Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 4/8/2021

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 4/8/2021

376
1

Το 17ο Δημοτικό Συμβούλιο για φέτος θα γίνει και αυτό διά τηλεδιάσκεψης,  για λόγους διασφάλισης της Δημόσιας Υγείας, την Τετάρτη 4-8-2021 και ώρα 16:30, σύμφωνα με την από 11-3-2020 Π.Ν.Π “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού Covid-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (ΦΕΚ Α΄55), τη με αρ. πρωτ. 20930/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, τη με αρ. 429/12-3-2020 (B’ 850) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εσωτερικών & Επικρατείας, όπως τροποποιήθηκε με την όμοια με αριθ. ΔΙΔΑΦ/Φ.37Α.1/27/οικ9413/2020(Β’1704), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας που επιβλήθηκε με το από 4-11-2019 Π.Δ – ΦΕΚ 704Δ/2019, συνολικού ποσού 76.827,99 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 114,63 τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 34 στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Παρακατάθεση, στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας που επιβλήθηκε με το από 29-10-2019 Π.Δ – ΦΕΚ 678Δ/12-11-2019:

Α) συνολικού ποσού 97.226,32 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 128,30 τ.μ που βρίσκεται επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 32 στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.

Β) συνολικού ποσού 102.104,44 €, υπέρ αυτών που θα αναγνωρισθούν δικαστικά δικαιούχοι, για την ρυμοτόμηση τμήματος ιδιοκτησίας, επιφάνειας 104,20 τ.μ που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ομ. Σκυλίτση 44 και Πραξιτέλους στο Ο.Τ.168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, και αντιστοιχεί στην αποζημίωση εδάφους και επικειμένων.

Εισηγητής: Δημήτριος Αράπης

 

 1. Γνωμοδότηση για την έγκριση περιβαλλοντικών επιπτώσεων της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα Δεκαετή Προγράμματα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας των ετών 2020-2029 και 2021-2030.

Εισηγήτρια: Αντωνία Καρακατσάνη

 

 1. Έγκριση των επεμβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της μελέτης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ-ΣΤΕΓΑΣΤΡΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.

 

 1. Έγκριση των επεμβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της μελέτης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.

 

 1. 6. Ανάκληση της 718/29-11-2010 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Πειραιά, που αφορά στην έγκριση μελέτης διαμόρφωσης πεζοδρομίων στην οδό Καζαντζάκη (προέκταση Δράκου) από την οδό Φωσκόλου έως αδιέξοδο οδού Αίαντος.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.

 

 1. Έγκριση των όρων της Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ και το διακριτικό τίτλο ECOELASTICA A.E. και του Δήμου Πειραιά για την διαχείριση/ανακύκλωση των αποβλήτων ελαστικών που προκύπτουν από το ρεύμα αστικών απορριμμάτων κατά τη διάρκεια αποκομιδής τους από το Δήμο.

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Ορθή επανάληψη της με αρ. 116/8-6-2021 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το θέμα και ως προς το σκέλος Β του αποφασιστικού, στο μέρος που αφορά την κατανομή του ποσού, με την αναγραφή του συνολικού ποσού της επιχορήγησης των 332.141,04€, αντί του ποσού των 306.835,24€, με την κατανομή του ποσού των 170.000€ αντί του ποσού των 157.347,10€ στη Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, την κατανομή του ποσού των 162.141,04€ αντί του ποσού των 149.488,14 € στη Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την παρακράτηση του ποσού των 25.305,80 € από την Ταμειακή Υπηρεσία για την κάλυψη των εξόδων για τα ΜΑΠ των σχολικών καθαριστριών.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 6ο Γυμνάσιο Πειραιά και κάλυψη ή μη του κόστους λειτουργίας του.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση παραχώρησης ή μη του αμφιθεάτρου του 1ου ΕΠΑΛ Πειραιά για το σχολικό έτος 2021-2022 και συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα 1.9.2021 έως 31.8.2022 στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τη δημιουργία εργαστηρίου (makerspace) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “POP-Machina”, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Έγκριση παραχώρησης ή μη του αμφιθεάτρου του 1ου ΕΠΑΛ Πειραιά κατά το μήνα Αύγουστο του έτους 2021 στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τη δημιουργία εργαστηρίου (makerspace) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος “POP-Machina”, στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Πειραιά.

