Στο παρακάτω άρθρο μπορείτε να διαβάσετε τα αποτελέσματα των κομμάτων στην Α Πειραιώς από τις πρώτες εκλογές της μεταπολίτευσης μέχρι το 2012 και στις δυο εκλογικές διαδικασίες του Μαΐου και του Ιουνίου. ΝΔ και ΠΑΣΟΚ πάντα εναλλάσσονταν στην 1η και τη 2η θέση εκτός από το 1974 όταν στη 2η βρισκόταν η Ένωση Κέντρου, το Μάιο του 2012 όταν πρώτευσε ο ΣΥΡΙΖΑ και τον Ιούνιο του ίδιου έτους που ήρθε 2ος.

1974

Νέα Δημοκρατία 79.582 – 54,29% (5) Εν. Κέντρου-Ν.Δ. 28.614 – 19,52% (2) ΠΑΣΟΚ 18.907 – 12,90% Ενωμ. Αριστερά 17.981 – 12,26% (1) Εθ. Δημ. Ένωσις 1.457 – 0,99%

1977

Νέα Δημοκρατία 66.098 – 43,92% (5) ΠΑΣΟΚ 35.918 – 23,86% (3) ΚΚΕ 16.616 – 11,04% ΕΔΗΚ 16.512 – 10,97% Εθν. Παράταξις 7.358 – 4,88%

1981

ΠΑΣΟΚ 76.200 – 48,17% (4) Νέα Δημοκρατία 54.060 – 34,17% (3) ΚΚΕ 19.347 – 12,20% (1) ΚΚΕ Εσωτερικού 3.048 – 1,92% Κ. Προοδευτικών 1.823 – 1,15%

1985

ΠΑΣΟΚ 74.908 – 44,08% (4) Νέα Δημοκρατία 72.288 – 42,54% (4) ΚΚΕ 16.230 – 9,55% ΚΚΕ Εσωτερικού 4.516 – 2,66% ΕΠΕΝ 750 – 0,44% Ιούνιος

1989

Νέα Δημοκρατία 77.016 – 46,28% (4) ΠΑΣΟΚ 60.507 – 36,36% (3) Εν. Συνασπισμός 22.516 – 13,57% (1) Δημ. Ανανέωση 2.565 – 1,54% ΚΚΕ Εσ. – Αν. Αρ. 692 – 0,42% Νοέμβριος

1989

Νέα Δημοκρατία 81.732 – 47,96% (4) ΠΑΣΟΚ 66.033 – 38,75% (3) Εν. Συνασπισμός 19.162 – 11,24% (1) Οικολ. Εναλλακ. 1.346 – 0,78% Κολλάτος 650 – 0,38%

1990

Νέα Δημοκρατία 83.572 – 49,57% (4) ΠΑΣΟΚ 61.607 – 36,54% (3) Εν. Συνασπισμός 18.175 – 10,78% (1) Οικολ. Εναλλακ. 1.658 – 0,98% Δημ. Ανανέωση 1.349 – 0,80%

1993

ΠΑΣΟΚ 75.344 – 44,43% (5) Νέα Δημοκρατία 68.473 – 40,38% (2) Πολιτική Άνοιξη 10.153 – 5,98% (1) ΚΚΕ 7.108 – 4,19% Συνασπισμός 6.372 – 3,75%

1996

[πηγή ypes.gr]

Τμήματα  402  Εγγεγραμμένοι  233.688  Ψήφισαν  166.851
 Έγκυρα  160.976  Άκυρα/Λευκά  5.875
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι  Έδρες
  N.Δ.  38,21  61.515  3
  ΠA.ΣO.K  38,19  61.472  3
  ΣYN  6,56  10.555  1
  ΔH.K.KI.  5,31  8.550  0
  K.K.E.  5,25  8.449  0
  Άνοιξη  2,80  4.508  0
  Eν.Kεντ.  1,38  2.215  0
  Εν.Οικολ.  0,42  669  0
  Κομ.Ελλ.  0,38  614  0
  Κυνηγοί  0,32  515  0
  ΕΠΕΝ  0,27  427  0
  Οικ.Εναλ.  0,21  339  0
  Μαχ.Αρ.  0,16  256  0
  Oικ.Ελλ.  0,14  226  0
  Χρ.Αυγή  0,13  208  0
  ΣΕΑΝ  0,08  121  0
  Κ.Ε.Ελλ.  0,07  110  0
  M-Λ KKE  0,05  74  0
  Ολυμπ.  0,03  56  0
  A.Σ.K.E  0,02  34  0
  ΟΑΚΚΕ  0,02  32  0
  Λοιπά  0,02  30  0
  Κ.Α.Δικ.  0,00  1  0
  Ελ.Ε.Κ.  0,00  0  0
  Ελ.Δημ.  0,00  0  0

 

