Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δημος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 25/10/2017

Δημος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 25/10/2017

1262
0

Το 27ο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για φέτος θα γίνει τη Τετάρτη 25-10-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,52 στον αριθμο:

 

                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση  χώρων εγκατάστασης τοποθέτησης διαφημιστικών πλαισίων, στα όρια του Δήμου Πειραιά για την τριετία 2018 – 2019 – 2020».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ή μη ως χώρου λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς Δεληγιάννη, στη Β’ Δημοτική Κοινότητα Πειραιά, αποκλειστικά επί της οδού Βούλγαρη όλο το χρόνο».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Ορισμός τριών Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της πενταμελούς Διαχειριστικής Επιτροπής, καλουμένη “Κοσμητεία” του Ι.Ν. Αναστάσεως του Κοιμητηρίου Πειραιά με θητεία τρία έτη».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Ορισμός του Αντιδημάρχου Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και του αναπληρωτή              αυτού,  ως εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά στο τριμελές όργανο παρακολούθησης της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του ΕΔΣΝΑ και του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ανάθεσης περισυλλογής και περαιτέρω διαχείρισης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων (ΟΚΤΖ)».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πληρωμής οφειλομένων τοκοχρεωλυτικών δόσεων από δάνεια δύο υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων κατά τα έτη 1996-1997-1998 & 1999».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για 1) την έγκριση συνεργασίας με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), για τη συνέχιση της υλοποίησης  προγράμματος προσωρινής στέγασης προσφύγων σε ενοικιαζόμενες κατοικίες στα διοικητικά όρια του Δήμου Πειραιά, που μέχρι σήμερα υλοποιείται από την ΜΚΟ PR.A.K.S.I.S. και χρηματοδοτείται από την UNHCR, 2) τον ορισμό της ΚΟΔΕΠ ως φορέα υποβολής της πρότασης και υλοποίησης του ανωτέρω προγράμματος & 3) την εξουσιοδότηση της ΚΟΔΕΠ, όπως νομίμως εκπροσωπείται, για την  υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων,  για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προπαρασκευής της Εταιρικής  Συμφωνίας (PPA), το τελικό σχέδιο της οποίας  θα υποβληθεί στο Σώμα για έγκριση, πριν την υπογραφή του».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με έξι άτομα για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “NEETs ON BOARD”».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Ορισμός Επιτροπής Παραλαβής του κτηρίου επί των οδών Μπουμπουλίνας & Καραΐσκου 147 στον Πειραιά, στο οποίο θα στεγαστεί το 13ο ΓΕΛ».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Οικονομική ενίσχυση των Σχολικών Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά με το ποσό των 42.996,45 €, για την κάλυψη τρεχουσών εκπαιδευτικών αναγκών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς των, από τα έσοδα του κληροδοτήματος G. KELLIS».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Προμήθεια  βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών,  σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν όψει  της εορτής των Χριστουγέννων».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην παράθεση γεύματος 35 ατόμων στους εκπροσώπους του Δήμου Guangzhou της Κίνας στις 14-09-2017».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Παραχώρηση εξήντα ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου, προκειμένου να προβληθούν οι Χριστουγεννιάτικες Δράσεις του».

 

ΘΕΜΑ   14ο: «Έγκριση του αιτήματος της  Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής UNICEF για τοποθέτηση περιπτέρου στον ευρύτερο αύλειο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου για την περίοδο από 1 Νοεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Συζήτηση σχετικά με το αίτημα του Συλλόγου Γυναικών Πειραιά Η ΠΡΟΟΔΟΣ, που αφορά τους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση διαγραφής οφειλών λόγω παραγραφών  συνολικού ποσού 16.413,62 €».

 

ΘΕΜΑ  18ο: «Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Σ.Μ. & ΣΙΑ Ο.Ε. ΣΤΑΝΗ  σε 100 δόσεις».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών του ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΚΗ ΣΤΕΦΑΝΟΥ  σε 48 δόσεις».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.600,00 €, που αφορά στη μετάβαση αεροπορικώς υπαλλήλου του Δήμου στις Βρυξέλλες του Βελγίου (09-12/10/2017), για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Περιφερειών και Πόλεων».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη Μιχαλάκη Χρήστου, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 53,09».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού € 189,88 από διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (Τ.Α.Π.) στον Τραχιώτη Δημήτριο και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με τα έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών έτους 2016».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού € 1.246,16 από διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (ΤΑΠ-Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού παλαιάς χρήσης)  και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με τα έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης εις χείρας τραπεζών έτους 2016, στον κ. Φερδινάνδο Μαλλιαρόπουλο».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.235,81 € από διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (ΔΕΗ-ΤΑΠ Δημοτικά Τέλη) στον κ. Δαβαλά Βασίλειο και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με το υπόλοιπο της οφειλής του ύψους 1.036,46».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 100,00 € από κλήσεις παράνομης στάθμευσης & προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών στην κ. Ελευθερία Βύζα του Αντωνίου, και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με το υπόλοιπο της οφειλής της».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.582,91 €, στην Καλάη Μαρία – Ελένη λόγω μη ορθής επιβολής του προστίμου διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, στην ιδιοκτήτρια καταστήματος».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.709,75   €, στην εταιρεία Γεώργιος Παναγιώτου και ΣΙΑ Ε.Ε, μετά την με αριθ.250/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 691,08 €, από διαγραφή προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (παραβάσεις Κ.Ο.Κ.) στην ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Ε.Π.Ε.»

