Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 18/11/2019

Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 18/11/2019

830
0

Τη Δευτέρα 18-11-2019 και ώρα 16:00, στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα γίνει το 33ο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για φέτος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,33 στον αριθμό:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 1. Εκλογή αντιπροσώπων Δήμου Πειραιά στο Διοικητικό Συμβούλιο του Περιβαλλοντικού Συνδέσμου Δήμων Αθήνας – Πειραιά (ΠΕ.ΣΥ.Δ.Α.Π.).

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Επιλογή προσώπου ως συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.Π., για τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα έτους 2020, των μηχανημάτων και των μεταφορικών μέσων της Δ.Ε.Π.Ε.Π. και έγκριση καταβολής τους.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Έγκριση έκτακτης οικονομικής επιχορήγησης των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά και ενίσχυσης του οικείου Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 με το ποσό των 140.000,00€.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία.

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2019 (7η).

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

 

 1. Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου γ’ τριμήνου έτους 2019. Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

 

 1. Έγκριση της επιβολής του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων α) τουριστικών ειδών, β) ειδών λαϊκής τέχνης, γ) ενθυμίων και δώρων, δ) ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, ε) ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, στ) ειδών «σπορ», «σκι» και  «ορειβασίας», ζ) σχολών εκμάθησης καταδύσεων, η) ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 

 1. Έγκριση συμπληρωματικής επιχορήγησης του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.A.Ν.), για την κάλυψη δαπάνης δικαστικού συμβιβασμού για τα μισθώματα του Πρότυπου Μουσικού Κέντρου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης.

 

 1. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων, ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με το αρθ.13 εδάφιο α΄ του Ν.3013/2002, περί αναβάθμισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης.

 

 1. Ορισμός τριών (3) Δημοτικών Συμβούλων ως μέλη (ενός τακτικού και δύο αναπληρωτών) της Επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο: «Οργάνωση Πολιτιστικών και Επιστημονικών Δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά και του Οργανισμού Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας «Ο.Π.Α.Ν.» του Δήμου Πειραιά, σε αντικατάσταση της κας Σταυρούλας Αντωνάκου, του κ. Νικόλαου Καρβουνά και του κ. Ανδρέα Βεντούρη, λόγω των αλλαγών που έχουν επέλθει στην Επιτροπή, κατόπιν των Περιφερειακών και Δημοτικών εκλογών 2019.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το πρόγραμμα «ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Ν.4412/2016  ΦΕΚ Α΄ 147/08-08-2016».

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

 

 1. 1 Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής  προμηθειών –υπηρεσιών.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

 

 1. Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Έργων της ∆/νσης Οδοποιίας-Αποχ/σης για τo έργo: «Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ 4/2015».

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Έγκριση συμφώνου συνεργασίας μεταξύ της Δημοτικής Βιβλιοθήκης , της ΚΟ.ΔΕ.Π και του προγράμματος Spark Projects.

Εισηγήτρια: Νταϊφά Ειρήνη.

 

 1. ‘Έγκριση παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΠΑΞΩΝ ΚΑΙ ΕΡΜΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)».

 

 1. ‘Έγκριση παραλαβής της Μελέτης με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΕΤΣΙΝΑ 47» ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ.

 

 

 1. Έγκριση συµµετοχής του ∆ήµου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο µε τίτλο “A Holistic Risk Management Approach for monitoring, assessing and forecasting the efficiency, sustainability and resilience of Piraeus.” και ακρωνύµιο «BeSecure-FeelSecure», που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα UIA (Αστικές Καινοτόμες Δράσεις) και ορισµός της ∆/νσης Πληροφορικής ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου»

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα.

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Ανανέωση συνδρομής στο τριμηνιαίο περιοδικό «ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» για το έτος 2019.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων “κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2020” για τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία.

 

 1. Έγκριση του αιτήματος της ΚΟ.Δ.Ε.Π. για τη πραγματοποίηση εκδήλωσης στις 14/12/2019 στην πλατεία Κοραή.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Έγκριση του αιτήματος του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για τη πραγματοποίηση δράσεως εθελοντισμού σε δύο κεντρικά σημεία του Πειραιά, στο Ρολόι και στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Έγκριση του αιτήματος του Πολεμικού Ναυτικού για τη πραγματοποίηση συναυλίας στις 21/11/2019 στην πλατεία Κανάρη.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Διαγραφή οφειλών, που αφορούν παραστατικά μισθοδοσίας του Δήμου, λόγω παραγραφής τους.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

 

 1. Διαγραφή οφειλών του Δήμου λόγω παραγραφής τους.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΤΜ 4332 αυτοκίνητο επί της οδού Παπάζογλου έναντι του αριθμού 38.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΑ 8809 αυτοκίνητο επί της οδού Βελισσαρίου έμπροσθεν του αριθμού 5.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΕ 5679 αυτοκίνητο επί της οδού Θερμοπυλών έμπροσθεν των ιδιοκτησιών 113-115.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΝ 3538 αυτοκίνητο επί της οδού Αλκιβιάδου έμπροσθεν του αριθμού 92.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΕΑ 1286 αυτοκίνητο επί της οδού Αθηνάς έμπροσθεν του αριθμού 13.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΤΕ 1395 αυτοκίνητο επί της οδού Φωτίου Κορυτσάς έμπροσθεν των αριθμών 44-46.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.