Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 1/4/2019

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 1/4/2019

876
0

Την επόμενη Δευτέρα 1-4-2019 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα γίνει το 5ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,55 στον αριθμό,συν τη συζήτηση για το θέμα που έχει προκυψει με την αρχαιολογική υπηρεσία:

                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

Συζήτηση ενόψει της συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου με θέμα “Έγκριση ή μη κήρυξης οριοθέτησης ως αρχαιολογικού χώρου του Δήμου Πειραιά και της περιοχής ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΔΕ Δραπετσώνας, Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περιφέρειας Αττικής” σε ότι αφορά στο Δήμο Πειραιά.

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020-2023 Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Υποχρεωτική αναμόρφωση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2019».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά “ΚΟ.Δ.Ε.Π.” κ. Σαλπέα Ηλία, κατόπιν της παραίτησής του από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν) κ. Σαλπέα Ηλία, κατόπιν της παραίτησής του από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση του αναπληρωτή Προέδρου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών (Σ.Ε.Μ.) Δημοτικού Συμβούλου κ. Ηλία Σαλπέα».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την ενοικίαση στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, ιδιοκτησίας του Ελληνικού Δημοσίου (Γενική Γραμματεία Υπουργείου Πολιτισμού), τριών γηπέδων για την φιλοξενία των προγραμμάτων Μαζικού Λαϊκού Αθλητισμού, λόγω πλήρους ανακατασκευής των δύο κλειστών γηπέδων του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ανάπλασης της  πλατείας Καρπάθου».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Παραχώρηση έξι (6) θέσεων-χώρων για φορτοεκφόρτωση, αναγκών καταστημάτων της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση των αποφάσεων της Συνεδρίασης 17/12/2018 της 1ης Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας για τέσσερις (4) υπόχρεους από παραβάσεις κοινόχρηστων χώρων ετών 2013, 2016 & 2017».

ΘΕΜΑ 10ο: «Κατανομή ποσού (Α΄ δόση του 2019),  327.418,13 €, που δίδεται ως τακτική επιχορήγηση των σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR012/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3518 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 12441/43/14-02-2019, για τις “Στοχευμένες παρεμβάσεις αστικής αναβάθμισης και αναζωογόνησης για τη βελτίωση της καθημερινότητας και της κινητικότητας των Πολιτών και τη διάχυση των ροών επισκεψιμότητας στην Πόλη του Πειραιά ”, αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και ορισμό  Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR007/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3436 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 9318/27/01-02-2019, για τις «Έξυπνες Γειτονιές στον Πειραιά (Τεχνολογικές μικρο-υποδομές και εφαρμογές έξυπνης πόλης σε κοινωνική και αστική μικροκλίμακα)», αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και ορισμό Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR008/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3468 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 3964/14/16-01-2019, για τις “Πολιτιστικές ημέρες και διαδρομές θάλασσας Δήμου Πειραιά ”, αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης  και τον ορισμό Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά  ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR013/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3521 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 15790/59/28-02-2019, για την “Διαμόρφωση πύλης εισόδου στον Πειραιά για επισκέπτες της κρουαζιέρας. Ανάδειξη κεντρικής και πολιτιστικής διαδρομής με

