Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 14/12/2022

ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 14/12/2022

164
0

Μεθαύριο ετάρτη 14-12-2022 και ώρα 16:30, θα γίνει το 27ο Δημοτικό Συμβούλιο για φέτος  δια ζώσης και ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη (υβριδική συνεδρίαση),  άρθρο 67 Ν. 4830/21, ήτοι για μεν τους συμμετέχοντες με φυσική παρουσία στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για δε τους συμμετέχοντες με τηλεδιάσκεψη με link που θα αποσταλεί, προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10 και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2022 (10η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022 (10η).

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για τα εξής κάτωθι έργα: α) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ. ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ – με Ενάριθμο έργου 2022ΣΕ27510149  χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1/2022.

β) ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – με Ενάριθμο έργου 2022ΣΕ27510150 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕ 275/1/2022.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Έγκριση των επεμβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της μελέτης του έργου: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΕ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ, στο πλαίσιο της Πράξης με MIS 5050534 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 – 2020.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. 5. Έγκριση των επεμβάσεων στο πλαίσιο μελέτης του έργου με τίτλο: Εργασίες επί των φερόντων στοιχείων και οποιονδήποτε άλλων κρίσιμων σημείων της γέφυρας στην οδό Κόρακα στον Προφήτη Ηλία Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας που επανεπιβλήθηκε με την υπ’ αρ.  977637/6-10-2022 Απόφαση Περιφέρειας Αττικής– ΦΕΚ 696 Δ/21-10-2022, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89 του Ν. 4759/20, συνολικού ποσού 87.445,48 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 152,31 τ.μ που βρίσκεται επί των οδών 25ηςΜαρτίου και Θυμάτων Κατοχής του Τομέα 23, του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 1. Εξέταση ενστάσεων κατά της υπ’ αρ. 77/04-04-2022 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, σχετική με την Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στα Ο.Τ.180 & 179 του Τομέα 23, για την προσαρμογή των οικοδομικών – ρυμοτομικών γραμμών της οδού ΑΙΜΟΥ, μεταξύ των οδών ΑΓΑΜΕΜΝΩΝΟΣ και ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ, στην υφιστάμενη κατάσταση.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Αποδοχή των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.Π.) για τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιστρα έτους 2023 του οχήματος της Δ.Ε.Π.Ε.Π., συνολικού ποσού 1.350,00 € (600 € για τέλη κυκλοφορίας και 750,00 € για ασφάλιστρα) και έγκριση καταβολής τους.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Μίσθωση ακινήτων για τη μεταστέγαση του γραφείου της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Καθιέρωση χώρου στάσης οχημάτων μεταφοράς των πελατών του ξενοδοχείου ΤΡΙΤΩΝ και μόνο για την επιβίβαση και αποβίβασή τους, καθώς και τη φόρτωση και εκφόρτωση των αποσκευών τους επί της οδού Μακράς Στοάς, έμπροσθεν των αριθμών 1 & 3.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου Πειραιά για τη διεξαγωγή χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Xωροθέτηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της οδού Λουδοβίκου αρ. 2

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 13. Xωροθέτηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ακτής Καλλιμασιώτη, έναντι ΗΣΑΠ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Κατανομή του ποσού των 339.190,45 €, ως Δ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2022, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους και την παρακράτηση του ποσού των 31.884,00 € από την Ταμειακή υπηρεσία για την κάλυψη της δαπάνης για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση χρήσης χώρων του Γενικού Λυκείου Καμινίων και συγκεκριμένα 8 αιθουσών του πρώτου ορόφου για τη μεταστέγαση τμημάτων του ΔΙΕΚ Πειραιά, για τα μαθήματα διδασκαλίας αυτού τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 15:30-20:30 κατά το διδακτικό έτος 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση χρήσης εργαστηρίων του 1ουΕργαστηριακού Κέντρου (Ε.Κ.) Πειραιά στο Δημόσιο ΙΕΚ Κερατσινίου, κατά τη διάρκεια του φθινοπωρινού εξαμήνου 2022Β για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Παραχώρηση χρήσης της αίθουσας ψυχοκινητικής αγωγής του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά στο οικοτροφείο ενηλίκων ΟΣΤΡΙΑ κατά τη διάρκεια  του διδακτικού έτους 2022-2023.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 

 1. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστων υλικών που βρίσκονται στην Γ’ Δημοτική                   Κοινότητα, στην Δ/νση Βρεφονηπιακών Σταθμών και στην Δ/νση Αρχιτεκτονικού &                  ΛΤΕ.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστων υλικών που βρίσκονται στο 25ο Νηπιαγωγείο, 47ο Δημοτικό Σχολείο, στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών και στους χώρους της ΣΚΥΠ.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Υλοτομία ενός δένδρου αεϊλάνθου επί της οδού Φαβιέρου 61.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Υλοτομία δύο δένδρων νεραντζιάς που φύονται επί της οδού Πύργου 23 και Κόδρου στην Π. Κοκκινιά.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.