Αρχική ΑΛΛΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ Ε.Β.Ε.Π: Συμβουλές για την ασφαλή εφαρμογή του νόμου ρύθμισης “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων

Ε.Β.Ε.Π: Συμβουλές για την ασφαλή εφαρμογή του νόμου ρύθμισης “κόκκινων” επιχειρηματικών δανείων

1593
0

Το Ε.Β.Ε.Π., στην προσπάθεια του να στηρίξει τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης με απαραίτητες συμβουλές σε επιχειρήσεις μέλη του, που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τα επιχειρηματικά τους δάνεια και καλούνται από τις τράπεζες να ρυθμίσουν οφειλές και να αναπροσαρμόσουν ληξιπρόθεσμες δόσεις.

Οι επιχειρηματίες δανειολήπτες προτρέπονται να απευθύνονται πρώτα στο δικηγόρο τους για νομική υποστήριξη καθώς και στο Ε.Β.Ε.Π. για εξωδικαστική επίλυση σε συνεργασία με το Κέντρο Διαμεσολάβησης Πειραιά ΚΕ.ΔΙ.Π., αλλά και στο «Δικηγόρο του Εμπόρου» της ΕΣΕΕ, προκειμένου να λαμβάνουν συμβουλές, σχετικά με τις τηρούμενες διαδικασίες και τις λύσεις που προτείνονται, στο πλαίσιο εφαρμογής του νέου νόμου.

Το Ε.Β.Ε.Π. ενημερώνει ότι οι όροι και προϋποθέσεις για την εξωδικαστική ρύθμιση των «κόκκινων» επιχειρηματικών δανείων αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή εντός της εβδομάδος για τη δυνατότητα υπαγωγής των μικρών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών με κύκλο εργασιών έως 2,5 εκατ. ευρώ. Η κοινή υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του νόμου 4307/2014 για τα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια έχει υπογραφεί από τον Υπουργό Ανάπτυξης, κ. Κ. Σκρέκα και από τους συναρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών, κ. Γ. Χαρδούβελη και Εργασίας, κ. Ι. Βρούτση για να δημοσιευθεί άμεσα σε Φ.Ε.Κ..

Σύμφωνα με όσα προβλέπει η Κ.Υ.Α., ο ενδιαφερόμενος, επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας, που επιθυμεί να υπαχθεί στη ρύθμιση, θα πρέπει να υποβάλει στην πιστώτρια τράπεζα μια σειρά δικαιολογητικών, ενώ εάν υπάρχουν συνοφειλέτες δεν υποβάλλουν ξεχωριστή αίτηση, αλλά υπογράφουν την ίδια. Οι τράπεζες υποχρεούνται να τηρούν αρχείο των αιτήσεων και στοιχείων τα οποία θα πρέπει να είναι πάντα στη διάθεση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους και το οποίο επί της ουσίας αναλαμβάνει την παρακολούθηση εφαρμογής του νόμου.

Η ίδια βεβαίωση περιλαμβάνει πίνακα στον οποίο ο αιτών καλείται να αναφέρει αναλυτικά την ακίνητη περιουσία του (εάν πρόκειται π.χ. για κατοικία και τη διεύθυνση αυτής), την αντικειμενική αξία, καθώς και στοιχεία για ακίνητα που έχουν μεταβιβασθεί μετά την 1/1/2010. Σε άλλο πίνακα ο αιτών καταγράφει την κινητή περιουσία του (καταθέσεις, μετοχές, μερίσματα, ομόλογα κ.λπ.) και την αξία αυτών, ενώ επίσης καλείται να αποτυπώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης. Επίσης, ο αιτών υποχρεούται να αναφέρει σε άλλο πίνακα τα στοιχεία κάθε εταιρείας (επωνυμία, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.) με έναρξη λειτουργίας μετά την 1η Ιανουαρίου 2010 την οποία ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη.

Η πιστώτρια τράπεζα μπορεί να ζητήσει και άλλα δικαιολογητικά πλην των παραπάνω, τα οποία οφειλέτης καλείται να προσκομίσει εντός εύλογου χρόνου, ο οποίος πάντως δεν προσδιορίζεται στην Κ.Υ.Α.. Η απόφαση καθορίζει τη μορφή και το περιεχόμενο της αίτησης για ρύθμιση των υποχρεώσεων προς τους χρηματοδοτικούς φορείς (τράπεζες κλπ.), που θα πρέπει να υποβάλουν οι ενδιαφερόμενοι, καθώς και των βεβαιώσεων που συνυποβάλλονται αναφορικά με την αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. Ρυθμίζει επίσης τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ
χρηματοδοτικών φορέων, φορολογικής διοίκησης και φορέων κοινωνικής ασφάλισης.

