Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 2/12/2019

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 2/12/2019

613
0

Δευτέρα 2-12-2019 και ώρα 16:30, θαγινει το 24ο δημοτικό συμβούλιο για φέτος στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

 1. Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Πειραιά έτους 2020.

 

 1. Έγκριση των επεμβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της μελέτης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΚΤΗΣ ΔΗΛΑΒΕΡΗ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ», σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 60267/4267/7-10-2019 εισήγηση και το τεύχος-σχέδια προμελέτης της Δ/νσης Οδοποιίας –Αποχ/σης, Τμήμα Οδ. Έργων & Δημοτ. Συγκοινωνίας.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 326/22-4-19 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην προτεινόμενη τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά στο Ο.Τ.73/Τ.26, που περικλείεται από τις οδούς Βασ. Γεωργίου Α΄- Φίλωνος – Δημ. Πουρή – Ακτή Μιαούλη για τον καθορισμό περιγράμματος εντός κοινόχρηστου χώρου (Τινάνειος Κήπος), για την ανέγερση αναψυκτηρίου και τον καθορισμό όρων και περιορισμών δόμησης, ως προς τη μείωση του περιγράμματος δόμησης του «Χρηματιστηρίου Πειραιά», που βρίσκεται στο Ο.Τ. 73Β/Τ.26, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. πρωτ. 8764/21-10-2019 συμπληρωματική εισήγηση και το από Οκτωβρίου 2019 τοπογραφικό διάγραμμα της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π –Τμ. Γενικού Σχεδιασμού-Π.Ε.Α.

Εισηγητής: Αράπης Δημήτριος

 

 1. Έγκριση παράτασης διάρκειας ισχύος της σύμβασης εκπόνησης Περιβαλλοντικής Μελέτης για το κοιμητήριο “Αναστάσεως” του Δήμου Πειραιά, για έξι μήνες επιπλέον δηλ. έως 30/6/2020 ή μέχρι της έγκρισης των περιβαλλοντικών μελετών.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

 

 1. Σύναψη δημόσιας σύμβασης συντήρησης κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

 

 1. Έγκριση σύναψης και έγκριση των όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Πειραιά, του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) Δήμου Πειραιά και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση προγράμματος με τίτλο: «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ» συνολικού προϋπολογισμού 800.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και ορισμός δύο εκπροσώπων του Δήμου με τους αναπληρωτές τους ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 

 

 

 1. Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης για δημιουργία νέου ΚΕΠ στην Α’ Δημ. Κοινότητα με εύρεση και μίσθωση κατάλληλου κτιρίου για ΚΕΠ στα όρια της.

Εισηγητής: Καμαράτος Αλέξανδρος

 

 1. Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) άτομα στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Πιλοτικός Μηχανισμός Ενημέρωσης, Πρόληψης, Διαχείρισης και ευαισθητοποίησης κλιματικών κινδύνων στο Αστικό περιβάλλον του Πειραιά», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5047883 στο Ε.Π. “Αττική 2014 -2020”.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας τριών (3) Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου μας.

Εισηγήτρια: Ζηλάκου Χαραλαμπία

 

 1. Τροποποίηση της με αρ. 401/2019 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, με την αντικατάσταση μελών της Επιτροπής Παραλαβής των παραδοτέων της σύμβασης με τίτλο: “Δημιουργία Κέντρου Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη”.

Εισηγητής: Καρύδης Δημήτριος

 

 1. Συγκρότηση επιτροπής  παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών-υπηρεσιών και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης παροχής υπηρεσιών για τα έτη 2019- 2020 του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ.

 

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την εγκατάσταση επίγειου υποσταθμού διανομής ανεπτυγμένου τύπου στο τέρμα της οδού Ζαχαρίου, περιοχή Μικρολίμανο.

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα της “Εργασίας κλάδευσης δένδρων”.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

 

 1. Μετονομασία της οδού «ΑΝΤΙΠΛΟΙΑΡΧΟΥ (Π.Ν) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ» σε οδό «ΑΝΤΙΝΑΥΑΡΧΟΥ (Π.Ν) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΒΛΑΧΑΚΟΥ».

Εισηγητής: Αργουδέλης Αλέξανδρος

 

 1. Έγκριση του αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τη διοργάνωση των γιορτινών εκδηλώσεων του έτους 2019.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Έγκριση μεταβολών των σχολικών μονάδων Ειδικού Δ.Σ. Αυτιστικών Πειραιά και 2ου Ειδικού Δ.Σ. Πειραιά.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης εκπαιδευτικής δράσης με θέμα «ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ STEM ΚΑΙ ΤΗΝ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ», που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2019, στην Ιωνίδειο Σχολή Πειραιά.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα «Από τις γειτονιές του Πειραιά στις γειτονιές της Ελλάδας», που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21-12-2019 και ώρα 18:00, στο Αμφιθέατρο του Πρότυπου Γυμνασίου – Λυκείου της Ιωνιδείου Σχολής  Πειραιά.

Εισηγήτρια: Αλιγιζάκη Ασπασία

 

 1. Έγκριση κατάστασης εφημερίδων που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες της ενημέρωσης το 2020.

Εισηγήτρια: Ζαρακέλη Ανδριάνα

 

 1. Μετατόπιση – χωροθέτηση περιπτέρου από την Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 134 στη συμβολή των οδών Καραΐσκου και Τσαμαδού αρ. 48.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Μετατόπιση – χωροθέτηση περιπτέρου από την οδό Δωδεκανήσου αρ. 59 σε θέση επί της Ακτής Μουτσοπούλου αρ. 72.

Εισηγητής: Καψοκόλης Γρηγόριος

 

 1. Υλοτόμηση δένδρων που βρίσκονται στα πεζοδρόμια εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Πειραιά και σε απόσταση μικρότερη των τριάντα (30) μέτρων από τους φωτεινούς σηματοδότες και εμποδίζουν την ορατότητά τους.

Εισηγήτρια: Καρακατσάνη Αντωνία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.