Home ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΘΥΡΑ 7 : Συγκινητικό πανό για το Νίκο Αλέφαντο

ΘΥΡΑ 7 : Συγκινητικό πανό για το Νίκο Αλέφαντο

289
0
ÊÕÐÅËËÏ ÅËËÁÄÏÓ 2019-2020 / ÇÌÉÔÅËÉÊÁ / ÏÓÖÐ - ÐÁÏÊ (ÖÙÔÏÃÑÁÖÉÁ: ÌÁÑÊÏÓ ×ÏÕÆÏÕÑÇÓ / EUROKINISSI)

Τα λέει ολα το πανό,αυτός ήταν ο κυρ Νίκος.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.