παρεμβάσεις στο δημόσιο χώρo”, αποδοχή των όρων της πρόσκλησης, εξουσιοδότηση του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και ορισμό Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR010/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3494 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 19726/76/18-03-2019, για τις “Δράσεις προώθησης της επιχειρηματικότητας νεοφυών επιχειρήσεων”, αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR011/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3500 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 19728/75/18-03-2019, για την “Υποστήριξη για την ανάπτυξη συνεργατικών σχημάτων επιχειρήσεων στον Πειραιά”, αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση του Αυτοτελούς Τμήματος Διαχείρισης Δράσεων ΟΧΕ/ΒΑΑ του Δήμου Πειραιά ως Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης ΕΠ «Αττική» 2014-2020, με Κωδικό PIR009/1092 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3489 Έκδοση 1/0) και με αρ. πρωτ. 19729/78/18-03-2019, για τo “Κέντρο Στήριξης της Επιχειρηματικότητας”, αποδοχής των όρων της πρόσκλησης, εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για υπογραφή όλων των αναγκαίων δικαιολογητικών και την υποβολή της πρότασης και ορισμού Διευθύνουσας Υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο ευρωπαϊκό έργο με τίτλο “Collaborative production for the circular economy; A community approach” και ακρωνύμιο “Pop-Machina”, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα HORIZON 2020 και τον ορισμό της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση του ανωτέρω έργου».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση 1) Μελέτης του Δήμου Πειραιά για υποβολή στην Πρόσκληση του «Πράσινου Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Α.Π. 2897/29.06.2018 και τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 (Β΄ Πρόσκληση – Ιούνιος 2018) & 2) Διευκρίνισης του επιλέξιμου Π/Υ της πρότασης του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου  της παροχής υπηρεσίας : ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΡΕΥΝΑΣ  ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΔΕΙΚΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ “MOBILITAS” , για ένα (1) μήνα, έως 20 Απριλίου 2019».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Παράταση της σύμβασης  προμήθειας γάλακτος  έως το ύψος της  συμβατικής δαπάνης , μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών για την ανάδειξη νέου αναδόχου για το έτος 2019 – 2020 – 2021-2022».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού αντικειμένου, ήτοι δύο (2) απορριμματοφόρων οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας Α. Καούσης Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 208 και 221 παρ. 11β του Ν. 4412/2016».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση  του  8ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012’’».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση των πρακτικών της Γνωμοδοτικής Επιτροπής για τον επαναπροσδιορισμό του πίνακα κατάταξης, μετά τις  διαγραφές  βρεφών και νηπίων, στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης & λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος μόνο κατά το μέρος που αφορά την χορήγηση υπηρεσιών διαδικτύου».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση  αποξήλωσης κουβουκλίου ενός (1) σχολάζοντος – κενού περιπτέρου της ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Αφεντούλη 45 και κατάργηση της θέσης λόγω θανάτου».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση του αιτήματος του ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ για τη πραγματοποίηση εκδήλωσης στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Θεάτρου».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση του αιτήματος του ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ AMC για τη πραγματοποίηση καλέσματος ενημερωτικής ημερίδας  στους πολίτες».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση του αιτήματος του ΤΟΜΕΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, για τη πραγματοποίηση μαθητικού φεστιβάλ στην πλατεία Κοραή».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης (multiplier event) που θα γίνει στo Πανεπιστήμιο Πειραιά στις 06/05/2019 στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου BLUES  και παράθεσης ενός διαλείμματος καφέ στους συμμετέχοντες».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση πραγματοποίησης εθελοντικής περιβαλλοντικής δράσης σε συνεργασία με τον Οργανισμό  Let΄s do it GRECEE».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση πραγματοποίησης τέλεσης αποκαλυπτηρίων του μνημείου του Αφανούς Ναύτη στις 20/4/2019».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση πραγματοποίησης εκδηλώσεων για τα άτομα της τρίτης ηλικίας στο Βεάκειο για τις ανάγκες των έντεκα Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση δημοσίευσης δύο ολοσέλιδων καταχωρήσεων άρθρων (κειμένων) στην ελληνική γλώσσα, σε περιοδικό ευρείας κυκλοφορίας, με θέμα τις εκδηλώσεις των Ημερών Θάλασσας 2019 και των αγώνων Night Run, με σκοπό την τουριστική προβολή και ανάδειξη του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης σε εκτέλεση της υπ’ αρ. 109/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Πειραιά συνολικού ποσού 1.580,00 € και β) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των εν λόγω υπηρεσιών».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση α) γενόμενης δαπάνης ποσού 2.499,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για την υπηρεσία με τίτλο “Παράθεση διαλειμμάτων καφέ, γευμάτων (μπουφέ), καθώς και ενός δείπνου, στους εταίρους του ευρωπαϊκού έργου Bluegrowth cities in action, οι οποίοι παραβρέθηκαν στον Πειραιά στις 26-27-28 Φεβρουαρίου 2019, σε συνάντηση του έργου BLUACT” και β) του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 581,09 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για την πληρωμή εξόδων μετάβασης  μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Barnsley του Η.Β. από τις 28/01/2019 έως τις 03/02/2019, όπου πραγματοποιήθηκε η συνάντηση που διοργάνωσε το διακρατικό δίκτυο μεταφοράς “TechRevolution”».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 564,20 €, από τους χρηματικούς καταλόγους που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 295,00 €, λόγω είσπραξής τους με το με αριθ. 535/31-12-2018 γραμμάτιο είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 372,30 €  σε υπόχρεο του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους  του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ σύμφωνα με το Ν.4555/2018».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 196,54 € σε υπόχρεο του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους  του Τμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ σύμφωνα με το Ν.4555/2018».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή ποσού 483,00 € από πρόστιμο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2013 (Β/117/2013) από τον κωδικό χρεώστη ΚΥΕ-930 ΚΑΦΟΥΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ΜΑΡΚΟΥ (θανών) λόγω διπλής βεβαίωσης του».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή ποσού 130,98 €, από πρόστιμο ΤΑΠ ετών 2012-2017, από υπόχρεο λόγω διαγραφής του αντίστοιχου κεφαλαίου βάσει Ν.4555/2018 και αδυναμίας διαγραφής του παραπάνω προστίμου μέσω της ρύθμισης Ν.4483/2018».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.311,05 € λόγω είσπραξης τους με το αριθ. 535/31-12-2018 γραμμάτιο είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 443,75 € λόγω είσπραξης τους με το αριθ. 535/31-12-2018 γραμμάτιο είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 25,54 € λόγω είσπραξης τους με το αριθ. 535/31-12-2018 γραμμάτιο είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή ταμειακά βεβαιωμένης οφειλής ποσού 177,58 € ενός υπόχρεου από έξοδα εκτέλεσης κατάσχεσης λόγω διαγραφής της οφειλής του».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 21.635,09 € σε υπόχρεους του Δήμου μας από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους  του Tμήματος Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ σύμφωνα με το Ν.4555/2018».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.140,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 327,97 € λόγω είσπραξης τους με αριθ.535/31-12-2018 γραμμάτιο είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών ενός υπόχρεου μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11, Ν.4178/13 και N.4495/17».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΖΚΤ 8575 αυτοκίνητο επί της οδού Τεγέας  έμπροσθεν  του αριθμού 3».

 

ΘΕΜΑ 53ο: «Τροποποίηση της με αρ. 207/2005 απόφασης Δ.Σ. σχετικά με τη μεταφορά μιας θέσης στάθμευσης ΟΜΙΛΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ, λόγω μεταστέγασης από την παλαιά διεύθυνση Λεωσθένους 21-23 στη νέα διεύθυνση επί της οδού Τσαμαδού 43 & Ευριπίδου, με παράλληλη καθιέρωση μίας επιπλέον θέσης στάθμευσης».

 

ΘΕΜΑ 54ο: «Υλοτομία τριών (3) δένδρων στο Δημοτικό Κοιμητήριο ΑΝΑΣΤΑΣΗ».

 

ΘΕΜΑ 55ο: «Υλοτομία ενός (1) δένδρου ακακίας που φύεται επί του πεζοδρομίου της οδού Αγ. Παρασκευής 70»

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.