Αρχική ΟΛΠ Master Plan ΟΛΠ : Τι ενέκρινε και τι απέρριψε η ΕΣΑΛ

Master Plan ΟΛΠ : Τι ενέκρινε και τι απέρριψε η ΕΣΑΛ

1145
0

Το master plan του ΟΛΠ (θυγατρική της Cosco) εξετάστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της επιτροπής Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Λιμένων που συνεδρίασε στο υπουργείο Ναυτιλίας.

Η εν λόγω επιτροπή, ενέκρινε υπό όρους τις υποχρεωτικές επενδύσεις του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς, ορισμένες εκ των οποίων ήδη έχουν ολοκληρωθεί.

Συνολικά, οι επενδύσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει η Cosco και ορισμένες εκ των οποίων ήδη έχουν ολοκληρωθεί – υποχρεωτικές και πρόσθετες – ανέρχονται στο ποσό των περίπου 580 εκατ. ευρώ.

Οι υποχρεωτικές επενδύσεις του ΟΛΠ είναι ύψους 293,7 εκατ. ευρώ και θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί έως το 2021, προκειμένου να μεταβιβαστεί στην Cosco και το υπόλοιπο 16% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΠ, εκτός από το 51% που απέκτησε το 2016.

Οι εγκρίσεις της ΕΣΑΛ σχετικά με τις υποχρεωτικές επενδύσεις, δίνονται με την προϋπόθεση της έγκρισής τους από το υπουργείο Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση των αρμοδίων Κεντρικών Συμβουλίων και τον όρο ότι κατά την υλοποίηση των έργων θα ληφθούν όλες οι απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία.

Συγκεκριμένα, η ΕΣΑΛ ενέκρινε ομόφωνα την επέκταση του επιβατικού λιμένα (Νότια Ζώνη, φάση Α) με σκοπό τη δημιουργία 2 θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων μήκους έως 350μ., την επισκευή δαπέδων, σιδηροτροχιών και γερανογεφυρών στοιβασίας (RMG cranes) στον προβλήτα 1 του σταθμού εμπορευματοκιβωτίων, τη μετατροπή της πενταγωνικής αποθήκης σε επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας που βρίσκεται στην ακτή Μιαούλη, την υπόγεια οδική σύνδεση του σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων με τον πρώην χώρο ΟΔΔΥ, τη βελτίωση και συντήρηση υποδομών του λιμένα, την προμήθεια εξοπλισμού λιμένα, τη βυθοκόρηση του κεντρικού λιμένα, προκειμένου να αποκατασταθούν τα λειτουργικά βάθη, την εκπόνηση μελετών, την κατασκευή νέου προβλήτα πετρελαιοειδών (έχει ήδη ολοκληρωθεί) την επέκταση του σταθμού διακίνησης αυτοκινήτων (λιμένας Ηρακλέους, εμπορικός λιμένας) και τη βελτίωση των υποδομών της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης (συμπεριλαμβανομένων των πλωτών δεξαμενών), με την προϋπόθεση τήρησης των δεσμεύσεων όπως αυτές απορρέουν από το χαρακτηρισμό της Ψυττάλειας ως αρχαιολογικού και ιστορικού τόπου.

Αναφορικά με την πολεοδομική οργάνωση του χερσαίου χώρου (καθορισμού όρων δόμησης και χρήσεων γης) που περιλαμβάνεται στο υποβληθέν Master Plan, η ΕΣΑΛ γνωμοδοτεί αρνητικά επί της πρότασης και ζητεί από την διοίκηση του Οργανισμού να προβεί σε βελτιώσεις.

Αναφορικά με τις πρόσθετες επενδύσεις, η ΕΣΑΛ απορρίπτει κατά πλειοψηφία την κατασκευή νέας αποθήκης στην πρώην περιοχή ΟΔΔΥ, έκτασης 80.000 τ.μ. με κατασκευή νέων σύγχρονων αποθηκών εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η ΕΣΑΛ αναφέρει ότι η συγκεκριμένη επένδυση ανατρέπει τον εθνικό στρατηγικό σχεδιασμό οργανωμένου δικτύου logistic centers, επιβαρύνοντας ταυτόχρονα άσκοπα την περιοχή, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση χιλιομετρικά, στην περιοχή του Θριασίου, έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση ενός εμπορευματικού κέντρου διεθνούς εμβέλειας επένδυσης 200 εκ. ευρώ, σε έκταση εμβαδού 588 στρεμμάτων με κατασκευή αποθηκών 235.000 τ.μ..

Ο εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων μειοψήφησε διατυπώνοντας την ακόλουθη άποψη: Η συγκεκριμένη επένδυση θα πρέπει να γίνει δεκτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι υφιστάμενοι όροι δόμησης, διότι αφορά την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε έναν λιμένα (περιλ. cross docking), με τις υφιστάμενες αποθήκες να είναι μικρές σε έκταση και πεπαλαιωμένες. Η επένδυση δε, αναμένεται να επιφέρει αύξηση των θέσεων εργασίας. Επίσης, η ΕΣΑΛ απέρριψε την κατασκευή δύο πενταόροφων κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, έκτασης 75.000 τ.μ. το καθένα, στην περιοχή Γ2 (G2) καθώς θα πρέπει να τηρηθούν οι κατευθυντήριες οδηγίες.

