Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 17/2/2020

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 17/2/2020

533
0

Την ερχόμενη Δευτέρα 17-2-2020 και ώρα 17:00,θα γίνει το4ο δημοτικό συμβούλιο για φέτος στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,25 στον αριθμό:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Aποδοχή ή μη των οφειλών προς τρίτους της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.Α.Π).

Εισηγητής: Βοϊδονικόλας Ιωάννης

 

 1. Έγκριση της αίτησης χρηματοδότησης που υπέβαλε η Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά «ΚΟ.Δ.Ε.Π.», για την υλοποίηση του έργου «Εστία & Εργασία ΙΙ» με Δικαιούχο τον Δήμο Πειραιά και Φορέα Διαχείρισης την «ΚΟ.Δ.Ε.Π.», κατόπιν της Συμπληρωματικής Πρόσκλησης του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρωπίνου Δυναμικού»

Εισηγητής: Βοϊδονικόλας Ιωάννης

 

 1. Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμίσθωση του Δημοτικού καταστήματος εντός της Κεντρικής Αγοράς επί της οδού Λυκούργου 3 με διακριτικό αριθμό 4Κ/2.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Έγκριση για α) να παραταθούν οι όροι και συμφωνίες της Σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) του Πράσινου Ταμείου, που εγκρίθηκαν με τη με αρ. 36/18-01-2017 (ορθή επανάληψη στις 26-01-2017) απόφαση του Δ.Σ. β) να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος Πειραιά κ. Ιωάννης Π. Μώραλης για την υπογραφή της παράτασης Σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου «ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016, ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ Α.Π.4: ΑΣΤΙΚΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ».

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 

 1. Τροποποίηση της με αρ. 291/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά :α) την έγκριση της σκοπιμότητας συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής & βασικής υλικής συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους (ΤΕΒΑ/FEAD), την υπογραφή των όρων Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της Περιφέρειας Αττικής καθώς & φορείς και β) την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νομίμου εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας της Κοινωνικής Σύμπραξης & για την υπογραφή όλων των απαραίτητων εγγράφων που θα απαιτηθούν. Εισηγητής: Αγραπίδης Χρήστος

 

 1. Αντικατάσταση παραιτηθέντος μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 1. Τροποποίηση της με αρ. 657/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάσταση μέλους της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής καυσίμων της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Κατανομή ποσού 332.141,04 € (A’ δόση του 2020), που δίδεται ως  τακτική επιχορήγηση των σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Επικαιροποίηση των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που έχουν ληφθεί και αφορούν τη μηνιαία οικονομική εισφορά στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, καθώς και των κριτηρίων επιβολής της.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Επιβολή προστίμου για διαφημίσεις που είχαν τοποθετηθεί υπό μορφή επιγραφών σε κατάστημα επί της οδού Τζαβέλλα 44.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Έγκριση παραχώρησης υπαίθριου χώρου στο Πασαλιμάνι για τη διοργάνωση της έκθεσης: ΚΡΗΤΗ η μεγάλη συνάντηση και τοπικές γεύσεις Ελλάδας, από 4-12 Απριλίου 2020.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση 50 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων στάσεων λεωφορείων, στον Ο.Π.Α.Ν., για την προβολή της θεατρικής παραγωγής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά «7 Αναζητήσεις», για το χρονικό διάστημα από 31/01/2020 έως  28/02/2020.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Δωρεάν παραχώρηση 40 θέσεων διαφημιστικών στεγάστρων στάσεων λεωφορείων, στον Ο.Π.Α.Ν., για την προβολή της θεατρικής συμπαραγωγής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά-Εθνικού Θεάτρου «Μακμπέθ»,  για το χρονικό διάστημα από 29/02/2020 έως  04/04/2020.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Έγκριση του αιτήματος της Δημοτικής Παράταξης «ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ », για δωρεάν παραχώρηση χώρων στο πλαίσιο της τριήμερης εκδήλωσης που θα διεξαχθεί με τίτλο “Αόρατος Πειραιάς” και έχει σαν θέμα τη δηλωμένη και άδηλη αστεγία.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Έγκριση του αιτήματος του Οδοντιατρικού Συλλόγου Πειραιά (Ν.Π.Δ.Δ.) για δωρεάν παραχώρηση του εξωτερικού χώρου του Δημοτικού Θεάτρου, στις 20/3/2020 και ώρα 7:00 έως 10:00, για υλοποίηση δράσης.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Επανεξέταση της υπ’ αριθμ. 657/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά που αφορά στην παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για τις ανάγκες της Δημοτικής Ραδιοφωνίας  Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.) επί  της  οδού Ευριπίδου έμπροσθεν του αριθμού 60.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 788/2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου Πειραιά, που αφορά στην παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, ως προς το είδος και τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος, λόγω αγοράς νέου οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΙΗΖ 3044 και κατάργηση της θέσεως του παλαιού με αριθμό κυκλοφορίας ΥΝΑ 6384 επί της οδού Ήρωνος έμπροσθεν του αριθμού 4.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Τροποποίηση-συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 105/2013 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, για απαγόρευση στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Πυθαγόρα έμπροσθεν της εισόδου του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αυτιστικών Πειραιά ( 2η υπάρχουσα εσοχή επί του πεζοδρομίου) με εξαίρεση Σχολικά Λεωφορεία κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας του.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ολύνθου έμπροσθεν των αρ. 9-11 με εξαίρεση το ασθενοφόρο της Γενικής Κλινικής «Παναγία Οδηγήτρια» και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ροδόπης έμπροσθεν του αριθμού 16 με εξαίρεση το όχημα της κατ’ οίκον νοσηλεία της Γενικής Κλινικής «Παναγία Οδηγήτρια» μόνο για στάση.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΙΚΖ 6751 αυτοκίνητο επί της οδού Τριπόλεως έναντι του αριθμού 24Α.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. 2 Έγκριση υλοτομίας δύο δένδρων στη Γ’ Δημοτική Κοινότητα, επί των οδών Σουρή 1 & Ειρήνης 6.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

 

 1. Έγκριση υλοτομίας ενός δένδρου μελιάς επί της οδού Αλικαρνασσού 46 και την αντικατάστασή του με νέο.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

 

 1. Έγκριση υλοτομίας δύο δένδρων νεραντζιάς και γιούκα, που φύονται επί του πεζοδρομίου της οδού Ζέας 121-125 και αντικατάστασή τους με δύο νέα.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.