Σχολεία : Ανοίγουν κλιμακωτά ανα τάξη και βαθμίδα εκπαίδευσης

Οσον αφορά τα μαθήματα της Γ’ Λυκείου θα αρχίσουν ξανά στις 11 Μαΐου. Μια εβδομάδα μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιπες τάξεις του Λυκείου αλλά και το Γυμνάσιο. Τα σχολεία, όμως, θα λειτουργήσουν με άλλους κανόνες που θα περιορίσουν -όσο αυτό είναι εφικτό- τον συγχρωτισμό. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση θα εξακολουθεί να υποστηρίζει παιδιά τα οποία, … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σχολεία : Ανοίγουν κλιμακωτά ανα τάξη και βαθμίδα εκπαίδευσης.