Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιώς : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 21/9/2022

Δήμος Πειραιώς : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 21/9/2022

299
0
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά

Την Τετάρτη 21-9-2022 και ώρες θα γίνουν 16:30 και 17:00 θα γίνουν, διά τηλεδιάσκεψης, τα 17α και 18α δημοτικά συμβούλια Πειραιά για εφέτος  προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 17ου ΔΣ

Ετήσιες εκθέσεις των πεπραγμένων του Συμπαραστάτη του Δημότη & της Επιχείρησης
του Δήμου Πειραιά ετών 2020 & 2021.
Εισηγητής: Γεώργιος Δαβάκης

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων:     6ης, 7ης, 8ης, 9ης & 11ης, έτους 2022.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 18ου ΔΣ

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (6η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. 2. Λήψη απόφασης για τον εξώδικο ή μη συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου και του Σωματείου Ελληνοχριστιανικής Παιδείας με την επωνυμία Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, σχετικά με την επίλυση της διαφοράς που έχει προκύψει, η οποία αφορά σε αποζημίωση για την περιουσιακή ζημιά που έχει υποστεί το σωματείο και προέρχεται από κατάληψη και χρήση από σχολικό συγκρότημα του Δήμου μας, χώρων μη καλυπτόμενους από τις υφιστάμενες μισθωτικές συμβάσεις.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων μετά των αναπληρωτών τους, ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών μισθώσεων – εκμισθώσεων και εκποίησης πραγμάτων του Δήμου.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Τροποποίηση του υφιστάμενου Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών και Κανονισμού Προσωπικού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης του Δήμου Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.).

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Μίσθωση ακινήτων για τη μεταστέγαση των Α1, Α2, Β2, Γ1, Γ2, Ε2, και Ε3 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης στην Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά ΔΗ.ΡΑ.Π. από το Δήμο Πειραιά.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Λήψη απόφασης του Δήμου Πειραιά για: α) να παραταθούν έως τις 28-02-2024, οι όροι και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του Πράσινου Ταμείου, που εγκρίθηκαν με τη με αρ.8/15-01-2020 απόφαση του Δ.Σ. β) να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Π. Μώραλης για την υπογραφή της παράτασης του συμβατικού χρόνου της Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2019, για το έργο ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΟΔΟΥ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 1. Έγκριση του Τοπικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΤοΣΔΙΦ) του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Κυριακή Μπουρδάκου

 

 1. Συζήτηση και κατάθεση απόψεων σχετικά με την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) για την 3η αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Περιφέρειας Αττικής.

 

 1. Οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά με το ποσό των 67.538,44 € για την κάλυψη τρεχουσών αναγκών, των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, από τα έσοδα  του κληροδοτήματος G. KELLIS.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Κατανομή του ποσού των 339.190,45 €, ως Γ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και την παρακράτηση του ποσού των 20.000,00 € από την Ταμειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και του περιβάλλοντα χώρου του 35ου και του 36ου Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στο Σύλλογο Φίλων Γυμναστικής Μοσχάτου ΣΦΙΓΜΟΣ για την πραγματοποίηση προπονήσεων τμημάτων ρυθμικής γυμναστικής για το σχολικό έτος 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση χρήσης αιθουσών του 10ου Γυμνασίου Πειραιά στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) για την υλοποίηση δωρεάν μαθημάτων σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, μέσω των χειμερινών τμημάτων του Προγράμματος Διδακτικής Αλληλεγγύης, που υπάγεται στις εθελοντικές δράσεις του Δήμου Πειραιά, από τις 5 Σεπτεμβρίου 2022 έως και τις 30 Ιουνίου του 2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. 14. Παραχώρηση χρήσης του προαύλιου χώρου του Γυμνασίου Καμινίων στο Αθλητικό Σωματείο ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ για την πραγματοποίηση προπονήσεων των τμημάτων μπάσκετ για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος στο οποίο συστεγάζονται το 1οΓυμνασίο-1ο Λύκειο Πειραιά (επί της οδού Αφεντούλη) στον Αθλητικό Όμιλο Φρεαττύδος ΠΟΡΦΥΡΑΣ, στο Αθλητικό Σωματείο Α.Φ.Μ.Σ. ΦΟΙΝΙΚΑΣ και στον Εξωραϊστικό Εκπολιτιστικό Ναυταθλητικό Σύλλογο Πειραιά ΔΙΟΓΕΝΗΣ για την πραγματοποίηση προπονήσεων των ομάδων των Σωματείων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση χρήσης του κλειστού γυμναστηρίου του Γυμνασίου Καμινίων στον Α.Ο. ΛΕΟΝΤΕΣ ΚΑΜΙΝΙΩΝ για την πραγματοποίηση προπονήσεων των ομάδων πετοσφαίρισης του Σωματείου για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Ανανέωση παραχώρησης χρήσης αιθουσών του 14ουΓυμνασίου Πειραιά για τη συνέχιση της λειτουργίας του Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών Πειραιά του Συλλόγου για τη Μορφωτική και Κοινωνική Υποστήριξη και την Πολιτιστική Ανάπτυξη Μεταναστών και Προσφύγων, για την εκπαίδευση ενηλίκων μεταναστών και προσφύγων.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παράταση της ισχύουσας παραχώρησης του αμφιθεάτρου του σχολικού κτιρίου στο οποίο συστεγάζονται το 1οΕΠΑΛ Πειραιά-2ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πειραιά & 2ο Ε.Κ. Πειραιά στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου Πειραιά, κατά το χρονικό διάστημα από 01-09-2022 έως 31-08-2023, για τη δημιουργία εργαστηρίου κυκλικής οικονομίας (makerspace) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος POP-Machina, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. 19. Προσθήκη προσωνυμίας ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ στον τίτλο του 15ου Γενικού Λυκείου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση του 1ουΕιδικού Δημοτικού Σχολείου Πειραιά στον Πανελλήνιο Επιστημονικό Σύλλογο Ειδικής Αγωγής (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) για την αποθήκευση του επιστημονικού περιοδικού ΘΕΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, το οποίο έχει εκδοθεί από τον (Π.Ε.Σ.Ε.Α.) κατά το τρέχον διδακτικό έτος.    