2000

 Τμήματα  451  Εγγεγραμμένοι  225.960  Ψήφισαν  161.044
 Έγκυρα  156.716  Άκυρα/Λευκά  4.328
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι  Έδρες
  N.Δ.  43,21  67.714  3
  ΠA.ΣO.K  41,90  65.663  4
  K.K.E.  5,40  8.464  0
  ΣYN  4,01  6.281  0
  ΔH.K.KI.  2,67  4.188  0
  Εν.Κεντρ.  0,58  915  0
  Εθν.Συμ.  0,52  818  0
  Ελλ.Οικ.  0,36  572  0
  Δ.Π.Ε.  0,28  438  0
  Πρ.Γραμ.  0,27  416  0
  Οικ.Εναλ.  0,18  285  0
  Κομ.Ελλ.  0,13  205  0
  ΜΕ.Ρ.Α.  0,11  173  0
  Μ-Λ ΚΚΕ Αρ.  0,11  168  0
  ΚΚΕ (Μ-Λ)  0,07  116  0
  Κομ.Φιλ.  0,06  89  0
  ΚΟ.Ε.ΕΛ.  0,04  67  0
  Α.Κ.Ε.Π.  0,03  48  0
  Α.Σ.Κ.Ε.  0,03  41  0
  Ο.Α.Κ.Κ.Ε.  0,02  36  0
  Χριστ.  0,01  10  0
  Λοιπά  0,01  8  0
  Ε.Π.Α.Κ.  0,00  1  0
  ΠΑ.ΔΗ.ΚΕ.  0,00  0  0
  Ολυμπισμός  0,00  0  0

 

2004

 Τμήματα  433  Εγγεγραμμένοι  226.922  Ψήφισαν  167.918
 Έγκυρα  163.761  Άκυρα/Λευκά  4.157
 Έλαβαν
 Κόμμα  %  Ψήφοι  Έδρες
  N.Δ.  46,18  75.620  4
  ΠA.ΣO.K  37,57  61.524  1
  K.K.E.  5,87  9.612  1
  ΣYN  3,92  6.422  0
  ΛΑ.Ο.Σ.  3,01  4.937  0
  ΔH.K.KI.  2,13  3.492  0
  Εν.Κεντ.  0,46  759  0
  Ελλ.Μετ.  0,22  355  0
  ΜΕ.Ρ.Α.  0,15  251  0
  Αντ. Συμ.  0,15  244  0
  ΚΚΕ (Μ-Λ )  0,13  211  0
  Κομ.Φιλ.  0,08  131  0
  Μ-Λ ΚΚΕ  0,05  85  0
  Α.Σ.Κ.Ε.  0,04  67  0
  Ο.Α.Κ.Κ.Ε  0,03  51  0
  Αν.Μεμ.  0,00  0  0
  Χριστ.  0,00  0  0

 

2007

Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
407/407 211,854 145,140 141,001 3,178 961
100.00 % 68.51 % 97.15 % 2.19 % 0.66 %
Νέα Δημοκρατία 42.34 % 59,702 2
ΠΑ.ΣΟ.Κ 32.57 % 45,922 1
Κ.Κ.Ε. 8.95 % 12,613 1
ΣΥ.ΡΙΖ.Α 6.76 % 9,532 1
ΛΑ.Ο.Σ 5.24 % 7,390 1
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 1.22 % 1,725
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0.82 % 1,160
Ενωση Κεντρώων 0.48 % 680
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0.43 % 606
ΚΚΕ (μ-λ) 0.32 % 448
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛ. ΑΡΙΣΤΕΡΑ (ΕΝ.ΑΝΤΙ.Α.) 0.21 % 290
φιλελεύθερη συμμαχία 0.16 % 226
ΜΕΤΩΠΟ ΡΙΖΟΣΠ. ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ 0.14 % 198
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ 0.14 % 193
Ανεξ. Υποψ. 0.08 % 112
Κόμμα Φιλελευθέρων 0.08 % 110
Α.Σ.Κ.Ε. 0.04 % 51
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. 0.03 % 43

 

2009

Ενσωμάτωση Εγγεγραμμένοι Ψήφισαν Εγκυρα Ακυρα Λευκά
 425/425 / 100.00 % 208,337 133,752 / 64.20 % 130,177 2,790 / 2.09 % 785 / 0.59 %

 

Ποσοστό Ψήφοι Εδρες      
ΠΑ.ΣΟ.Κ 38.88 % 50,613 2
Νέα Δημοκρατία 32.97 % 42,913 1
Κ.Κ.Ε. 8.11 % 10,556 1
ΛΑ.Ο.Σ 7.56 % 9,844 1
ΣΥ.ΡΙΖ.Α 5.83 % 7,593 1
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3.55 % 4,623
Ενωση Κεντρώων 0.53 % 684
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 0.51 % 664
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 0.46 % 594
Δημ. Βεργής ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 0.41 % 538
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) 0.40 % 518
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0.26 % 342
Δημοκρατικοί 0.21 % 270
ΚΚΕ (μ-λ) 0.16 % 202
ΜΑΡΞΙΣΤΙΚΟ-ΛΕΝΙΝΙΣΤΙΚΟ ΚΚΕ 0.07 % 93
Εργατικό Επαναστικό Κόμμα 0.06 % 82
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0.04 % 48
ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ
Φως. Αλήθεια. Δικαιοσύνη.
ΧΑΡΙΖΩ ΟΙΚΟΠΕΔΑ, ΧΑΡΙΖΩ ΧΡΕΗ, Παναγροτικό Εργατικό Κίνημα Ελλάδος (ΠΑΕΚΕ)
ΠΕΡΙΦ. ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Α.Α)
ΠΑΛΑΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Κ.Ο.Τ.Ε.Σ. Καπνιστικές Ομάδες για την Τέχνη και την Εικαστική Συγκρότηση

