Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ Αδαμάντιος Κοραής & Ανδρέας Κάλβος — Δρομολόγια από Πειραιά για Δυτικές...

Αδαμάντιος Κοραής & Ανδρέας Κάλβος — Δρομολόγια από Πειραιά για Δυτικές Κυκλάδες

26453
0

Μέχρι 28/6/2015

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14:55- ΚΥΘΝΟΣ 18:00 18:10-ΣΕΡΙΦΟΣ 19:35 19:45-ΣΙΦΝΟΣ 20:35 20:45
ΜΗΛΟΣ 22:10 22:20-ΚΙΜΩΛΟΣ 23:20 23:30- ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 00:55 01:05- ΣΙΚΙΝΟΣ 01:50 02:00- ΙΟΣ 02:25 02:35-ΘΗΡΑ 04:05

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14:55 ΣΕΡΙΦΟΣ 19:10 19:20 ΣΙΦΝΟΣ 20:10 20:20 ΜΗΛΟΣ 21:45 21:55
ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 23:55 00:05 ΣΙΚΙΝΟΣ 00:50 01:00 ΙΟΣ 01:25 01:35 ΘΗΡΑ 03:05

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14:55ΚΥΘΝΟΣ 18:00 18:10 ΣΕΡΙΦΟΣ 19:35 19:45 ΣΙΦΝΟΣ 20:35 20:45 ΜΗΛΟΣ 22:10 22:20 ΚΙΜΩΛΟΣ 23:20 23:30 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 04:30

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15 ΚΥΘΝΟΣ 10:20 10:30 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:55 12:05 ΣΙΦΝΟΣ 12:55 13:05
ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 14:50 15:00 ΣΙΚΙΝΟΣ 15:45 15:55 ΙΟΣ 16:20 16:30 ΘΗΡΑ 18:00

Απο 29/6/2015 μέχρι 28/7/2015

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14:55 ΣΙΦΝΟΣ 19:30 19:40 ΜΗΛΟΣ 21:05 21:15
ΚΙΜΩΛΟΣ 22:15 22:25 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 23:45 23:55 ΣΙΚΙΝΟΣ 00:40 00:50
ΙΟΣ 01:15 01:25 ΘΗΡΑ 02:55

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15 ΚΥΘΝΟΣ 10:20 10:30 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:55 12:10
ΣΙΦΝΟΣ 13:00 13:10 ΜΗΛΟΣ 14:35 15:00 ΣΙΦΝΟΣ 16:25 16:35
ΣΕΡΙΦΟΣ 17:25 17:35 ΚΥΘΝΟΣ 19:00 19:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:15

ΤΡΙΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15 ΚΥΘΝΟΣ 10:20 10:30 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:55 12:10
ΣΙΦΝΟΣ 13:00 13:10 ΜΗΛΟΣ 14:35 15:00 ΣΙΦΝΟΣ 16:25 16:35
ΣΕΡΙΦΟΣ 17:25 17:35 ΚΥΘΝΟΣ 19:00 19:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:15

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:10 ΚΥΘΝΟΣ 10:15 10:30 ΣΙΦΝΟΣ 12:30 12:40 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 14:20 14:30
ΣΙΚΙΝΟΣ 15:15 15:25 ΙΟΣ 15:50 16:00 ΘΗΡΑ 17:30 17:50 ΙΟΣ 19:20 19:30
ΣΙΚΙΝΟΣ 19:55 20:05 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 20:50 21:00 ΣΙΦΝΟΣ 22:45 22:55 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 03:30

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:30 11:40 ΚΙΜΩΛΟΣ 13:05 13:15 ΜΗΛΟΣ 14:15 15:00
ΣΙΦΝΟΣ 16:25 16:35 ΣΕΡΙΦΟΣ 17:25 17:35 ΚΥΘΝΟΣ 19:00 19:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:15

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15 ΚΥΘΝΟΣ 10:20 10:30 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:55 12:10
ΣΙΦΝΟΣ 13:00 13:10 ΜΗΛΟΣ 14:35 15:00 ΣΙΦΝΟΣ 16:25 16:35 ΣΕΡΙΦΟΣ 17:25 17:35 ΚΥΘΝΟΣ 19:00 19:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:10 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:25 11:40 ΣΙΦΝΟΣ 12:30 12:40 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 14:20 14:30
ΣΙΚΙΝΟΣ 15:15 15:25 ΙΟΣ 15:50 16:00 ΘΗΡΑ 17:30 17:50 ΙΟΣ 19:20 19:30
ΣΙΚΙΝΟΣ 19:55 20:05 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 20:50 21:00 ΣΙΦΝΟΣ 22:45 22:55 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 03:30

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14:55 ΚΥΘΝΟΣ 18:00 18:15 ΣΕΡΙΦΟΣ 19:40 19:50 ΣΙΦΝΟΣ 20:40 20:50
ΜΗΛΟΣ 22:15 22:30 ΚΙΜΩΛΟΣ 23:30 23:40 ΠΕIΡΑΙΑΣ 04:50

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:10 ΚΥΘΝΟΣ 10:15 10:25 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:50 12:00 ΣΙΦΝΟΣ 12:50 13:00
ΣΕΡΙΦΟΣ 13:50 14:00 ΚΥΘΝΟΣ 15:25 15:35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18:35

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:05 ΣΙΦΝΟΣ 11:40 11:50 ΚΙΜΩΛΟΣ 12:40 12:50
ΜΗΛΟΣ 13:50 14:15 ΣΙΦΝΟΣ 15:45 15:55 ΣΕΡΙΦΟΣ 16:45 16:55 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21:10

