Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 22/6/2015

Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 22/6/2015

1266
0

Την ερχόμενη Δευτέρα 22/6/2015 και ώρα 17.00 θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά στην αντίστοιχη αίθουσα στο Δημαρχείο της Πόλης μας. Τα θέματα προς συζήτηση είναι 29 και είναι τα εξής:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση πενταετούς στρατηγικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά 2015-2019 (Α φάση του πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου).»

ΘΕΜΑ 2ο : «Σύσταση Επιτροπής για τη σύνταξη των απαραίτητων μελετών και διεκπεραίωση όλων των διαδικασιών, για τη λειτουργία Δημοτικής Συγκοινωνίας του Δήμου Πειραιά από τον ΟΑΣΑ.»

ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧ/ΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΙΣ Α΄, Β΄, Γ΄, Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑΕ 7/2011” δαπάνης 1.550.760,08 € με Φ.Π.Α.»

ΘΕΜΑ 4ο : «Έγκριση παράτασης εκατόν έντεκα (111) ημερών για το έργο “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΤΗΡΙΟΥ ΔΗΛΑΒΕΡΗ”.»

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση Δημοτικής Πινακοθήκης & Αποκαταστάσεις ζημιών”.»

ΘΕΜΑ 6ο: «Παράταση του χρόνου της σύμβασης της προμήθειας πετρελαίου κίνησης για την κίνηση των οχημάτων του Δήμου μας έτους 2014-15 κατά τέσσερις (4) μήνες.»

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων.»

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 3.154,23 € για την πληρωμή εξόδων μετάβασης τριμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά για τη συμμετοχή στην 7η και τελική διακρατική συνάντηση του Ευρωπαϊκού Έργου (MED)SMILE – SMart green Innovative urban Logistics for Energy efficient mediterranean cities», στη Βαλένθια της Ισπανίας από 27-30 Απριλίου 2015.»

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.611,65 € για την πληρωμή εξόδων μετάβασης και διαμονής, των μονίμων υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά κ.κ. Ι. Πίττα και Π. Μιχαλακάκου, στη Νίκαια της Γαλλίας, από 28-29 Μαΐου 2015, ως αντιπροσώπων του Δήμου Πειραιά στο τελικό συνέδριο του ευρωπαϊκού έργου REPUBLIC-MED.»

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 2.076,40 €, για την εκδήλωση που αφορά στα άτομα της τρίτης ηλικίας στο Βεάκειο για τα (11) Κέντρα Αγάπης & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά.»

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 19.850,01 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για υπηρεσίες εγκατάστασης οπτικοακουστικού υλικού για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας και των Ημερών Θάλασσας οι οποίες έλαβαν χώρα στον Πειραιά από τις 28-31 Μαΐου 2015.»

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 19.899,99 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για υπηρεσίες διαφημιστικής εκστρατείας για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας και των Ημερών Θάλασσας οι οποίες έλαβαν χώρα στον Πειραιά από τις 28-31 Μαΐου 2015.»

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 19.833,30 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για προμήθεια επικοινωνιακού υλικού και άλλων εντύπων για τις εκδηλώσεις που αφορούν στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας και των Ημερών Θάλασσας οι οποίες έλαβαν χώρα στον Πειραιά από τις 28-31 Μαΐου 2015.»

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 694,95 € για την ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.»

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 64,38 € για την αγορά τριών δάφνινων στεφανιών.»

ΘΕΜΑ 16ο: «Μερική διόρθωση της με αρ. 174/15 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το τιμολόγιο που αφορά στην αψίδα της Ανθοκομικής Έκθεσης με προμηθευτή το Νικηφόρο Κυριακίδη & Σια Ε.Ε.»

ΘΕΜΑ 17ο: «Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε (5) άπορους δημότες και κατοίκους του Δήμου μας.»

ΘΕΜΑ 18ο: «Επιστροφή ποσού 79,24 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν από βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης στον κ. Χαραμή Νικόλαο του Παναγιώτη.»

ΘΕΜΑ 19ο: «Επιστροφή ποσού 381,60 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν από βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης στη LEASEPLAN HELLAS A.E.»

ΘΕΜΑ 20ο: «Επιστροφή ποσού 80,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέν από βεβαίωση παράνομης στάθμευσης στη LAMDA DEVELOPMENT S.A.»

ΘΕΜΑ 21ο : «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης συνολικού βεβαιωμένου ποσού 2.110,00 € που έχουν εξοφληθεί και στους βεβαιωτικούς καταλόγους είναι ανεξόφλητες.»

ΘΕΜΑ 22ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 3.948,71 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους, οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων, και επαναβεβαίωση τους σε νέους υπόχρεους.»

ΘΕΜΑ 23ο : «Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 2.077,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης κ.λ.π.»

ΘΕΜΑ 24ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.497,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αρ. κυκλοφορίας.»

ΘΕΜΑ 25ο: «Διόρθωση επιβαλλόμενου προστίμου του με αριθμό 5824/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στο κτίριο επί της οδού Καραολή και Δημητρίου 36, φερόμενου ιδιοκτήτη Καμπούρη Γεωργίου.»

ΘΕΜΑ 26ο: «Διόρθωση των με αριθμ. 4935/2010 & 5012/2011 χρηματικών καταλόγων και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής, που αφορά πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Κάνιγγος 5-7 Πασαλιμάνι, φερόμενου ιδιοκτήτη Γαγανάκη Χαράλαμπου.»

ΘΕΜΑ 27ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών εξήντα ενός (61) υπόχρεων, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.»

ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών δεκαπέντε (15) υπόχρεων, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.»

ΘΕΜΑ 29ο: «Προσωρινή παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης για το υπ’ αριθμ. ΑΤΗ 1061 αυτοκίνητο του κ. Γκαρτζονίκα Χρήστου επί της οδού Σερφιώτου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας με αρ. 28-30.»

Προηγούμενο άρθροΧειροβομβίδα βρέθηκε χθες στην Παραλία της Φρεαττύδας
Επόμενο άρθροΦιλαρμονική Πειραιά: Συναυλίες στις γειτονιές του Πειραιά (πλήρες πρόγραμμα)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.