Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Γραμμή 3 — Επέκταση προς Πειραιά, Πορεία έργων

Γραμμή 3 — Επέκταση προς Πειραιά, Πορεία έργων [Φεβρουάριος 2022]

1172
0

Η Αττικό Μετρό ενημέρωσε το κοινό για την πορεία των έργων επέκτασης της Γραμμής 3 προς τον Πειραιά κατά το μήνα Φεβρουάριο 2022

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές κλιμακοστασίου (τοίχοι, δάπεδα).
 Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου.
 Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 Αποκατάσταση οδών Τζαβέλα και Λακωνίας, απόδοση στην κυκλοφορία.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Κατασκευή μεσοτοιχιών στα όρια απαλλοτρίωσης του σταθμού, (επίπεδο οδού).
 Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή πεζοδρομίων οδών Αιτωλικού και Μαυρομιχάλη)

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
 Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στο χώρο 3.14 – 3.16.
 Τοποθέτηση ψευδοροφών και μεταλλικών επενδύσεων (πανέλων), στους τοίχους των κυρίων χώρων στο επίπεδο -1 του σταθμού.
 Τοποθέτηση γρανιτών και ανοξείδωτων καναλιών (λούκια) στα κλιμακοστάσια.
 Κατασκευή τοιχίων παρτεριών, πλακοστρώσεις και τοποθέτηση κυβόλιθων (επίπεδο οδού), του σταθμού.
 Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Μαυρομιχάλη.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Μεταλλικές επενδύσεις οροφής και πλαγιοκαλύψεις.
 Τοποθέτηση πληροφοριακών πινάκων και πινακίδων σήμανσης στις αποβάθρες.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΤΜ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Τοποθέτηση γρανιτών στις αποβάθρες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Τοποθέτηση γρανιτών και ανοξείδωτων καναλιών (λούκια) στα κλιμακοστάσια.
 Τοποθέτηση επενδύσεων (μεταλλικών και γυψοσανίδων) στις σήραγγες πρόσβασης του σταθμού και στην άνω εγκάρσια σήραγγα πρόσβασης.

ΝΟΤΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (οδός Κουμουνδούρου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Κατασκευή περιμετρικού τοίχου στο όριο της απαλλοτρίωσης.
 Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,36 και +21,00.
 Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου.
 Αρχιτεκτονικά τελειώματα (βαφές).
 Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή πεζοδρομίου και περιβάλλοντος χώρου).
 Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Κουμουνδούρου.

ΒΟΡΕΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (οδός Δημητρακοπούλου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,08 και +24,98.
 Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 Αρχιτεκτονικά τελειώματα (βαφές).
 Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου.
 Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Κατασκευή περιμετρικού τοιχίου στο ανατολικό όριο της απαλλοτρίωσης.

ΦΡΕΑΡ ΜΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Σκυροδέτηση φρεατίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Εφαρμογή βαφής στο κλιμακοστάσιο
 Τοποθέτηση θυρών φρεατίου, τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού σχάρας επιπέδου οδού και τοποθέτηση χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Σκυροδέτηση κυρίως σταθμού (εκκρεμεί μικρό τμήμα της πλάκας οροφής και οι κλίμακες προς το επίπεδο οδού).

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη εισόδου 3 (φρεάτιο ανελκυστήρα).
 Κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (τοποθέτηση γρανιτών στο επίπεδο -1, κατασκευή τοιχοποιιών και επιχρισμάτων στο επίπεδο -1, χρωματισμοί στο επίπεδο -2, κατασκευή γεμισμάτων στο επίπεδο -1, επένδυση τοίχων στο επίπεδο πλατφορμών, τοποθέτηση ψευδοροφών στο επίπεδο -3. και τοποθέτηση γαλβανισμένων μεταλλικών πανέλων στο -3, τοποθέτηση χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια).
 Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα επίπεδα -1, -2 και τοποθέτηση αγωγού εξαγωγής αέρα στο επίπεδο των αποβαθρών (-3).
 Υδροκαθαίρεση των διαφραγματικών τοίχων μεταξύ σταθμού και πρόσβασης 1.
 Υδατοστεγάνωση προσβάσεων 2 & 3.
 Σκυροδέτηση εξωτερικών και εσωτερικών τοιχείων προσβάσεων 1 και 3.
 Τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση πλάκας οροφής προσβάσεων 1 και 2.
 Καθαίρεση κεφαλόδεσμου εισόδου 1 και νότιου μετώπου.
 Τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση πλάκας οροφής εισόδου 2.
 Αφαίρεση αντηρίδων πρόσβασης 3.

ΦΡΕΑΡ ΡΟΛΟΙ & NATM ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :
 Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 Τοποθέτηση καταπακτής εξόδου διαφυγής επιπέδου οδού

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 Απόδοση σε κυκλοφορία της Β. Γεωργίου
 Απόδοση σε κυκλοφορία οδού Καραΐσκου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Αποκατάσταση επιπέδου οδού (κατασκευή εσωτερικών τοιχείων πλατείας, επιχώσεις- συμπυκνώσεις)
 Κατασκευή ψευδοροφής στο επίπεδο -1, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών
 Τοποθέτηση πανέλλων τοίχου στο επίπεδο -1, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών
 Τοποθέτηση ανοξείδωτων επενδύσεων στο επίπεδο αποβαθρών
 Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο αποβαθρών
 Τοποθέτηση κουφωμάτων και υαλοστασίων επιπέδου εισητηρίων και επιπέδου αποβαθρών (2.4a, 2.4b, 3.25.1, 3.25.2, 2.2, 2.3)
 Τοποθέτηση ανοξείδωτων ορθοστατών κιγκλιδωμάτων στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων
 Συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Έργου

ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης και δευτερογενή σκυροδέματα
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Τοποθέτηση πανέλλων τοίχου και οροφής στα κλιμακοστάσια

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης, δευτερογενή σκυροδέματα
Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Κατασκευή οικίσκου ανελκυστήρα στο επίπεδο οδού

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Ανασύσταση αρχαιοτήτων στη εσοχή έκθεσης βοτσαλωτού δαπέδου
 Προεργασία για μουσειολογική ανάδειξη

ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΡΑΛΛΕΙΟΣ) ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 Απόδοση σε κυκλοφορία πεζοδρομίου επί της Β. Γεωργίου

ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΝΑΤΜ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Κατασκευή μόνιμης επένδυσης

ΦΡΕΑΡ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη
 Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης
 Υδατοστεγάνωση
 Αποσυναρμολόγηση οικοδομικού γερανού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Επιχώσεις συμπυκνώσεις
 Καθαίρεση κεφαλόδεσμου και λοιπών κατασκευών από σκυρόδεμα στην επιφάνεια

ΦΡΕΑΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:
 Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης συνδετήριας σήραγγας
 Κατασκευή μόνιμης επένδυσης φρέατος

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:
 Υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής
 Ενέσεις με πολυουρεθάνες
 Καθαρισμοί

Προηγούμενο άρθροΟι Αριστερόχειρες της Νεφέλης Μαϊστράλη, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη στη Σκηνή Ωμέγα του ΔΗ.ΘΕ.ΠΕΙ.
Επόμενο άρθροΚυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο του Πειραιά λόγω της παρέλασης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.