Η εκλογική περιφέρεια που περιέχει τις πιο “εργατικές” περιοχές του Πειραιά καθώς και τη Σαλαμίνα. Πέραμα, Νίκαια, Ρέντης, Κερατσίνι, Δραπετσώνα και Κορυδαλλός αποτελούν μαζί με τη Σαλαμίνα τη Β Πειραιώς που μπορεί να μην έχει εκλέξει πρωθυπουργό όπως η Α Πειραιώς, αλλά έχει δώσει στη βουλή μεγάλα στελέχη που έγιναν υπουργοί (βλ. Λαλιώτης)  που μερικά από αυτά εκλέγονται αδιαλείπτως από το 1974 (Τραγάκης, Νεράντζης, Διαμαντίδης).

Α εκλογική περίοδος (17/11/1974 – 22/10/1977)

Μπουγά Ταρσή Γεωργίου Ν.Δ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βουγιουκλάκης Ηλίας Ιωάννη Ν.Δ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καλογιάννης Παντελής Ιωάννη Ν.Δ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου Ν.Δ. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Παπαπολίτης Νικόλαος Ιωάννη ΕΔΗΚ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Δημήτριος Ιωάννη ΕΔΗΚ ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γόντικας Δημήτριος Ιωάννη Κ.Κ.Ε. ΥΠΟΛΟΙΠΟΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Β εκλογική περίοδος (20/11/1977 – 19/09/1981)

Χρηματόπουλος Φώτιος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μπουγάς Γεώργιος Χρήστου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μερκούρη Αμαλία – Μαρία (Μελίνα) Σταματίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κρητικός Παναγιώτης Νικολάου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Παπαπολίτης Νικόλαος Ιωάννη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κεπέσης Νίκανδρος Μηνά Κ.Κ.Ε. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Περδικούρης Άγγελος Κυριάκου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Βουλευτές της Β Πειραιώς που αντικαταστάθηκαν κατά τη θητεία τους.

       Αντικαταστάθηκε από
Χατζής Ιωάννης Νικολάου ΕΔΗΚ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ Παπαπολίτης Νικόλαος Ιωάννη
Γόντικας Δημήτριος Ιωάννη Κ.Κ.Ε. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κεπέσης Νίκανδρος Μηνά
Νικολαίδης Παντελής Νικολάου
(απεβίωσε στις 29/10/1979)
ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ Περδικούρης Άγγελος Κυριάκου

Γ εκλογική περίοδος (18/10/1981 – 07/05/1985)

Βουγιουκλάκης Ηλίας Ιωάννη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μπουγάς Γεώργιος Χρήστου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κρητικός Παναγιώτης Νικολάου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μερκούρη Αμαλία – Μαρία (Μελίνα) Σταματίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Φωτίου Χρήστος Αναστασίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πεντάρης Ευάγγελος Σταμάτη ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Θεοδωράκης Μιχαήλ (Μίκης) Γεωργίου Κ.Κ.Ε. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Δημήτριος Ιωάννη ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Δ Εκλογική περίοδος (02/06/1985 – 02/06/1989)

Κρητικός Παναγιώτης Νικολάου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Φωτίου Χρήστος Αναστασίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πεντάρης Ευάγγελος Σταμάτη ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βουγιουκλάκης Ηλίας Ιωάννη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μπουγάς Γεώργιος Χρήστου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καλούδης Νικόλαος Στεφάνου Κ.Κ.Ε. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Πάλλας Δημήτριος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Δημήτριος Ιωάννη ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είχαμε την εξής αντικατάσταση βουλευτή κατα τη Δ εκλογική περίοδο

Γλέζος Εμμανουήλ Νικολάου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ αντικαταστάτης :Διαμαντίδης Δημήτριος Ιωάννη

Ε εκλογική περίοδος (18/06/1989 – 12/10/1989)

Νιώτης Γρηγόριος Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κρητικός Παναγιώτης Νικολάου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βουγιουκλάκης Ηλίας Ιωάννη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μπουγάς Γεώργιος Χρήστου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καλούδης Νικόλαος Στεφάνου ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γαλανός Νικόλαος Θεοδώρου ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αστράκος Ευάγγελος Αντωνίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤ εκλογική περίοδος (05/11/1989 – 12/03/1990)

Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μπουγάς Γεώργιος Χρήστου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Ιωάννης Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κρητικός Παναγιώτης Νικολάου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αστράκος Ευάγγελος Αντωνίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γαλανός Νικόλαος Θεοδώρου ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ζ εκλογική περίοδος (08/04/1990 – 11/09/1993)  

Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βουγιουκλάκης Ηλίας Ιωάννη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μπουγάς Γεώργιος Χρήστου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κρητικός Παναγιώτης Νικολάου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Ιωάννης Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γαλανός Νικόλαος Θεοδώρου ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ιατροπούλου Αικατερίνη Ιωάννη ΟΟ.ΕΟ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είχαμε την εξής αντικατάσταση βουλευτή κατά τη Ζ εκλογική περίοδο.

