Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 18/12/2019

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 18/12/2019

816
0
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά

Την Τετάρτη 18-12-2019 και ώρα 16:00, στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα γίνει το 26ο Δημοτικό Συμβούλιο για φέτος στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,29 στον αριθμο:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικον. έτους 2019.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Έγκριση κανονισμού τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων έτους 2020.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Καθορισμός θέσεων και τελών κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από εμπορικές δραστηριότητες έτους 2020.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά     Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Έγκριση κανονισμού τελών διαφήμισης έτους 2020.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (Δ.Ε.Π.Ε.Π.), σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου και έγκριση ή μη του ποσού αμοιβής του εκκαθαριστή.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση τοποθέτησης κόκκινων κάδων ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στις πέντε (5) Δημοτικές Κοινότητες.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης

 

 1. Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας ως συμβουλευτικό προς το Δημοτικό Συμβούλιο όργανο σε θέματα ισότητας των φύλων.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Έγκριση της επιβολής του τέλους 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων των καταστημάτων α) τουριστικών ειδών, β) ειδών λαϊκής τέχνης, γ) ενθυμίων και δώρων, δ) ενοικιάσεων σκαφών αναψυχής τοπικού χαρακτήρα, θαλάσσιων ποδηλάτων, ιστιοσανίδων, ειδών χρησιμοποιούμενων στην παραλία, ε) ειδών που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα από τους λουόμενους, στ) ειδών «σπορ», «σκι» και  «ορειβασίας», ζ) σχολών εκμάθησης καταδύσεων, η) ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Πειραιά με τον αναπληρωτή του και δύο (2) εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Κατάρτιση σχεδίου δράσης ΣΕΜΠ 2020.

 

 1. Παραχώρηση χώρου για την εγκατάσταση επίγειου υποσταθμού διανομής συνεπτυγμένου τύπου στο τέρμα της οδού Ζαχαρίου, μετά από αίτημα της ΔΕΔΔΗΕ.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Παραχωρήσεις χώρων για την πραγματοποίηση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Κατανομή ποσού 332.141,04 €, ως Δ΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2019, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Καθορισμός του αριθμού των δόσεων που αφορούν στην καταβολή του ετήσιου τέλους των αδειών κοινοχρήστων χώρων έτους 2020.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Συμψηφισμός οφειλών και επιπλέον βεβαιωμένων ποσών εκ μισθωμάτων της μισθώτριας εταιρείας ” Α. και Μ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ Ο.Ε.” του καταστήματος της Ιωννιδείου Σχολής επί της οδού Ι. Δραγάτση 10  λόγω αναγκαστικής εφαρμογής της υπ. αρ. 420/2018 Δικαστικής Απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά.

Εισηγητής: Μαρκαριάν Χαρουτιούν

 

 1. Τροποποίηση της με αριθ. 657/18-11-2019 απόφασης  Δ.Σ , ως προς την αντικατάσταση μέλους επιτροπής παραλαβής της Δ/νσης Προγραμματισμού  & Ανάπτυξης.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.

 

 1. Έγκριση 2ης τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας “Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων-Τέλη απόρριψης ”.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης

 

 1. Παράταση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για τη Διαχείριση αποβλήτων εκσκαφών                 κατασκευών και κατεδαφίσεων (Α.Ε.Κ.Κ.)- τέλη απόρριψης για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

Εισηγητής: Ρέππας Παναγιώτης

 

 1. Έγκριση του συνηµµένου σχεδίου απόφασης υλοποίησης µε ίδια μέσα του Υποέργου 1 «Πιλοτικός Μηχανισµός Ενηµέρωσης, Πρόληψης, ∆ιαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιµατική αλλαγή στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά» µε κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047883 της Πράξης «Πιλοτικός Μηχανισµός Ενηµέρωσης, Πρόληψης, ∆ιαχείρισης και Ευαισθητοποίησης, για τους κινδύνους που απορρέουν από την κλιµατική αλλαγή στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά» και εξουσιοδότηση του νόµιµου εκπροσώπου ∆ηµάρχου Ιωάννη Π. Μώραλη για την υπογραφή της ανωτέρω απόφασης.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

 

 1. Έγκριση του Συμφώνου Αποδοχής Όρων (Σ.ΑΠ.Ο.) και αποδοχή των όρων της χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο του έργου: «Λειτουργική και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση οδού Δωδεκανήσου και παρακείμενων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά», προϋπολογισμού 2.213.000,00 € και ύψους χρηματοδότησης από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ 760.170,40 €, καθώς και εξουσιοδότηση του Δημάρχου κ. Ιωάννη Π. Μώραλη για υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου και για όλες τις περαιτέρω ενέργειες.
  Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 

 1. Έγκριση της σύναψης και των όρων του σχεδίου της τροποποίησης – παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιώς, για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Συμπληρωματική Σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλάκια στα πλαίσια του υποέργου: ¨Ανάπλαση και αναβάθμιση  επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δήμου Πειραιά. ΑΑΕ 8/2012¨, του έργου: Ολοκληρωμένη Αστική Αειφόρος Ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά – Β΄ Φάση.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 

 1. Αποδοχή χρηματοδότησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για την υλοποίηση της Πράξης «ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟΝΩΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΤΜΉΜΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ “ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”» και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή κάθε αναγκαίου εγγράφου και για όλες τις περαιτέρω ενέργειες

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 

 1. Λήψη απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης: Ψηφιακή ομπρέλα προστασίας δημοτών.

Εισηγητής: Αγραπίδης Χρήστος

 

 1. Έγκριση των αποφάσεων της 1ης Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου μας πέντε υπόχρεων για παραβάσεις κοινόχρηστων χώρων των ετών 2013 και 2017 (συνεδρίαση 3-12-2019).

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Έγκριση πληρωμής οφειλόμενων τοκοχρεολυτικών δόσεων από δάνειο μιας υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά προς το Τ.Π. & Δανείων έτους 1998.

Εισηγήτρια: Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά

 

 1. Έγκριση του αιτήματος της μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΙΡΑΙΑ», για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Κανάρη Πειραιά, για πραγματοποίηση  Χριστουγεννιάτικου BAZAAR στις 19-22/12/2019.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Έγκριση του αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για αλλαγή χώρου δωρεάν παραχώρησης, για τη διοργάνωση των γιορτινών εκδηλώσεων του έτους 2019, επί των οδών Σωτήρος και Αλκιβιάδου.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος.

 

 1. Έγκριση πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και επαναπροσδιορισμός του πίνακα κατάταξης, μετά τις εγγραφές και διαγραφές βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 49/19-12-2018 απόφασης Δημ. Συμβουλίου (69/2018 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής), που αφορά στη μετατόπιση περιπτέρου από την Ακτή Κουμουνδούρου αρ. 24, στην ήδη χωροθετημένη θέση, στο τέλος της Ακτής Δηλαβέρη – αρχή Ακτής Κουμουνδούρου, σύμφωνα με το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, ως προς τη μετατόπιση που κρίνεται υποχρεωτική κατόπιν του υπ΄αριθ. πρωτ. 713/21-2-18 εγγράφου της Δ/νσης Οδοποιίας – Αποχέτευσης, λόγω έργων ανάπλασης επί της Ακτής Κουμουνδούρου.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

Προηγούμενο άρθροΘεοφάνεια στον Πειραιά : Χωρίς την παρουσία του πρωθυπουργού για 5η συνεχή χρονιά
Επόμενο άρθροΟ Γιώργος Μαργαρίτης για μια συναυλία έκπληξη στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.