρα Διελεύσεως της Λεωφόρου Καραολή και Δημητρίου υπεράνω του Διπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
β) Πεζογέφυρα Διελεύσεως υπεράνω του Διπλού Σιδηροδρομικού Διαδρόμου των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ μετά διχαλώσεως: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
γ) Υπόγειος Διάβασις Πεζών μπροστά από το Στάδιον «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΔΩΝ ΚΑΙ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
δ) Αγωγοί Αποχετεύσεως και Αποστραγγίσεως Περιοχής Παλαιού Φαλήρου:
i. Τμήμα Α΄: Δέλτα Φαλήρων – Στάδιον «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ»: ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΟΛΟΥ
ii. Τμήμα Β΄: Στάδιον «Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗΣ» – Σιδηροδρομικός Διάδρομος ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ: ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗΣ Ε.Δ.Ε.
7. Προϋπολογισμός Κατασκευής: 46.000.000 δρχ. το οποίον επιμερίζεται (ενδεικτικώς) ως εξής:
α) Προϋπολογισμός Κατασκευής της Γεφύρας Λεωφόρου Καραολή και Δημητρίου: 25.000.000 δρχ.
β) Προϋπολογισμός Κατασκευής των Τεχνικών Έργων Οδοποιΐας: 5.000.000 δρχ.
γ) Προϋπολογισμός Κατασκευής των Αποχετευτικών Έργων: 6.000.000 δρχ.
δ) Προϋπολογισμός Κατασκευής της Υπογείου Διαβάσεως: 2.500.000 δρχ.
_______________________________________
Βιβλιογραφικαί Αναφοραί:
1. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Στήλη: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Πέμπτη 04 Ιανουαρίου 1968, σελ. 19
2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Στήλη: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 1968, σελ. 26
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ, Στήλη: ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, Πέμπτη 28 Δεκεμβρίου 1967, σελ. 11
4. 130 ΧΡΟΝΙΑ Η.Σ.Α.Π., Λεύκωμα της Διευθύνσεως Δημοσίων Σχέσεων των Η.Σ.Α.Π.
5. ΕΘΝΙΚΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ, Τεκμήριον D1194, Κωδικός Θέματος: Τ2571
6. ΕΘΝΙΚΟΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΝ ΑΡΧΕΙΟΝ, Τεκμήριον D1713, Κωδικός Θέματος: Τ4389
7. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 1969 – 1970
8. Βικτώρια Κωτουλοπούλου – Κωστοπούλου, Αριστείδης Κωστόπουλος, ΠΕΙΡΑΙΑΣ – ΠΑΤΡΙΔΟΓΝΩΣΙΑ Γ΄ Τάξεως Δημοτικού Σχολείου, Εκδόσεις ΝΙΚΟΔΗΜΟΣ.
9. Προσωπικόν Αρχείον.

Προηγούμενο άρθροΣυνάντηση είχε αντιπροσωπεία του ΒΕΠ με τον Υπουργό Π.Α.Π.Ε. Π. Λαφαζάνη
Επόμενο άρθροΕγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Πειραιά για το 2015 – Οι αντιδράσεις των παρατάξεων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.