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος στο οποίο συστεγάζονται το 2οΓυμνάσιο Πειραιά – 2ο ΓΕΛ Πειραιά (επί της οδού Τζαβέλλα) στον Πειραϊκό Σύνδεσμο  για την πραγματοποίηση προπονήσεων των τμημάτων Μπάσκετ και Βόλεϊ για την αγωνιστική περίοδο: 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. 22. Παραχώρηση χρήσης Σχολικών χώρων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Αθλητικό Σωματείο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΙΛΑΘΛΩΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (Ο.Σ.Φ.Π.) για την πραγματοποίηση προπονήσεων,  για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του σχολικού συγκροτήματος στο οποίο συστεγάζονται το 2οΓυμνάσιο Πειραιά- 2ο ΓΕΛ Πειραιά (επί της οδού Τζαβέλλα) στο Αθλητικό Σωματείο ΕΘΝΙΚΟΣ (Ο.Φ.Π.Φ.) Τμήμα VOLLEY για την πραγματοποίηση των προπονήσεων των πέντε αναπτυξιακών τμημάτων κοριτσιών και τις ακαδημίες  Βόλεϊ του Αθλητικού Σωματείου, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου του 14ου Γυμνασίου Πειραιά στο Αθλητικό Σωματείο Α.Ο. Κυρίαρχοι  για την  πραγματοποίηση προπονήσεων των ομάδων του Σωματείου, για την αγωνιστική περίοδο: 29-8-2022 μέχρι 30-7-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση του κλειστού Γυμναστηρίου 13ουΓυμνασίου Πειραιά και του 3ου ΓΕΛ Πειραιά στο Γυμναστικό Αθλητικό Όμιλο Πειραιά (Γ.Α.Ο.Π) για την πραγματοποίηση προπονήσεων Μπάσκετ του Ομίλου και την παραχώρηση μίας αίθουσας του 13ου Γυμνασίου Πειραιά, η οποία θα χρησιμοποιηθεί α) για την  θεωρητική διδασκαλία του αθλήματος, β) για συναντήσεις γονέων και γ) για αποθήκευση αθλητικού υλικού, για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για την διοργάνωση τριήμερου γαστρονομικού φεστιβάλ με τίτλο “PIRAEUS TASTE FESTIVAL, SEAFOOD AND MORE” από τις 23 έως και τις 25 Σεπτεμβρίου 2022.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση διάθεσης του κήπου Κάτω Τερψιθέας (Κολοκοτρώνη & Κ. Παλαιολόγου) στον Κοινωνικό Συνεταιρισμό Περιορισμένης ευθύνης του 2ου Τομέα Ψυχικής Υγείας Αττικής Πλώρη για την προετοιμασία ατόμων με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Έγκριση του αιτήματος του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ για παραχώρηση της πλατείας ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022 και ώρα από 11:00 έως 17:00, για δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών σε θέματα πρόληψης του καρκίνου του μαστού.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διοικητική αποβολή αυθαιρέτως καταλαμβάνοντα σχολάζον περίπτερο επί της Πλατείας Οδησσού (Λουδοβίκου).

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Καταστροφή και ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε διάφορα σχολεία του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Καταστροφή και ανακύκλωση άχρηστων υλικών που βρίσκονται σε υπηρεσίες του Δήμου.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

Προηγούμενο άρθροΟλοκληρώθηκε με επιτυχία η φετινή ακτοπλοϊκή σύνδεση Ελλάδας – Κύπρου με το Daleela
Επόμενο άρθροΚατασχέθηκαν 173,45 κιλά κοκαΐνης σε εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι του Πειραιά

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.