Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/3/2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/3/2015

1969
0

Αρκετά σημαντικά θέματα, 26 στον αριθμό θα συζητηθούν στο αυριανό Δημοτικό Συμβούλιο. Πέραν της αντικατάστασης της βουλευτού πλέον Σ.Αντωνάκου σε κάποιες επιτροπές, τα πολύ σημαντικά θέματα είναι  το 2ο που αφορά τη διαμόρφωση τη Β.Γεωργίου στα πλαίσια των έργων του τραμ, την τοποθέτηση εργοταξίου στην πλατεία του παλιού ρολογιού αντί δίπλα στο πύργο, ώστε να μπορέσουν να γίνει κάποια αξιοποίηση στον πύργο φάντασμα, εγκρίσεις έργων αποχέτευσης, απαλλοτρίωση χώρου για να δημιουργηθεί χώρος πρασίνου στην Καστέλα και κυρίως οικονομική ενίσχυση σε πληγέντες από τις πλημμύρες της 24/10/2014.

ΘΕΜΑ 1ο: «Αντικατάσταση της Δημ. Συμβούλου κας Αντωνάκου Σταυρούλας μετά την παραίτησής της λόγω της ανακήρυξής της ως βουλευτού, από: α) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Δήμων Πειραιά και Δυτικής Αττικής (για την ίδρυση κοινού Νεκροταφείου) και β) Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.)».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση τελικής πρότασης διαμόρφωσης της οδού Β. Γεωργίου στα πλαίσια των εργασιών για τη διέλευση του ΤΡΑΜ».

ΘΕΜΑ 3ο: «Ανάκληση της με αρ. 394/16-4-14 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παραχώρηση χώρου για την ανέγερση-εγκατάσταση του υποσταθμού έλξης του ΤΡΑΜ σε τμήμα του πεζοδρόμου της οδού Ιπποκράτους και έγκριση παραχώρησης νέας θέσης στην πλατεία Ωρολογίου, στη συμβολή των οδών Β. Γεωργίου & Ακτής Μιαούλη για μετατόπιση του εν λόγω υποσταθμού».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Γενικές επισκευές και συντηρήσεις στα σχολεία του Δήμου Πειραιά για το έτος 2014».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα ΑΑΕ 8/2011».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του 2ου Σ.Π. της εργασίας: Επισκευή-συντήρηση ανελκυστήρων ιδιόκτητων ενοικιαζόμενων Δημ. κτιρίων, πιστοποίηση ιδιόκτητων ανελκυστήρων και παράταση περαίωσης των εργασιών κατά 3 μήνες».

ΘΕΜΑ7ο: «Λήψη απόφασης για την εκ νέου επιβολή της αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης του χώρου, επί των οδών Ηρακλείου & Πετμεζά μεταξύ των Ο.Τ. 73 & 108-111 του τομέα 27 στην Καστέλα, εφόσον ελεγχθεί από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης & Γ.Σ.Π. η δυνατότητα σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις: α) η κήρυξη του κοινόχρηστου χώρου να αφορά πλατεία-χώρο πρασίνου & β) η δυνατότητα ανεύρεσης χρημάτων από το Πράσινο Ταμείο».

ΘΕΜΑ 8ο: «Ανέγερση μνημείο για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Προμήθεια βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας, εν όψει της εορτής του Πάσχα, μέχρι του ποσού των 59.833,50 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης για: α) τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης σε πολίτες που επλήγησαν από τη θεομηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 για χώρους διαβίωσης οικογενειών & β) τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 586,94 €, λόγω φυσικών καταστροφών σε Α΄ κύρια κατοικία κατοίκου του Δήμου μας».

ΘΕΜΑ 11ο: «Παράταση του χρόνου παράδοσης για την “προμήθεια και εγκατάσταση βιοκλιματικού εξοπλισμού” κατά είκοσι ημέρες».

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση παράδοσης παραλαβής που αφορά στην προμήθεια αναλωσίμων υλικών (toner, μελάνια κ.λ.π.) για εκτυπωτές, φωτοτυπικά, φαξ».

ΘΕΜΑ 13ο: «Αναγκαιότητα υλοποίησης δράσεων».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση τροποποίησης του χρόνου έναρξης εργασιών για την εργασία ¨Πιλοτική εφαρμογή και λειτουργία 2 νέων θέσεων φορτοεκφόρτωσης στο κέντρο της πόλης του Πειραιά-Προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή και λειτουργία¨, στο πλαίσιο του έργου SMILE και του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED»

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στη Νίκαια της Γαλλίας από 28-30 Μαΐου 2015, για το τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας MED και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση μετάβασης αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στις Βρυξέλλες στις 16 Μαρτίου 2015, για συμμετοχή στην εναρκτήρια εκδήλωση του URBAN ACT III και διάθεση πίστωσης 1.000 €».

ΘΕΜΑ 17ο: «Παραχώρηση χώρου για την στέγαση των γραφείων της Π.Ε.Α.Ε.Α. & Δ.Σ.Ε.».

ΘΕΜΑ 18ο: «Προέγκριση: 1) κατάθεσης στεφάνων για τις τακτικές και έκτακτες εκδηλώσεις, επετείους κ.λ.π. του Δήμου έτους 2015 & 2) στεφάνων κηδείας και διάθεση των σχετικών πιστώσεων».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 2015 και διάθεση πίστωσης 970 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».
ΘΕΜΑ 20ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 176,08 €, που έχουν εξοφληθεί και στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι ανεξόφλητες».

ΘΕΜΑ 21ο: «Διαγραφή ποσού 445,16 € του κ. Ρούσσου Νικολάου του Εμμανουήλ και επαναβεβαίωσή του στο σωστό οφειλέτη κ. Ρούσσα Νικόλαο του Πέτρου».

ΘΕΜΑ 22ο: «Διαγραφή από το βεβαιωτικό κατάλογο 5821 ποσού 396,40 €, για μίσθωμα περιπτέρου μηνός Δεκεμβρίου, στην εγγραφή του Κοβάτση Αουρέλ του Ελευθερίου, λόγω διακοπής εργασιών».

ΘΕΜΑ 23ο: «Διαγραφή εγγραφών του Γεωργιάδη Σταύρου του Γεωργίου, για μισθώματα περιπτέρου από τους καταλόγους: α) 5817 ποσό 73,33 €, β) 5820 ποσό 220,00 € & γ) 5821 ποσό 400,00 €, λόγω διακοπής εργασιών».

ΘΕΜΑ 24ο: «Τροποποίηση της εγγραφής του βεβαιωτικού καταλόγου 5681 από το ποσό των 500 € στο σωστό των 250 €, για μίσθωμα περιπτέρου στην εγγραφή του Brisku Baskim».
ΘΕΜΑ 25ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄αριθμ. ΥΗΑ-7133 αυτοκίνητο, επί της Α΄ παρόδου Αγρινίου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας (εργατικές πολυκατοικίες) η οποία φέρει τον αριθμό 2 επί της οδού Πύργου».

ΘΕΜΑ 26ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ΄ αριθμ. ΙΚΕ-9916 αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Πλάτωνος έμπροσθεν του αρ. 6».

Προηγούμενο άρθροΠαλιός Πειραιάς: Αεροφωτογραφίες – Σοκ από το βομβαρδισμό του Πειραιά το 1944
Επόμενο άρθροΑποτελέσματα ΕΠΣΠ 8/3/2015

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.