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:10  ΣΕΡΙΦΟΣ 11:25 11:35 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 13:55 14:20
ΣΙΚΙΝΟΣ 15:00 15:10 ΚΙΜΩΛΟΣ 17:00 17:10 ΣΙΦΝΟΣ 18:00 18:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:45

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:05 ΣΙΦΝΟΣ 11:40 11:50 ΚΙΜΩΛΟΣ 12:40 12:50
ΜΗΛΟΣ 13:50 14:15 ΣΙΦΝΟΣ 15:45 15:55 ΣΕΡΙΦΟΣ 16:45 16:55 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21:10

 ΑΠΟ 29/07/2015 μεχρι 30/08/2015

ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14:55 ΣΙΦΝΟΣ 19:30 19:40 ΜΗΛΟΣ 21:05 21:15
ΚΙΜΩΛΟΣ 22:15 22:25 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 23:45 23:55 ΣΙΚΙΝΟΣ 00:40 00:50
ΙΟΣ 01:15 01:25 ΘΗΡΑ 02:55

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15 ΚΥΘΝΟΣ 10:20 10:30 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:55 12:10
ΣΙΦΝΟΣ 13:00 13:10 ΜΗΛΟΣ 14:35 15:00 ΣΙΦΝΟΣ 16:25 16:35
ΣΕΡΙΦΟΣ 17:25 17:35 ΚΥΘΝΟΣ 19:00 19:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:15

ΤΡΙΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15 ΚΥΘΝΟΣ 10:20 10:30 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:55 12:10
ΣΙΦΝΟΣ 13:00 13:10 ΜΗΛΟΣ 14:35 15:00 ΣΙΦΝΟΣ 16:25 16:35
ΣΕΡΙΦΟΣ 17:25 17:35 ΚΥΘΝΟΣ 19:00 19:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:15

ΤΕΤΑΡΤΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14:55ΣΕΡΙΦΟΣ 19:10 19:20 ΣΙΦΝΟΣ 20:10 20:20
ΚΙΜΩΛΟΣ 21:10 21:20 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 22:40 22:50 ΣΙΚΙΝΟΣ 23:35 23:45
ΙΟΣ 00:10 00:20 ΘΗΡΑ 01:50

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15 ΚΥΘΝΟΣ 10:20 10:30 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:55 12:10 ΣΙΦΝΟΣ 13:00 13:10
ΜΗΛΟΣ 14:35 15:00 ΣΙΦΝΟΣ 16:25 16:35 ΣΕΡΙΦΟΣ 17:25 17:35 ΚΥΘΝΟΣ 19:00 19:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:15

ΠΕΜΠΤΗ

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:15 ΚΥΘΝΟΣ 10:20 10:30 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:55 12:10 ΣΙΦΝΟΣ 13:00 13:10
ΜΗΛΟΣ 14:35 15:00 ΣΙΦΝΟΣ 16:25 16:35 ΣΕΡΙΦΟΣ 17:25 17:35 ΚΥΘΝΟΣ 19:00 19:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:15

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:10 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:25 11:40 ΣΙΦΝΟΣ 12:30 12:40 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 14:20 14:30
ΣΙΚΙΝΟΣ 15:15 15:25 ΙΟΣ 15:50 16:00 ΘΗΡΑ 17:30 17:50 ΙΟΣ 19:20 19:30
ΣΙΚΙΝΟΣ 19:55 20:05 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 20:50 21:00 ΣΙΦΝΟΣ 22:45 22:55 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 03:30

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 14:55 ΚΥΘΝΟΣ 18:00 18:15 ΣΕΡΙΦΟΣ 19:40 19:50 ΣΙΦΝΟΣ 20:40 20:50
ΜΗΛΟΣ 22:15 22:30 ΚΙΜΩΛΟΣ 23:30 23:40 ΠΕIΡΑΙΑΣ 04:50

ΣΑΒΒΑΤΟ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:10 ΚΥΘΝΟΣ 10:15 10:25 ΣΕΡΙΦΟΣ 11:50 12:00 ΣΙΦΝΟΣ 12:50 13:00
ΣΕΡΙΦΟΣ 13:50 14:00 ΚΥΘΝΟΣ 15:25 15:35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18:35

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:05 ΣΙΦΝΟΣ 11:40 11:50 ΚΙΜΩΛΟΣ 12:40 12:50
ΜΗΛΟΣ 13:50 14:15 ΣΙΦΝΟΣ 15:45 15:55 ΣΕΡΙΦΟΣ 16:45 16:55 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21:10

ΚΥΡΙΑΚΗ

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΚΟΡΑΗΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:10  ΣΕΡΙΦΟΣ 11:25 11:35 ΦΟΛ/ΔΡΟΣ 13:55 14:20
ΣΙΚΙΝΟΣ 15:00 15:10 ΚΙΜΩΛΟΣ 17:00 17:10 ΣΙΦΝΟΣ 18:00 18:10 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 22:45

ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΒΟΣ

ΠΕΙΡΑΙΑΣ 07:05 ΣΙΦΝΟΣ 11:40 11:50 ΚΙΜΩΛΟΣ 12:40 12:50
ΜΗΛΟΣ 13:50 14:15 ΣΙΦΝΟΣ 15:45 15:55 ΣΕΡΙΦΟΣ 16:45 16:55 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 21:10

Προηγούμενο άρθροΠαλιός Πειραιάς: Πανόραμα της πόλης πριν από 100 χρόνια
Επόμενο άρθροΝήσος Μύκονος — Δρομολόγια από Πειραιά

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.