Ανδρεαδάκη Αναστασία Ηλία ΟΟ.ΕΟ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ αντικατάστρια :Ιατροπούλου Αικατερίνη Ιωάννη

 

Η εκλογική περίοδος (10/10/1993 – 24/08/1996)

Νιώτης Γρηγόριος Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κρητικός Παναγιώτης Νικολάου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Ιωάννης Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καψής Γιάννης Παντελή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γαλανός Νικόλαος Θεοδώρου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λάλος Κανέλλος Ιωάννη ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Θ εκλογική περίοδος (22/09/1996 – 14/03/2000)

Λαλιώτης Κωνσταντίνος Γεωργίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Ιωάννης Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κρητικός Παναγιώτης Νικολάου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καψής Γιάννης Παντελή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λάλος Κανέλλος Ιωάννη ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αράπης Ιωάννης Αναστασίου ΔΗ.Κ.ΚΙ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είχαμε την εξής αντικατάσταση βουλευτή κατά τη Θ εκλογική περίοδο.

Μπαρμπαγιάννης Βασίλειος Ιωάννου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ αντικαταστάτης :Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου

 

Ι εκλογική περίοδος (09/04/2000 – 11/02/2004)

Λαλιώτης Κωνσταντίνος Γεωργίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λιντζέρης Δημήτριος Γεωργίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κρητικός Παναγιώτης Νικολάου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Ιωάννης Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λαφαζάνης Παναγιώτης Γεωργίου ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Καψής Γιάννης Παντελή ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είχαμε την εξής αντικατάσταση βουλευτή κατά τη I εκλογική περίοδο.

Μπαρμπαγιάννης Βασίλειος Ιωάννου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ αντικαταστάτης :Καψής Γιάννης Παντελή

ΙΑ εκλογική περίοδος (07/03/2004 – 18/08/2007)

Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βασιλείου Γεώργιος Βασιλείου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κουράκος Ιωάννης Θωμά Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λιντζέρης Δημήτριος Γεωργίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Ιωάννης Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Είχαμε την εξής αντικατάσταση βουλευτή κατά τη IΑ εκλογική περίοδο.

Πατσιλινάκος Ιωάννης Αλεξάνδρου Κ.Κ.Ε. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ αντικαταστάτρια :Νικολαϊδου Βαρβάρα (Βέρα) Αρίσταρχου

 

ΙΒ εκλογική περίοδος (16/09/2007 – 07/09/2009)

Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λιντζέρης Δημήτριος Γεωργίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Ιωάννης Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νικολαϊδου Βαρβάρα (Βέρα) Αρίσταρχου Κ.Κ.Ε. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λαφαζάνης Παναγιώτης Γεωργίου ΣΥΡΙΖΑ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Αράπογλου Δήμητρα Διαμαντή ΛΑ.Ο.Σ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΙΓ εκλογική περίοδος (04/10/2009 – 11/04/2012)

Λαφαζάνης Παναγιώτης Γεωργίου ΣΥΡΙΖΑ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νιώτης Γρηγόριος Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λιντζέρης Δημήτριος Γεωργίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Διαμαντίδης Ιωάννης Δημητρίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νικολαϊδου Βαρβάρα (Βέρα) Αρίσταρχου Κ.Κ.Ε. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ανατολάκης Γεώργιος Στεφάνου ΛΑ.Ο.Σ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

ΙΔ εκλογική περίοδος (06/05/2012 – 19/05/2012)

Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λαφαζάνης Παναγιώτης Γεωργίου ΣΥΡΙΖΑ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βαμβακά Ευγενία (Τζένη) Νικολάου ΣΥΡΙΖΑ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λιντζέρης Δημήτριος Γεωργίου ΠΑ.ΣΟ.Κ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κουράκος Ιωάννης Θωμά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ – ΠΑΝΟΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μανωλάκου Διαμάντω Εμμανουήλ Κ.Κ.Ε. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λαγός Ιωάννης Ευαγγέλου ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γιαννακάκη Μαρία Γεωργίου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΙΕ εκλογική περίοδος (17/06/2012 – 31/12/2014)  

Τραγάκης Ιωάννης Παναγιώτη Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Νεράντζης Αναστάσιος Δημητρίου Ν.Δ. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λαφαζάνης Παναγιώτης Γεωργίου ΣΥΡΙΖΑ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Βαμβακά Ευγενία (Τζένη) Νικολάου ΣΥΡΙΖΑ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Κουράκος Ιωάννης Θωμά ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΙ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Λαγός Ιωάννης Ευαγγέλου ΛΑΪΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ – ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Γιαννακάκη Μαρία Γεωργίου ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Μανωλάκου Διαμάντω Εμμανουήλ Κ.Κ.Ε. Β ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

πηγή hellenicparliament.gr

Προηγούμενο άρθροΕκλογικά αποτελέσματα στην Α Πειραιώς από το 1974 μέχρι το 2012
Επόμενο άρθροΥδραϊκός 7-10 Εθνικός Πειραιώς

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.