Ειδικότερα, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση του άρθρου 61 του ν. 4307/2014 περιλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία του οφειλέτη, καθώς και τα στοιχεία της επιχείρησης, ενώ η βεβαίωση που συνυποβάλλεται περιλαμβάνει:

  • Κατάσταση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων με την αντικειμενική τους αξία.
  • Κατάσταση των κινητών περιουσιακών στοιχείων (καταθέσεις, μετοχές, ομόλογα, απαιτήσεις κ.α.).
  • Αποτύπωση των υποχρεώσεων που απαιτούνται, για τον προσδιορισμό της καθαρής περιουσιακής θέσης.
  • Τα στοιχεία τυχόν επιχειρήσεων ασκεί συγγενής πρώτου βαθμού ή σύζυγος του οφειλέτη με έναρξη λειτουργίας μετά την 1-1-2010.
  • Δικαιολογητικά (δηλώσεις Ε1, Ε3, Ε5, Ε9, εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος και ΕΝ.Φ.Ι.Α., φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, πίνακες χρεών από Δ.Ο.Υ. και Φ.Κ.Α., πιστοποιητικά μη πτωχεύσεως, μη κατάθεσης αίτησης πτωχεύσεως, μη λύσης της εταιρίας).
  • Δήλωση του οφειλέτη ότι αποδέχεται την κοινοποίηση των στοιχείων του προς λοιπούς χρηματοδοτικούς φορείς, τη Φορολογική Διοίκηση, Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και την Η.ΔΙ.Κ.Α..

Η υπουργική απόφαση καθορίζει επίσης τον τύπο της βεβαίωσης που θα υποβάλουν προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οφειλέτες, οι οποίοι θα υπαχθούν στη ρύθμιση, προκειμένου να εξασφαλίσουν την πρόσθετη διαγραφή προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής ύψους 20%, που προβλέπει ο νόμος. Η έκπτωση αυτή θα χορηγείται στην τελευταία δόση της ρύθμισης και εφόσον το ποσό αυτής δεν επαρκεί, στις προηγούμενες αυτής. Σύμφωνα με το νόμο, προϋπόθεση για τη ρύθμιση ή διαγραφή οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς είναι η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, εφόσον βέβαια υπάρχουν.

Επισημάνσεις Προέδρου Ε.Β.Ε.Π. & ΕΣΕΕ,  κ. Βασίλη Κορκίδη:

korkidis

«…Η απελευθέρωση της ισοτιμίας του ελβετικού φράγκου από το ευρώ, εκτιμάται ως σημαντικό πρόβλημα για την αδύναμη ελληνική οικονομία, αφού τα δάνεια σε ελβετικό φράγκο υπολογίζονται σε 8,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6 δισ. ευρώ είναι στεγαστικά και τα 2,5 δις επιχειρηματικά, ενώ υπολογίζεται ότι αφορούν περισσότερους από 60.000 Έλληνες δανειολήπτες, οι οποίοι ελπίζουν σε διορθωτική παρέμβαση για τη διευκόλυνση των δανείων τους.
Συναγερμός έχει επίσης σημάνει από τη νέα αύξηση του κόστους δανεισμού Δημοσίου και επιχειρήσεων, αφού σοβαρά εμπόδια στην αναχρηματοδότηση των ελληνικών επιχειρήσεων αλλά και των τραπεζών θέτει η εκτόξευση των αποδόσεων των κρατικών και των εταιρικών ομολόγων σε επίπεδα άνω του 10%.
Επίσης, προβληματισμό δημιουργεί η ρευστότητα στις συστημικές τράπεζες, οι οποίες άντλησαν πρόσθετα κεφάλαια ύψους 21 δισ. ευρώ τις τελευταίες εβδομάδες από την Ε.Κ.Τ., για να αντιμετωπίσουν την επιδείνωση των συνθηκών ρευστότητας, που προκαλούν η πρόωρη εκλογική αναμέτρηση και η αβεβαιότητα για την επόμενη ημέρα.
Η μάχη των «κόκκινων» δανείων φαίνεται ότι θα δοθεί πλέον μετά τις εκλογές, αφού οι τράπεζες παγώνουν κινήσεις διαχείρισης και πρωτοβουλίες ρύθμισης των επιχειρηματικών  «κόκκινων» δανείων, αναμένοντας να ξεκαθαρίσει το πολιτικό και κυρίως το κυβερνητικό τοπίο.
Ας ελπίσουμε ότι, παρά τις πολλές δυσκολίες στη ρευστότητα, τις καθυστερήσεις εφαρμογής, τους περιορισμούς της ρύθμισης και τα πολλά δικαιολογητικά που απαιτούν οι τράπεζες, η εφαρμογή του νέου νόμου θα βοηθήσει τελικά σε κάποιο βαθμό, τους περίπου 400.000 μικρομεσαίους δανειολήπτες…”

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.