Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/2/2022

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 9/2/2022

365
0

Πάλι δια τηλεδιασκεψης την Τετάρτη 9-2-2022 και ώρα 16:30 θα γίνει το 3ο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά για το 2022, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού – Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55) και τη με αρ.643 εγκύκλιο, με Α.Π 69472/24.9.2021 (ΑΔΑ:Ψ3846ΜΤΛ6-0Π5) του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. 1. Αντικατάσταση του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. 2. Έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 3. Ορισμός ενός Δημοτικού Συμβούλου, με το νόμιμο αναπληρωτή του, ως μέλος στην Επιτροπή καλλιτεχνικού διαγωνισμού για τη φιλοτέχνηση ανδριάντα του Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. 4. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Αποστόλου Ιωάννη του Εμμανουήλ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το έργο ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ – με Ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510113 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων επενδύσεων της ΣΑΕΠ 085/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Αντικατάσταση λόγω συνταξιοδότησης μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου του Δήμου Πειραιά με την επωνυμία Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. 6. Μίσθωση κτισμάτων για τη μεταστέγαση των συνεργείων Πρασίνου των Α, Δ΄και Ε΄ Δημοτικών Κοινοτήτων, της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. 7. Ετήσια μείωση μισθωμάτων του μισθωτή του Δήμου μας ΠΕΤΣΑ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ο οποίος διατηρεί ισόγειο κατάστημα επί της οδού Βασ. Γεωργίου 6, στο ημιτελές ακίνητο της Ραλλείου, σύμφωνα με το Ν. 4071/2012 ΦΕΚ 85Α/11-4-2012.

Εισηγητής: Αντώνιος Μοραντζής

 

 1. 8. Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Κ.Υ.Ε., μόνο κατά το μέρος που αφορά στη χορήγηση Υπηρεσιών Διαδικτύου, σε επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (πρόχειρου γεύματος), στην οδό Νοταρά 108.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 1. 9. Kαθορισμός του αριθμού των δόσεων που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων του έτους 2022 από καταστήματα Κ.Υ.Ε, εμπορικά καταστήματα και περίπτερα και κουβούκλια περιπτέρων σύμφωνα με την παρ.1 του αρθρ. 50 του Ν.4257/2014 η οποία προστέθηκε στις διατάξεις του αρθρ. 13 του από 20/10/1958 Βασιλικού Διατάγματος, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ. 3 του Ν.1080/80 και τροποποιήθηκε με την παρ. 3 του αρθρ. 16 του Ν.3254/2004.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση του Ο.Π.Δ. ως προς τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του

Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας του Δήμου Πειραιά (Ο.Π.Α.Ν.), οικονομικού έτους 2022.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. Έγκριση του Ο.Π.Δ. ως προς τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του

Ν.Π.Ι.Δ. Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.), οικονομικού έτους 2022.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. 12. Έγκριση του Ο.Π.Δ. ως προς τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων του

Ν.Π.Ι.Δ. Δημοτική  Ραδιοφωνία του Δήμου Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.), οικονομικού έτους 2022.

Εισηγήτρια: Χαραλαμπία Ζηλάκου

 

 1. 13. Λήψη απόφασης επιβολής προστίμου, για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί, υπό μορφή κάθετου Αεροπανό σε κολώνες φωτισμού της πόλης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2052/24-07-2020 έκθεση ελέγχου της Δημοτικής Αστυνομίας.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 14. Έγκριση κατάστασης εφημερίδων που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες της ενημέρωσης για το έτος 2022.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. 15. Απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Διστόμου 7-9, με εξαίρεση συγκεκριμένα σχολικά λεωφορεία του ιδιωτικού Δημοτικού σχολείου ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ, για τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του και το μήκος δεν δύναται να υπερβεί τα δεκαπέντε (15) μέτρα, σε επικαιροποίηση-συμπλήρωση της υπ΄αρ. 326/13-04-2005 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης

 

 1. 16. Έγκριση της διεξαγωγής των εκδηλώσεων “Ημέρες Θάλασσας 2022” που θα πραγματοποιηθούν στον Πειραιά από 27-5-2022 έως 5-6-2022.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. 17. Έγκριση της τέλεσης του Μνημοσύνου των 63 πεσόντων αεροπόρων μας με το C-130 748 στο όρος Όρθρυς (5-2-1991) που θα τελεσθεί στο μνημείο που βρίσκεται στην Πλατεία  “Ηρώων Αεροπόρων και Πεσόντων C-130” στον Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ανδριάνα Ζαρακέλη

 

 1. 18. Kατάργηση θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου, επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 117.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 

 

 1. 19. Κατάργηση θέσης και αποξήλωση κουβουκλίου κενωθέντος-σχολάζοντος περιπτέρου, επί της οδού Δημητρίου Γούναρη αρ. 18.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. 20. Υλοτομία 3 τριών δένδρων και ενός 1 Θάμνου (Ελιά, Μουριά, Αεΐλανθος & Θαμνώδης Πικροδάφνη) σε παρτέρι κοινόχρηστου χώρου-πεζοδρόμιο έμπροσθεν της οδού Κλεισόβης 63.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. 21. Υλοτομία ενός δένδρου στη Γ’ Δημ. Κοινότητα επί της οδού Σολωμού 2 & Ελ. Βενιζέλου στο Ν. Φάληρο.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.