Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΒΕΠ: Οι θέσεις του για τη συμβολή του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας...

ΕΒΕΠ: Οι θέσεις του για τη συμβολή του κλάδου της εφοδιαστικής αλυσίδας στην εθνική οικονομία

1526
0

Με αφορμή τη διοργάνωση του 20ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Logistics, με τίτλο «Μanage the Change», στις 14-15 Οκτωβρίου 2016, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, κ. Β. Κορκίδης, ανέπτυξε τις θέσεις-προτάσεις του Επιμελητηρίου για τον κλάδο της Εφοδιαστικής Αλυσίδας, με γνώμονα το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον, που δημιουργείται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, καθώς εξελίσσεται από κόμβο θαλάσσιων συγκοινωνιών, μεταξύ Ανατολής και Δύσης σε κόμβο συνδυασμένων μεταφορών.
Παρατίθενται στη συνέχεια, οι βασικές επισημάνσεις του Ε.Β.Ε.Π.:
• Η ενίσχυση του εμπορίου και η ικανοποίηση των απαιτήσεων των επιχειρήσεων για έγκαιρη, αξιόπιστη και φθηνότερη παράδοση των εμπορευμάτων τους, αποτελούν τεράστιες προκλήσεις για το Ε.Β.Ε.Π., το οποίο σε συνεργασία με τις Τελωνειακές Αρχές της Χώρας, αλλά και με όλους τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς, συνεχίζει να εργάζεται εντατικά προς αυτή την κατεύθυνση.
• Η συνεχής άνοδος του ηλεκτρονικού εμπορίου στην εγχώρια αγορά λιανεμπορίου, η αναβάθμιση του λιμανιού του Πειραιά στην αλυσίδα του διεθνούς διαμετακομιστικού εμπορίου και η ενεργοποίηση των σιδηροδρομικών γραμμών για τη μεταφορά εμπορευμάτων διεθνών κι εγχώριων ομίλων προς τις αγορές του εξωτερικού, αναμένεται να αποτελέσουν το βασικό τρίπτυχο, που θα τροφοδοτήσει τη μελλοντική ανάπτυξη του κλάδου των αποθηκευτικών κέντρων (Logistics).
• Οι ελληνικές μεταφορές πρέπει να προσαρμοστούν στην εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων και φαίνεται ότι, μία μεγάλη μερίδα του κλάδου παρακολουθεί τις ραγδαίες εξελίξεις. Η Ελλάδα είναι μία από τις χώρες μέλη της Ε.Ε. που πρέπει να εφαρμόσει, σύγχρονα συστήματα μεταφορών, συμπεριλαμβανομένων των συνδυασμένων μεταφορών, συστημάτων αποτελεσματικής αποθήκευσης, διαχείρισης, διανομής και εφοδιαστικής εμπορευμάτων (Logistics), για να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας και των ελληνικών επιχειρήσεων.
• Η συμβολή του κλάδου των μεταφορών στην εθνική οικονομία βρίσκεται στο 10,8%, η μη ισόρροπη και ορθολογική ανάπτυξή τους καταδεικνύεται από το γεγονός ότι, η συμβολή των οδικών μεταφορών στο υπεραστικό μεταφορικό έργο ανέρχεται σε 98%. Αν και έγιναν βήματα προόδου σε ορισμένα θέματα, όπως για παράδειγμα η καθολική αποδοχή του Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, ως προς τα θέματα μεταφορών, η απελευθέρωση της εισόδου στο επάγγελμα του οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων και η αναγνώριση της σημασίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, με την ψήφιση του Νόμου 4302/2014 «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» αυτά δεν έχουν επιφέρει μέχρι στιγμής, τα επιθυμητά αποτελέσματα.
• Η ολοκλήρωση του logistics center στο Θριάσιο κρίνεται απολύτως απαραίτητη, έπειτα από έτη καθυστερήσεων, αστοχιών και αποτυχημένων διαγωνισμών, καθώς αυτή τη στιγμή, χάνεται σημαντικός αριθμός θέσεων εργασίας από τη συναρμολόγηση των εμπορευμάτων, που ενώ θα μπορούσε να πραγματοποιείται στον Πειραιά, λαμβάνει χώρα σε γραμμές συναρμολόγησης (assembly lines) σε «hubs» της Κεντρικής Ευρώπης. Αντίστοιχα, χρειάστηκαν πέντε αναβολές μέσα στο 2016, για να διεξαχθεί ο διαγωνισμός για την ιδιωτικοποίηση της «ΤΡΑΙΝΟΣΕ», στον οποίο συμμετείχε τελικώς η κοινοπραξία GOLDAIR με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ.
