Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δημος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/10/2017

Δημος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/10/2017

1367
0

Τη Δευτέρα 9-10-2017 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου , θα λάβει χώρα το 26ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιουγια συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,47 στον αριθμό,Επίσης θα γινει επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων Δ.Σ.: 27ης, 28ης, 29ης, 30ης, 31ης, 32ης  έτους 2016.

 

        ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ανακοίνωση του προϋπολογισμού έτους 2018 του “ΑΣΥΛΟΥ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ”

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Μείωση του ετήσιου μισθώματος του Θερινού Θεάτρου “Μενάνδρειο”, το οποίο μισθώνει από το Δήμο η εταιρεία “The art of Comedy-Καλλιτεχνικές Παραγωγές Α.Ε.”, σε ποσοστό 20%, για το έτος 2017, σύμφωνα με τη με αρ. 111/7-7-17 απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Π.Α.Ν.».

 

ΘΕΜΑ  3ο: «Έγκριση 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Ο.Π.Α.Ν. έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Αποδοχή συμψηφισμού οφειλών Ο.Π.Α.Ν.- Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής- Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής προς ΕΥΔΑΠ Α.Ε. συνολικού ποσού 42.927,84 €».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Eπικαιροποίηση και εφαρμογή του δεύτερου σκέλους της υπ’ αριθμ. 716/2010 απόφασης Δημοτικού  Συμβουλίου λόγω παρόδου τριετίας για τη υλοποίηση των ορίων του Δημοτικού κτήματος επί των οδών Νέστορος και Σκρά».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση κατηγοριοποίησης αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης για την πλήρωση επιπλέον των 191 κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων κλάδων».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Μετατόπιση-χωροθέτηση περιπτέρου της κας Βλάχου Κων/νας από την Ακτή Τζελέπη αρ. 3 στην οδό Πειραιώς 46-48».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ή μη μετατόπισης-χωροθέτησης περιπτέρου της κας Βούλγαρη Παναγιώτας από την οδό Δωδεκανήσου αρ. 59 στην οδό Πειραιώς 46-48».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Ανάκληση ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε “Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Παρασκευής & Διάθεσης Πρόχειρου Γεύματος” στην Πλαζ Φρεαττύδας, με διακριτικό τίτλο «Blue Lagoon», ιδιοκτησίας Παπανικολάκη Στέφανου».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ή μη αυτοδίκαιης παράτασης της μίσθωσης της πλαζ Βοτσαλάκια».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση ισχύος της με αρ. 578/26-9-2016 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά στη συγκρότηση Επιτροπών παραλαβής προμηθειών και Επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών, έως τη λήξη των συμβάσεων που διενεργήθηκαν, κατακυρώθηκαν και δεν έχουν ολοκληρωθεί».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών, για το έτος 2017-2018».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Παράταση του χρόνου της σύμβασης της προμήθειας πετρελαίου κίνησης για τα οχήματα του Δήμου μας έτους 2015-16, κατά τέσσερις μήνες από την ημερομηνία λήξης της σύμβασης (23-11-2017)».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Παράταση του χρόνου παράδοσης για την προμήθεια ασφαλτομίγματος Α265 και ψυχράς κατά δύο μήνες».

 

 ΘΕΜΑ  16ο: «Έγκριση του 1ου Σ. Π.  της εργασίας:  «Επισκευές και ανακατασκευές αυλείων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Πειραιά 2016».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της “Μίσθωσης μηχ/κού εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων”, συμβατικής δαπάνης 10.534,20 € πλέον ΦΠΑ».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση 2ου Συγκριτικού Πίνακα της “Εργασίας κλάδευσης δένδρων” και παράταση του συμβατικού χρόνου περαίωσης κατά 20 ημερολογιακές ημέρες».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Συγκρότηση Επιτροπής παράδοσης εκποιουμένων πεπαλαιωμένων κάδων».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας: “Εργασία απομαγνητοφώνησης και δακτυλογράφησης των πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου έτους 2016”».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση η μη του αιτήματος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας  για την  παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί του πεζόδρομου της οδού Δραγάτση, έμπροσθεν του αγάλματος του Κολοκοτρώνη, με σκοπό τη διεξαγωγή ενημερωτικής  εκδήλωσης για θέματα υγιεινής διατροφής, στις 16/10/2017».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης που αφορά στη γιορτή των Χριστουγέννων των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης και διάθεση πίστωσης έως του ποσού των 1.300,00 € »

