Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 27/7/2022

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 27/7/2022

381
0

Την Τετάρτη 27-7-2022 και ώρες 16 και 17:00,  θα γίνουν το 13ο και 14ο Δημοτικό Συμβοίου για φέτος, πάλι διά τηλεδιάσκεψης,  προς αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/10, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 καθώς και το άρθρο 78 του Ν. 4954/2022 (A΄136), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 13ου

Έκθεση πεπραγμένων του Δήμου Πειραιά έτους 2021.
Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου
Έκθεση πεπραγμένων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά έτους 2021.
Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 14ου

 

 1. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά έτους 2022 (6η).

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Αναπτυξιακού Οργανισμού ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΣΥΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., για την υλοποίηση της Πράξης ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Εισηγητής: Δημήτριος Καρύδης

 

 1. Έγκριση επεμβάσεων βιοκλιματικής ανάπλασης που προτείνονται στο πλαίσιο της μελέτης του έργου: Βιοκλιματική ανάπλαση της πλατείας Σερφιώτου Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση επεμβάσεων βιοκλιματικής ανάπλασης που προτείνονται στο πλαίσιο της μελέτης του έργου: Βιοκλιματική ανάπλαση της Λεωφόρου Χατζηκυριακού και της οδού Σαχτούρη Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έγκριση επεμβάσεων βιοκλιματικής ανάπλασης που προτείνονται στο πλαίσιο της μελέτης του έργου: Βιοκλιματική ανάπλαση των οδών Κλεισόβης και Καρπάθου Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Παρακατάθεση συνολικού ποσού 36.410,66 €: α) υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την εφαρμογή της εγκεκριμένης ρυμοτομίας και τη διάνοιξη τμήματος της οδού Τσακάλωφ, μεταξύ των οδών Νέστορος και Σκρά, για ρυμοτόμηση οικοπεδικού τμήματος, επιφάνειας 59,74 τ.μ. που βρίσκεται μεταξύ των Ο.Τ. 174 και 177 του Τομέα 27, της περιοχής Καστέλας του Δήμου Πειραιά, και β) για δικηγορική αμοιβή και έξοδα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 2/2012 Πράξη Αναλογισμού Αποζημίωσης, την υπ’ αρ. 704/2020 Απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Πειραιά, και την υπ’ αρ. 474/08-06-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 

 1. Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας του προτεινόμενου προς έγκριση πεζόδρομου, μεταξύ των οδών Φαλήρου και Κέας, στο Ο.Τ. 58 Α – Β/Τ.25, στα πλαίσια προώθησης της διαδικασίας τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά, επί των οδών Μουτσοπούλου – Φαλήρου – Κέας, στην περιοχή των Καμινίων.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Έκδοση Διαπιστωτικής Απόφασης για την παράταση της μίσθωσης του Δημοτικού ακινήτου στην πλαζ Βοτσαλάκια του μισθωτή του Δήμου Παπανικολάκη Στέφανου.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος εντός της Κεντρικής Αγοράς, επί της Λυκούργου 3, με διακριτικό αριθμό 4Κ/3.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. Έγκριση του αιτήματος του ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΑΚΙΣΤΑΝΩΝ ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΩΝ ΣΙΊΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ- ΓΙΑ ΣΑΧΙΜΠ Ε ΖΑΜΑΑΝ, για τη παραχώρηση χώρου στην Πλατεία Παπασπύρου 8/8 & 9/8/2022, από 13:00 έως 18:00 για εκδήλωση-ομιλία.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Χαριλάου Τρικούπη, έμπροσθεν του αριθμού 36, με εξαίρεση τα σχολικά λεωφορεία της ¨ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ SAINT PAUL” καθώς επίσης και επί της οδού Κουντουριώτου, έμπροσθεν της εισόδου της Σχολής, κατ΄ επέκταση ήδη υφιστάμενης παρόμοιας θέσεως σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 147/24-02-2014, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά, μόνο για στάση κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της, οι οποίες ορίζονται ως εξής: από 07:00 έως 17:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του στην Εθνική Συντονιστική Επιτροπή Κρουαζιέρας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 393/10-06-2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά, που αφορά στη χρηματοδότηση του έργου Green and Connected Ports, ώστε να χρηματοδοτηθεί το έργο από ιδίους πόρους, ποσού 78.750 €, το οποίο αντιστοιχεί στο 50% του συνολικού ποσού χρηματοδότησης για το έργο.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης του Δήμου προς τον Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού, Νεολαίας (Ο.Π.A.Ν.) του Δήμου Πειραιά, ποσού 400.000,00 €, για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών, λόγω της επιβάρυνσης του προϋπολογισμού από την αύξηση του ενεργειακού κόστους.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 