 

2012 ΜΑΙΟΣ

[Εγγεγραμένοι: 203739][Εκλ. Τμήματα: 391 απο 391] [Εγκυρα: 123131] [Ακυρα: 1953] [Λευκά: 531]

ΣΥΝ/ΣΥ.ΡΙΖ.Α 19.16% 1 έδρα
Νέα Δημοκρατία 16.66% 1 έδρα
Ανεξάρτητοι Ελληνες 12.53% 1 έδρα
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 8.88% 1 έδρα
ΠΑ.ΣΟ.Κ 8.61% 0 έδρες
K.K.E. 7.66% 1 έδρα
Δημοκρατική Αριστερά 6.11% 1 έδρα
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 3.34% 0 έδρες
ΛΑ.Ο.Σ 3.28% 0 έδρες
δημιουργία, ξανά! 2.76% 0 έδρες
Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία (Δράση – Φιλελεύθερη Συμμαχία) 1.95% 0 έδρες
Δημοκρατική Συμμαχία ΝΤΟΡΑ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ 1.76% 0 έδρες
ΟΧΙ (ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ – ΕΝΙΑΙΟ ΠΑΛΛΑΪΚΟ ΜΕΤΩΠΟ) 1.16% 0 έδρες
Κοινωνική Συμφωνία 1.05% 0 έδρες
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) 1.05% 0 έδρες
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0.89% 0 έδρες
Ενωση Κεντρώων 0.86% 0 έδρες
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0.70% 0 έδρες
Σύνδεσμος Εθνικής Ενότητας 0.59% 0 έδρες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0.49% 0 έδρες
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0.16% 0 έδρες
Κόμμα Φιλελευθέρων 0.10% 0 έδρες
ΕΕΚ ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ – ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ 0.07% 0 έδρες
Ο.Α.Κ.Κ.Ε. Οργάνωση για την Ανασυγκρότηση του ΚΚΕ 0.04% 0 έδρες
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΩΝ ΔΙΕΘΝΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ 0.03% 0 έδρες

2012 ΙΟΥΝΙΟΣ

Νέα Δημοκρατία 29,68 % 35.516 2
ΣΥΡΙΖΑ Ενωτικό κοινωνικό μέτωπο 28,15 % 33.688 1
Ανεξάρτητοι Ελληνες – Πάνος Καμμένος 8,82 % 10.555 1
ΠΑ.ΣΟ.Κ 8,44 % 10.101
Λαικός Σύνδεσμος – Χρυσή Αυγή 8,23 % 9.852 1
Δημοκρατική Αριστερά 6,32 % 7.565 1
Κ.Κ.Ε. 3,93 % 4.708
ΛΑ.Ο.Σ 1,86 % 2.226
δημιουργία, ξανά! (δημιουργία ξανά!-Δράση-Φιλελεύθερη Συμμαχία) 1,67 % 1.999
ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 0,97 % 1.164
ΚΙΝΗΜΑ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΝΩ 0,37 % 445
Ενωση Κεντρώων 0,34 % 405
Αντικαπιταλιστική Αριστερή Συνεργασία (ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α.) 0,31 % 367
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ συνεχιστών του ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ 0,29 % 353
Κόμμα Πειρατών Ελλάδας 0,25 % 302
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 0,16 % 189
ΕΘΝΙΚΗ ΕΛΠΙΔΑ 0,09 % 102
ΚΚΕ (μ-λ) – Μ-Λ ΚΚΕ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 0,08 % 90
Κόμμα Φιλελευθέρων 0,04 % 51
ΑΝ.ΑΝ.ΑΡΙΣΤ., ΑΝ.ΔΕΞΙΑ, ΑΝ.ΠΑΣΟΚ, ΑΝ.Ν.Δ., ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ Κ. ΕΠΙΧ.ΧΑΡ.ΟΙΚ.ΧΑΡ.ΧΡΕΗ ΣΩΖΩ ΖΩΕΣ ΠΑΝ.ΕΡΓ.ΚΙΝ.ΕΛΛ. ΠΑ.Ε.Κ.Ε.
Κ.Ε.ΑΝ. ΚΙΝΗΜΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ
Ανεξ./Μεμονωμένοι Υποψήφιοι

πηγές:

εκλογικά αποτελέσματα 1974-1993: el.wikipedia.org

εκλογικά αποτελέσματα 1996-2009: www.ypes.gr

εκλογικά αποτελέσματα 2012: zougla.gr & eklogika.gr

Προηγούμενο άρθροΟλυμπιακός 14-2 Ν.Ο.Καλαμακίου
Επόμενο άρθροΟλοι οι βουλευτές B Πειραιώς από τη μεταπολίτευση μέχρι σήμερα

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.