• Οι συνδυασμένες μεταφορές πρέπει να βελτιωθούν περαιτέρω, καθώς μόνο οι θαλάσσιες μεταφορές, που διακινούν το 80% του όγκου του παγκόσμιου εμπορίου, αναμένεται να αναπτυχθούν με μέσους ετήσιους ρυθμούς της τάξης του 4,5% στα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο του μεγαλεπήβολου επενδυτικού πλάνου της COSCO, ο Πειραιάς πρέπει να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία, ως σημείο συνάντησης δυο παγκόσμιων, ναυτιλιακών παικτών και ρυθμιστής των εξελίξεων.
• Οι έλεγχοι παραβατικότητας, κατά τη διεξαγωγή οδικών εμπορευματικών μεταφορών δεν διενεργούνται σε τακτική βάση και οι έλεγχοι, οι οποίοι πραγματοποιούνται, δεν είναι αρκετά λεπτομερείς. Ως εκ τούτου, επηρεάζεται η οδική ασφάλεια, το περιβάλλον και ο ανταγωνισμός.
• Το Ε.Β.Ε.Π. σε συνεργασία με άλλους φορείς έχει καταθέσει προτάσεις για την εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής Μεταφορών, με βάση τις ανάγκες της χώρας σε μεταφορικό έργο, με μελέτη των εισαγωγικών και εξαγωγικών ροών εμπορευμάτων από και προς τις πόλεις και την περιφέρεια, και την προοπτική έλκυσης διαμετακομιστικών ροών, επί τη βάσει και του υπάρχοντος Εθνικού Χωροταξικού Σχεδίου, αλλά και των πιθανά απαιτούμενων επικαιροποιήσεων, μέσω του Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικής.
• Κρίνεται αναγκαίο, να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα και να ξεκινήσουν πρωτοβουλίες για την ενσωμάτωση της χώρας στο ευρωπαϊκό σύστημα συνδυασμένων μεταφορών, αλλά και για την ανάπτυξή τους στις εθνικές μεταφορές και ιδιαίτερα στον βασικό κορμό του εθνικού σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και στην επέκταση της χρήσης των συνδυασμένων συστημάτων μεταφοράς στα νησιά της Ελλάδος, με ταυτόχρονο διαχωρισμό εμπορευματικών και επιβατικών λειτουργιών των νησιωτικών λιμένων και της ακτοπλοΐας εν γένει. Ομοίως, θα συμβάλει θετικά η συνεργασία για την οργάνωση και διαχείριση των συνδυασμένων Μεταφορών, στα πρότυπα παρόμοιων Ευρωπαϊκών Οργανώσεων μελών της UIRR (International Union for Road-Rail Combined Transport – Διεθνής Ένωση για τις Οδικές-Σιδηροδρομικές Συνδυασμένες Μεταφορές).
• Ορισμός των Επιμελητηρίων, ως υπεύθυνων φορέων του Γ.Ε.ΜΗ για την τήρηση του ειδικού μητρώου μεταφορικών και επιχειρήσεων εφοδιαστικής, με στόχο την αποσυμφόρηση και εξοικονόμηση πόρων των υπηρεσιών του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.
• Η δημιουργία ενός Ελληνικού Cluster Logistics, μπορεί να αναλάβει συντονιστικό ρόλο στο πλαίσιο των μεταφορών, των υπηρεσιών εφοδιαστικής και ναυτιλιακής δραστηριότητας (Logistics & Nαυτιλιακές Συνδυασμένες Μεταφορές).
• Συμμετοχή στο νέο χρηματοδοτικό εργαλείο «ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ» με επίκεντρο τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα συμμετέχουν σε εφοδιαστικές αλυσίδες με παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε όσες θα συμμετέχουν σε συστάδες-clusters- μέσω υποβολής σχετικού φακέλου πρότασης στο ΕΣΠΑ.
Ο Πρόεδρος της ΕΣΕΕ και του Ε.Β.Ε.Π., Βασίλης Κορκίδης, δήλωσε σχετικά:
«Ο κλάδος της εφοδιαστικής δείχνει σοβαρές προσδοκίες ανάπτυξης με αύξηση 7,5% το α” εξάμηνο του 2016, ενώ αναμένεται να συνεισφέρει επιπλέον 0,8% ετησίως στο Α.Ε.Π. και αθροιστικά 21 δις ευρώ τη περίοδο 2016-2025. Η ολοκλήρωση του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Μεταφορών και Εφοδιαστικής εντός του έτους θα δώσει στην Ελλάδα τη δυνατότητα να βελτιώσει τη 44η θέση στη παγκόσμια αγορά Logistics, που βρίσκεται σήμερα. Η κινητικότητα των παικτών Logistics με την κατασκευή νέων υποδομών σε Ασπρόπυργο, Αεροδρόμιο και Πειραιά δείχνουν τη δυναμική και το επενδυτικό ενδιαφέρον στην εφοδιαστική αλυσίδα».

Προηγούμενο άρθροΤο ΝΑΤΟικό HMS MERSEY στο λιμάνι του Πειραιά [video]
Επόμενο άρθροΤρία άτομα συνελλήφθησαν στον Πειραιά για διακίνηση λαθραίων τσιγάρων

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.