 

 1. 16. Έγκριση εκκαθάρισης αρχείων-φακέλων υπηρεσιών του Δήμου σύμφωνα με τα 4 πρακτικά της Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Χορήγηση άδειας παράστασης στο ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ (Πειραιώς 52), από 23-7-2022 έως 17-10-2022, και καθορισμού σαράντα (40) παραστάσεων.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 21-6-2022, σύμφωνα με την οποία συμβιβάσθηκε ένας υπόχρεος για παράβαση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστων έτους 2019.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Κατάργηση θέσης κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου και αποξήλωση κουβουκλίου, επί της πλατείας Λουδοβίκου.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Κατάργηση θέσεων κενωθέντων – σχολαζόντων περιπτέρων: 1) επί της οδού Βασιλέως Γεωργίου Α΄αρ. 2 & 2) επί της οδού Καραϊσκου, πλησίον Ιερού Ναού Αγίων Κωνσταντίνου & Ελένης.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Χωροθέτηση περιπτέρου που βρίσκεται επί της Ακτής Μιαούλη αρ. 15 στη συμβολή της με την οδό Μπουμπουλίνας, σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 1010/13/2-α/20-05-2022 Εγκριτική του Α΄ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά και το τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση υπηρεσιακής μετατόπισης περιπτέρου από την οδό Καραΐσκου έναντι του αρ. 98 (πλησίον Ιερού Ναού Αγίου Κωνσταντίνου κ΄ Ελένης) στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α΄ αρ. 13, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1012/15/177-ρξ/13-10-2015 έγκριση του Α’ Τμήματος Τροχαίας Πειραιά και το τοπογραφικό διάγραμμα.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 23. Έγκριση επανατοποθέτησης περιπτέρου Νο 1, που βρίσκεται επί της οδού Λουδοβίκου αρ. 2 (έμπροσθεν καταστήματος EVEREST) στην αρχική θέση λόγω περάτωσης έργων ΜΕΤΡΟ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

                                                          

 1. 24. Έγκριση επανατοποθέτησης περιπτέρου Νο 3, που βρίσκεται επί της πλατείας Λουδοβίκου

(έξοδος ΗΣΑΠ), στην αρχική θέση λόγω περάτωσης έργων ΜΕΤΡΟ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 25. Έγκριση επανατοποθέτησης περιπτέρου Νο 4, που βρίσκεται επί της Ακτής Ποσειδώνος έναντι αρ. 38, σε θέση 50 μέτρα περίπου βορειότερα, στην περιοχή της εξόδου του Σταθμού (Πρόσβαση 2) προς το λιμάνι, λόγω περάτωσης έργων ΜΕΤΡΟ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. 26. Έγκριση μετατόπισης περιπτέρου, που βρίσκεται επί της Ηρώων Πολυτεχνείου στην συμβολή με την οδό Βασιλέως Γεωργίου Α΄ στην πλατεία Κοραή (με κόκκινο χρώμα), σε νέα θέση (με πράσινο χρώμα), λόγω περάτωσης έργων ΜΕΤΡΟ.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.