 

ΘΕΜΑ  23ο: «Ανάκληση της με αρ. 620/18-09-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς τριών διοικητικών υπαλλήλων, που θα ορισθούν με απόφαση Δημάρχου, στο Παρίσι της Γαλλίας  από 22 έως 28 Οκτωβρίου 2017,  προκειμένου να συμμετάσχουν στην επίσημη εκδήλωση που διοργανώνεται  από την Expertise France με θέμα: «Πιλοτική υλοποίηση δράσης που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις Δημοτικές, Περιφερειακές και Αποκεντρωμένες Αρχές», καθώς και σε συναντήσεις εργασίας που θα γίνουν στο Στρασβούργο και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Επαναφορά του θέματος για έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη από 18/10/2017 έως 20/10/2017 για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην εκπαιδευτική ημερίδα του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, που θα διεξαχθεί στις 19/10/2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».   

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 3-6/12/2017, για συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου CIVITAS SUMPs-UP, στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020, που θα διεξαχθεί στις 19/10/2017 και διάθεση πίστωσης 1.300,00 €».   

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στη Δράμα από 15-17/10/2017, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην ενημερωτική εκδήλωση του URBACT, για τα δίκτυα μεταφοράς καλών πρακτικών, που διοργανώνει το ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ URBACT ΕΛΛΑΔΑΣ-ΚΥΠΡΟΥ και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης της Λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνας του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 719,20 € (συμπ/νου  ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση πραγματοποίησης των Χριστουγεννιάτικων δράσεων, που θα γίνουν από 1 Δεκεμβρίου 2017 έως 7 Ιανουαρίου 2018 σε   κεντρικές πλατείες του Δήμου Πειραιά και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.124,80 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης του Εορτασμού των Θεοφανείων και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 6.381,04 €  (συμπ/νου ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης του Εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2018 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 3.912,20 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 3.200,00 €, που αφορά στη μετάβαση  αεροπορικώς του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Μελά και της Εντεταλμένης Δημοτικής Συμβούλου κ. Χαραλαμπίας Ζηλάκου στη Βιέννη της Αυστρίας, από 25/09/2017 έως 29/09/2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στη 2η ετήσια εκδήλωση με θέμα: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Πόλεων – Πρωτοβουλία Belt and Road: Ανάπτυξη Πράσινων Οικονομιών Πόλεων», υπό τη διοργάνωση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ανάπτυξης Ηνωμένων Εθνών (UNIDO)».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.200,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), που αφορά στην  παράθεση γεύματος 35 ατόμων  στους εκπροσώπους του Δήμου Guangzhou της Κίνας».

 

ΘΕΜΑ  34ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 4.138,00 €, από προνοιακό επίδομα τυφλότητας, λόγω θανάτου του δικαιούχου».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.792,00 €, από προνοιακό επίδομα στεγαστικής συνδρομής, λόγω θανάτου του δικαιούχου».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 630,50 €, από προνοιακό επίδομα βαριάς αναπηρίας, λόγω θανάτου της δικαιούχου».

 

 

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Διαγραφή του χρηματικού καταλόγου με αριθμ. 6042/2016, που αφορά βεβαιωμένες οφειλές αιρετών από κινητή τηλεφωνία έτους 2014, συνολικού ποσού 3.881,43 €».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.401,82 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.520,68 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.473,22 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.509,80 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 2.115,15 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας.»

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 2.911,95 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.227,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΗΜ 5975 αυτοκίνητο επί της οδού Σαχτούρη έναντι του αριθμού 25».

 

ΘΕΜΑ  47ο: «Παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΖΑ 1664 αυτοκίνητο επί της οδού Ζαννή έμπροσθεν του αριθμού 4-8».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.