Οι εκπρόσωποι της Ρυθμιστικής Αρχής Λιμένων και του υπουργείου Τουρισμού, μειοψήφησαν διατυπώνοντας την άποψη, ότι η επένδυση γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση της τήρησης έως το μέγιστο της υφιστάμενης επιτρεπόμενης δόμησης και διατήρηση του προτεινόμενου από τη μελέτη ύψους των 18μ.. Συμφωνούν δε με τις συστάσεις περί διαμόρφωσης χώρων πρασίνου στην πλάκα οροφής.

Για την κατασκευή Επιβατικού Σταθμού Κρουαζιέρας στην περιοχή της Νότιας Ζώνης του Λιμένα η ΕΣΑΛ αποφάσισε ότι εν λόγω επένδυση δεν είναι δυνατόν να αξιολογηθεί, καθώς εκκρεμεί η εξέταση της πρότασης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της ΟΛΠ Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η κατασκευή επιβατικού σταθμού στον νέο επιβατικό λιμένα (Νότια Ζώνη, Φάση Α) κρίνεται σκόπιμη προκειμένου να εξυπηρετήσει μόνο την άφιξη / αναχώρηση επιβατών κρουαζιέρας και τις συνοδές ανάγκες, όπως χώρους εστίασης, χώρους υγιεινής, καταστήματα αφορολογήτων ειδών κ.α. Επισημαίνεται δε, ότι η χρήση εμπορικού κέντρου και λοιπών χώρων αναψυχής τέτοιου μεγέθους, δεν συνιστά λιμενική δραστηριότητα.

Επίσης δεν έγινε δεκτή η κατασκευή εμπορικού κέντρου (Mall) εντός των ορίων του δήμου Πειραιώς, καθώς είναι αντίθετη με τα προβλεπόμενα στο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Πειραιά (Γ.Π.Σ.).

Για τη μετατροπή της Παγόδας σε ξενοδοχείο, η ΕΣΑΛ αποφάσισε ότι για να εγκριθεί η εν λόγω πρόταση, είναι κατά το νόμο απαραίτητη προϋπόθεση να προηγηθεί η έγκριση της αλλαγής της χρήσης του κτιρίου από το υπουργείο Πολιτισμού μετά από σχετική γνωμοδότηση από το Κεντρικό Συμβούλιο Νεοτέρων Μνημείων (ΚΣΝΜ), δεδομένου ότι πρόκειται για χαρακτηρισμένο μνημείο.

Επισημαίνεται σε κάθε περίπτωση, ότι ενδεχόμενη έγκριση δεν μπορεί να αφορά ανακατασκευή παρά μόνο μετατροπή, καθώς πρόκειται για χαρακτηρισμένο μνημείο.

Αναφορικά με τη μετατροπή αποθηκών σε ξενοδοχείο 4* και 5*, η ΕΣΑΛ δεν έχει αντίρρηση για τη μετατροπή των δύο υφιστάμενων αποθηκών σε ξενοδοχεία 4* και 5*, με την προϋπόθεση έγκρισης της χρήσης και των αντίστοιχων μελετών από το υπουργείο Πολιτισμού μετά από γνωμοδότηση του ΚΑΣ.

Σε περίπτωση κατεδάφισής τους, θα τηρηθούν οι ισχύοντες όροι δόμησης κατά το χρόνο της ανοικοδόμησης. Επίσης, εγκρίθηκε η μετατροπή της πέτρινης αποθήκης σε μουσείο στην Ακτή Βασιλειάδη.

Για την κατασκευή ναυπηγοεπισκευής για Mega Yachts στην περιοχή Γ1 δεν είναι δυνατή η λήψη απόφασης από την ΕΣΑΛ προ της εκδόσεως της αποφάσεως του ΣτΕ για το αν είναι επιτρεπτή.

Για την κατασκευή 5* ξενοδοχείου στο Πόρτο Λεόνε, η ΕΣΑΛ ανακοίνωσε πως εκκρεμεί η εξέταση της πρότασης από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ), λόγω της γειτνίασης με μνημείο, η οποία αναβλήθηκε μετά από σχετικό αίτημα της ΟΛΠ Α.Ε.

Σε κάθε περίπτωση, με δεδομένο ότι η εν λόγω επένδυση εντάσσεται στο μακροπρόθεσμο σχεδιασμό της ΟΛΠ ΑΕ (2033-35), δύναται να επανεξεταστεί από την ΕΣΑΛ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και τις αποφάσεις του ΚΑΣ αναφορικά με τις υπόλοιπες συναφείς ξενοδοχειακές

Το τελικό κείμενο αναμένεται να σταλεί σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ενώ όπως ανέφεραν πηγές από τη διοίκηση της Cosco, για ορισμένες από τις επενδύσεις που δεν έχουν εγκριθεί και θίγονται τα συμφέροντα του Οργανισμού, ο ΟΛΠ δεν αποκλείεται να προσφύγει σε διαιτησία στο μέλλον.

πηγη ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.