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Επιστροφή ποσού 657,08 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα. ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΑΛΑΤΣΑΚΗ, το οποίο κατέβαλε για  βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ. οχήματος του οποίου δεν ήταν ιδιοκτήτρια».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Επιστροφή ποσού 7.370 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στην εταιρεία ΒΟΛΥΡΑΚΗΣ ΕΜΜ.  ΒΙΟΣ  ΙΚΕ, που καταβλήθηκε έναντι τέλους από παράβαση χρήσεως κοινόχρηστου χώρου το έτος 2013 και συμψηφισμός του ανωτέρω ποσού με ισόποση υφιστάμενη οφειλή της».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 293,85 €, στην εταιρεία Μαυρομμάτης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε, μετά την με αριθ.250/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή του χρηματικού καταλόγου με αριθμ. 6042/2016, που αφορά βεβαιωμένες οφειλές αιρετών από κινητή τηλεφωνία έτους 2014, συνολικού ποσού 3.881,43 €».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή της με αριθ. 09162/23-05-2017 Πράξης Βεβαίωσης  Παράβασης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος, με αριθμό καταχώρησης 7884 και ημερομηνία 23-06-2017, συνολικού  ποσού 100,00 €, η οποία εξοφλήθηκε με το με αριθ. 5384/23-06-2017 Διπλότυπο Είσπραξης του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντoς συνολικού  ποσού 437,31  από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή βεβαιωμένου συνολικού  ποσού 408,99 €  το από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή της ταμειακά βεβαιωμένης οφειλής 2.124,22 € από τον 4980/2011 χρηματικό κατάλογο, που αφορά σε πρόστιμο διατήρησης της 13/05 Έκθεσης Αυτοψίας με υπόχρεο την Δημητρέλλη Αγγελική, επαναϋπολογισμός των προστίμων ανέγερσης και διατήρησης της 13/05 Έκθεσης Αυτοψίας στο ορθό ποσό των 3.747,52 € και συμψηφισμός με αυτό, του εισπραχθέντος ποσού των 2.978,86 €».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Διαγραφή ποσού 2.083,90, από την κα Μαρία Διομή που έχει την ψιλή κυριότητα του ακινήτου της οδού Θήρας αριθ. 67 και επαναβεβαίωση αυτού στην κα Αλεξάνδρα Διομή, η οποία έχει την επικαρπία του πιο πάνω ακινήτου».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Διόρθωση του με αριθμό 6136/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της οδού Ζαΐμη 104-106, φερόμενου ιδιοκτήτη Βαζαίου Περικλή  του Μαρίνου».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Διόρθωση του με αριθμό 162/2005 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της οδού Μουρούζη 1, φερόμενης ιδιοκτήτριας Καφετζή Γιαννούλας».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή του με αριθμό 6249/2015 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στo ακίνητο επί της Ακτή Κουντουριώτου 1 Πλατεία Αλεξάνδρας, φερόμενου ιδιοκτήτη  Σταυριανάκου Παναγιώτη».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Διόρθωση του με αριθμό 6187/2017 Χρηματικού Καταλόγου και διαγραφή της βεβαιωμένης ταμειακά οφειλής που αφορά σε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής στην οικοδομή επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου 100, φερόμενης ιδιοκτησίας των Δημητριάδη Ιωάννη & Δημητριάδη Αλέξανδρου».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ΔΤ-ΔΦ στην κα.ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ για αδήλωτο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 79,65 €».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή των βεβαιωμένων παραβάσεων που αφορούν σε παράνομη στάθμευση του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΥΒ5823 οχήματος οι οποίες χρεώθηκαν στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΡΟ ενώ το όχημα είχε μεταβιβαστεί στον κ. DUSAN STANKOVIC και την επιστροφή του αχρεωστήτως καταβληθέντος για τις παραβάσεις των 894,61 €  στον κ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΑΡΟ, οι παραβάσεις θα επαναβεβαιωθούν στον DUSAN STANCOVIC».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 2.010,07 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 2.864,88 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 2.904,71 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.719,97 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού κυκλοφορίας».                               

 

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 3.239,20 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμού κυκλοφορίας όπου και επαναβεβαιώνεται με το σωστό αριθμό κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής βάσει των διατάξεων του άρθρου 221, παρ.11 εδ. δ του Ν.4412/2016 ΦΕΚ 147Α, με σκοπό τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών από την Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε. βάσει της από 29-11-2007 σύμβασης».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 92,00 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στη Δράμα από τις 15/10/2017 έως τις 17/10/2017, για τη συμμετοχή στην Ενημερωτική Εκδήλωση του URBACT για τα Δίκτυα Μεταφοράς καλών Πρακτικών, που διοργάνωσε το ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ URBACT ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 300,00 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Tallinn της Εσθονίας από τις 2/10/2017 έως τις 6/10/2017, για τη συμμετοχή στο URBACT City Festival 2017, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προγράμματος URBACT (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) και αποσκοπεί στην προώθηση καλών πρακτικών των πόλεων της Ευρώπης για βιώσιμη ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Γ’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.