Εισηγήτρια: Ασπασία Αλιγιζάκη

 

 1. Μείωση του τέλους κατάληψης κοινόχρηστων χώρων μόνο για την Κυριακάτικη Αγορά κατά 20% για το έτος 2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Νέα τροποποίηση της με αριθ. 50/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, με τον ορισμό νέας, καταληκτικής ημερομηνίας για την υποβολή αιτημάτων απαλλαγής αναλογούντων τελών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων μέχρι και τις 15-09-2021.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Έγκριση εγκατάστασης νέας παροχής ύδρευσης στο Μικρολίμανο επί της οδού Ακτή Κουμουνδούρου 26, στο οικοδομικό τετράγωνο που περικλείεται από τις οδούς Ακτή Κουμουνδούρου – πάροδος Α-πάροδος Γ –πάροδος Β.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Λήψη απόφασης για συμψηφισμό με μελλοντικές απαιτήσεις τελών, συνολικού ποσού 5.320,29 €, σε -17- αδειούχους Κυριακάτικης Αγοράς, λόγω διακοπής της λειτουργίας της εξ αιτίας των μέτρων προστασίας προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 για το έτος 2020. Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Επιβολή προστίμου, για διαφήμιση που είχε τοποθετηθεί, υπό μορφή επιγραφής σε κτίριο στην οδό Πραξιτέλους 131 και Βασιλέως Γεωργίου Β’.

Εισηγητής: Γρηγόριος Καψοκόλης

 

 1. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του Έργου της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχ/σης για το έργο: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ, Α.Α.Ε. 8/2012.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.

 

 1. Ορισμός του μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ως υπευθύνου λογαριασμού της χρηματοδότησης για το κάτωθι έργο: Δίκτυο Υπηρεσιών Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Διακρίσεων και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής των Ευάλωτων και Ειδικών Ομάδων (μεταξύ των οποίων ΑΜΕΑ, Έφηβοι-Νέοι με υψηλό κοινωνικό κίνδυνο κ.λ.π.) στο Δήμο Πειραιά, με ενάριθμο έργου 2021ΕΠ08510042 χρηματοδοτούμενο από τον Προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για τα έργα της ΣΑΕΠ 0851/1.

Εισηγήτρια: Αθηνά Γλύκα – Χαρβαλάκου

 

 1. Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Καραΐσκου, έναντι των αριθμών 151 και 155 με εξαίρεση τα οχήματα τροφοδοσίας μόνο για στάση κατά τις εργάσιμες ημέρες από 06:00 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Εισηγητής: Αλέξανδρος Αργουδέλης.

 

 1. Παράταση παραχώρησης χρήσης απορριμματοφόρου οχήματος στο Δήμο Σαλαμίνας κατά (3) μήνες (σχετ. 65/2021 απόφαση Δ.Σ.).

Εισηγητής: Παναγιώτης Ρέππας

 

 1. Καταστροφή άχρηστων υλικών τα οποία βρίσκονται στους χώρους του ΤΟΛ 5 της Δημοτικής Περιουσίας στο Κτήμα Σχιστού.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

 

 1. Ανακύκλωση άχρηστων υλικών τα οποία βρίσκονται στα 12ο, 31ο Νηπιαγωγεία, 9ο Δημοτικό και Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά.

Εισηγητής: Χαρουτιούν Μαρκαριάν

 

 1. Έγκριση υλοτομίας τριών (3) δένδρων επί της πλατείας Μπακογιάννη, παραπλεύρως του Δημοτικού Θεάτρου, λόγω έργων της «Αττικό Μετρό» και αντικατάστασή τους στα πλαίσια της ανάπλασης της πλατείας.

 

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΤΕ ΘΑ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΟ Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ ΤΟ ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΟ ΔΙΑΖΩΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟΛΥΤΩΣ (ΤΟ ΕΧΟΥΜΕ ΘΕΣΗ ΥΠ ΟΨΙΝ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ 7 ΧΡΟΝΙΑ ΤΟ ΛΕΜΕ ΤΟ ΞΑΝΑΛΕΜΕ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΡΩΤΗΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤV) ΠΟΥ ΠΛΕΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΤΩΡΑ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΥΣ ΜΗΝΕΣ ΚΑΘΕ ΠΡΩΙ ΦΡΑΚΑΡΕΙ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΤΑΞΙΔΕΨΟΥΝ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΟΤΙ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΟ 7% ΜΕ 10% ΧΑΝΟΥΝ ΤΟ ΠΛΟΙΟ ΠΟΥ ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΝ ΛΟΓΩ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ Δ. ΓΟΥΝΑΡΗ
  ΕΠΙΠΛΕΩΝ ΤΡΙΑ ΠΕΡΠΤΕΡΑ ΣΤΑ Να 21-23 , 18 & 20 ΤΙΣ ΙΔΙΑΣ ΟΔΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΛΗΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΚΙΣΤΑΝΟΙ ΓΙΑ ΚΡΥΨΩΝΕΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΝΟΜΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ (ΚΑΠΝΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΛΠ) ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΩΜΕΝΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΕΞ ΟΣΩΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΑ ΤΕΛΗ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΞΗΛΩΝΟΝΤΑΙ ΜΗΠΩΣ ΜΕ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΑΙ ΟΙ κ κ ΕΜΠΟΡΟΙ ΠΟΥ ΤΑ ΟΙΚΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.