Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιώς : Θέματα Δημοτικών Συμβουλίων 21/2/2024

Δήμος Πειραιώς : Θέματα Δημοτικών Συμβουλίων 21/2/2024

132
0

Τη Τετάρτη 21-2-2024 και ώρες 16:00 και 17.30 , θα λάβουν χώρα δια ζώσης, τστο Δημαρχιακό Μέγαρο (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου) το 4ο και 5ο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για φέτος , σύμφωνα με το άρθρο 67Α του Ν. 3852/10 όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 6 & 7 του Ν. 5056/23, για συζήτηση στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

Το 4ο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά  για το 2024

 1. Ερώτηση προς τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την κατάσταση που επικρατεί στους δρόμους του Δήμου Πειραιά με την τοποθέτηση πινακίδων στάθμευσης οχημάτων, εάν έχει δημιουργηθεί αρχείο που να απεικονίζει την υπάρχουσα κατάσταση και τι προβλέπεται να εφαρμοσθεί στο μέλλον.

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για τη δυνατότητα τοποθέτησης στεγάστρου στην έξοδο του Σταθμού Μετρό ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ.

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

 

 1. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για την εξέλιξη της υπογειοποίησης των γραμμών του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου (ΗΣΑΠ) από το σταθμό Πειραιά έως το Νέο Φάληρο.

Δημοτική παράταξη: Αλλάζουμε τον Πειραιά για όλους και όλες.

 

 1. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για την βιοκλιματική ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Ακτής Θεμιστοκλέους Δήμου Πειραιά.

Δημοτική παράταξη: Αλλάζουμε τον Πειραιά για όλους και όλες.

 

 1. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για τη μετατροπή του 1ου Γυμνασίου Πειραιά σε Πειραματικό.

Δημοτική παράταξη: Αλλάζουμε τον Πειραιά για όλους και όλες.

 

 1. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για τη σχεδιαζόμενη ανάπλαση της Ακτής Θεμιστοκλέους.

Δημοτική παράταξη: Λαϊκή Συσπείρωση

 

 1. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για το σχεδιασμό της αναφορικά με την κατασκευή νέων αθλητικών χώρων στο Δήμο Πειραιά.

Δημοτική παράταξη: Λαϊκή Συσπείρωση

 

 1. Ερώτηση προς τη Δημοτική Αρχή για την επιχειρούμενη μετατροπή του 1ου Γυμνασίου Πειραιά σε Πειραματικό.

Δημοτική παράταξη: Λαϊκή Συσπείρωση

Θέματα 5ου Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά

 1. Επιλογή προσώπου ως συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 77 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2024.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. 1η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2024.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ως συμβουλευτικό όργανο προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα  ισότητας των φύλων.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

 

 1. Ορισμός και έγκριση α) των Δημοτικών Συμβούλων και εκπροσώπων κοινοτήτων μεταναστών και προσφύγων, β) του Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων και γ) των συνδεδεμένων μελών στο Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών & Προσφύγων.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

 

 1. Σύσταση Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

 

 1. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων ως μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με το άρθρο 13 του Ν. 3013/2002.

Εισηγητής: Χαράλαμπος Λιακόσταυρος

 

 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Πειραιά με τον αναπληρωτή του και δύο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου στα Σχολικά Συμβούλια των Σχολικών Μονάδων της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Ορισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2024.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Ορισμός μελών Επιτροπής Εκποίησης και Καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

 

 1. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου με το νόμιμο αναπληρωτή του ως Προέδρου στην Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Τροποποίηση της με αρ. 158/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με τον ορισμό του πολιτικού εκπροσώπου και του συντονιστή προγράμματος με τον αναπληρωτή του, στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και στο ΚΕΠ Υγείας του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Γεώργιος Βίτσας

 

 1. Έγκριση καθορισμού της μηνιαίας αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗΡΑΠ), στο ύψος των αποδοχών του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

 

 1. Ορισμός του Αντιπροέδρου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗΡΑΠ) ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

 

 1. Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου: Ανέγερση και Λειτουργία του Δικαστικού Μεγάρου Πειραιά.

Εισηγητής: Νικήτας Γκόλφης

 

 1. Έγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού και του πίνακα στοχοθεσίας της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.) οικονομικού έτους 2024.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

 

 1. Έγκριση για α) την επικαιροποίηση της συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο Ευρωπαϊκό Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια ( Convenant of Mayors for Climate and Energy – Europe), Β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του Συμφώνου, Γ) Τον ορισμό δύο αιρετών εκπροσώπων του Δήμου Πειραιά για τις περαιτέρω ενέργειες.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά ως εταίρου στο δίκτυο Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Building Europe with Local Councillors-BELC) και ορισμού αιρετού εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά στο δίκτυο.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Ορισµός της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Εξωστρέφειας & Τουρισμού ως ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου με ακρωνύμιο “HARMONIA” που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραµµα HORIZON 2020.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 135/2021 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, με την αντικατάσταση του πολιτικού εκπροσώπου και των αρμοδίων υπαλλήλων, στην υπό σύσταση Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία Δίκτυο Περιφερειών και Δήμων για την Κλιματική Αλλαγή – Climatica.

Εισηγητής: Νικήτας Γκόλφης

 

 1. Έγκριση σχεδίου Μνημονίου Συνεργασίας για την υλοποίηση του ΥΠ.3 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΕΚΣΚΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ στο πλαίσιο παρακολούθησης του κατασκευαστικού ΥΠ.1: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΚΛΕΙΣΟΒΗΣ ΚΑΙ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, το οποίο χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση για α) την προσχώρηση στους όρους και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό-λογαριασμού για την εκταμίευση χρηματοδότησης μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για το Πρόγραμμα : «Πρόγραμμα βελτίωσης οδικής ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (Sub. 2 – 16631)», β) την εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου Δήμου Πειραιά για την υπογραφή της Δήλωσης Προσχώρησης στη Σύμβαση δεσμευμένου λογαριασμού (Escrow Account) στο πλαίσιο του ανωτέρω χρηματοδοτικού προγράμματος του ΥΠΕΣ, γ) τον ορισμό του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ως χειριστή και μεσεγγυούχο του «προϊόντος» του ως άνω δεσμευμένου καταπιστευτικού (Escrow Account) υπό- λογαριασμού και δ) τη χορήγηση σε αυτό ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να προβαίνει στις ενέργειες που έχουν συμφωνηθεί στην από 31-10-2023 παρούσα Σύμβαση.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση της αύξησης των ωρών εργασίας των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μερικής απασχόλησης του Δήμου μας, ειδικότητας YE ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ-ΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Εισηγητής: Παναγιώτης Αβραμίδης

 

 1. 25. Αποδοχή ή μη ανέγερσης μνημείου αφιερωμένου στην Γενοκτονία των Αρμενίων στην πόλη του Πειραιά.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Κατανομή του ποσού των 333.149,52 €, ως Α΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2024, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση ή μη των  αποφάσεων της 1ης  Επιτροπής  Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου μας, για παραβάσεις κοινόχρηστου χώρου τριών (3) υπόχρεων, από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30-01-2024  σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 1080/80.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση ή μη των αποφάσεων της 1ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου μας, για παράβαση κοινόχρηστου ενός (01) υπόχρεου, από τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 30-01-2024  σύμφωνα με το άρθρο 32 του νόμου 1080/80.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση 8 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων λεωφορείων και 22 θέσεων μεταλλικών διαφημιστικών πλαισίων, για την προβολή της έκθεσης ΚΡΗΤΗ: Η Μεγάλη Συνάντηση –Τοπικά Προϊόντα & Γεύσεις Ελλάδας, που θα πραγματοποιηθεί  στο Πασαλιμάνι  από 20-28/4/2024.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση α) Παραχώρησης του αύλειου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου, καθώς και του ρολογιού του Πειραιά στο Πασαλιμάνι, για εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει ο Δήμος του Πειραιά στις 8 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο του εορτασμού για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και β) Παραχώρησης χώρου 15 τ.μ., για ενέργεια ενημέρωσης που αφορά στην υγεία της Σύγχρονης Γυναίκας, της Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής ΡΕΑ, σε συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Μαρτίου 2024, στο πλαίσιο του εορτασμού για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας .

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Έγκριση των εξόδων κηδείας Δημάρχων και Προέδρων των δημοτικών και τοπικών κοινοτήτων και όσων κατείχαν τα αξιώματα αυτά, καθώς και των εν ενεργεία δημοτικών συμβούλων και συμβούλων κοινότητας και καθορισμός του ανώτατου ορίου της δαπάνης.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Έγκριση διοργάνωσης της 36ης Έκθεσης Βιβλίου στο Δήμο Πειραιά, από το Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών και Εκδοτών Πειραιά, από 14-30 Ιουνίου 2024, στον πεζόδρομο της Ακτής Μουτσοπούλου και Γρηγορίου Λαμπράκη  στο Πασαλιμάνι.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. Χωροθέτηση περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών τέλος Ακτής Δηλαβέρη –Αρχή Ακτής Κουμουνδούρου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Κατάργηση θέσης περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου επί της Ακτής Θεμιστοκλέους αρ. 76, όπισθεν νοσοκομείου Μεταξά.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος της “ΠΛΟΕΣ Ε.Ψ.Υ.Μ.Ε.” σχετικά με παραχώρηση χώρου επί του Ηλεκτρικού σταθμού ή του μετρό του Πειραιά, στο πλαίσιο της διοργάνωσης bazaar για φιλανθρωπικό σκοπό, από 13/02/2024 έως 14/02/2024 και ώρες 10.00-14.00.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση ή μη του αιτήματος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, για παραχώρηση του προαύλιου χώρου του Δημοτικού Θεάτρου, για τη διοργάνωση επίδειξης μόδας με τη συμμετοχή των καταστημάτων της πόλης μας και στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τις ΗΜΕΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ 2024, το απόγευμα της Πέμπτης 30-05-2024 από τις 17:30μ.μ. έως τις 22:00μ.μ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 3.019.742,93 € από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας ετών 1994,1995 και 1996 λόγω συμπλήρωσης του χρόνου παραγραφής.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Χορήγηση έκτακτου οικονομικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατη δημότισσα και κάτοικο του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Γεώργιος Βίτσας

 

 1. Εκποίηση άχρηστων υλικών που βρίσκονται στην αποθήκη Υλικών-Καυσίμων-Λιπαντικών της Δ/νσης Καθαριότητας και στο οικόπεδο του Σχιστού.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Υλοτομία δύο (2) ατόμων βραχυχίτωνα επί της οδού Κατσούλη 30.

Εισηγητής: Νικήτας Γκόλφης

 

 1. Υλοτομία ενός (1) ατόμου πεύκης επί της οδού Δαβάκη Πίνδου έναντι αρ. 29.

Εισηγητής: Νικήτας Γκόλφης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.