Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 17/9/2018

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 17/9/2018

967
0

Το 25ο Δημοτικό Συμβούλιο για φέτος θα γίνει τη Δευτέρα 17-9-2018 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,39 στον αριθμο:                                                 

                      ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο:  «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2018».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 3ο:  «Καθορισμός Μέσου Αντικειμενικού Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων, σε παρόχους δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών».

 

ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση μελέτης για το έργο “Κατασκευή Εισόδου-Εξόδου Κινδύνου στη Μαρίνα Ζέας” και συνακολούθως την υλοποίησή του σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη και την υπ’ αριθ. πρωτ. 33002/3324/3-7-2018 εισήγηση της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχ/σης, Τμήμα Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας».

 

ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Πειραιά, της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟΔΕΠ) και του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΟΠΑΝ) αναφορικά με τη λειτουργία και τον καθορισμό των αρμοδιοτήτων της Αστικής Αρχής στο πλαίσιο της εγκεκριμένης Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ/ΒΑΑ) Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 6ο:  «Υποβολή αίτησης για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη 2η φάση του προγράμματος URBACT III, ως επικεφαλής εταίρος του Δικτύου Μεταφοράς Καλής Πρακτικής “BluAct”, σε συνέχεια της σχετικής πρόσκλησης».

 

ΘΕΜΑ 7ο:  «Έγκριση Ψηφιακής Στρατηγικής του Δήμου Πειραιά 2018-2024».

 

ΘΕΜΑ 8ο:  «Έγκριση Συμμετοχής Δήμου Πειραιά στην πρόσκληση 98 “ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ”, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” με συνδικαιούχο τον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 9ο:  «Έγκριση 1) Συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην Πρόσκληση του «Πράσινου Ταμείου» του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με Α.Π. 2897/29.06.2018 και τίτλο «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ» 2017-2018 (Β΄ Πρόσκληση – Ιούνιος 2018), 2) Δέσμευσης ότι σε περίπτωση κατά την οποία δεν θα επαρκεί η χρηματοδότηση ή το πρόγραμμα περιλαμβάνει δαπάνες οι οποίες δεν είναι επιλέξιμες από τους πόρους της ανωτέρω Πρόσκλησης, η διαφορά που θα προκύψει θα καλυφθεί από ίδιους πόρους του Δήμου Πειραιά, 3) Εξουσιοδότησης του Δημάρχου Πειραιά για την υποβολή του αιτήματος και υπογραφή όλων των σχετικών και απαραίτητων εγγράφων για το σκοπό αυτό».

 

ΘΕΜΑ 10ο:  «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας: “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εξοικονόμηση ενέργειας Δημοτικού φωτισμού».

 

ΘΕΜΑ 11ο:  «Έγκριση της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της ενεργειακής αναβάθμισης-αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Πειραιά, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών συμβάσεων παροχής υπηρεσιών».

 

ΘΕΜΑ 12ο:  «Έγκριση του οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 283”».

 

ΘΕΜΑ 13ο:  «Παράταση του συμφωνητικού μεταξύ Δήμου Πειραιά και της εταιρείας ΝΤΑΛΑΕΚ                  ΜΟΝ. ΙΚΕ κατά (6) μήνες».

 

ΘΕΜΑ 14ο:  «Καθορισμός των ειδικοτήτων των δύο ΠΕ Ιατρών, των οποίων εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 4325/2015».

ΘΕΜΑ 15ο:  «Κατανομή ποσού 327.418,13 € (Γ” δόση του 2018), που δίδεται ως τακτική επιχορήγηση των σχολείων, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

ΘΕΜΑ 16ο:  «Οικονομική ενίσχυση των Σχολικών  Επιτροπών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά με το ποσό των 47.270,04 €, για την κάλυψη τρεχουσών εκπαιδευτικών αναγκών Σχολικών Μονάδων αρμοδιότητάς των, από τα έσοδα του κληροδοτήματος G. KELLIS».

 

ΘΕΜΑ 17ο:  «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 18ο:  «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα “ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2018 ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ”, που θα πραγματοποιηθεί 18-19/9/2018, στο Αμφιθέατρο του Σχολικού Συγκροτήματος Ραλλείου Γυμνασίου-Λυκείου Θηλέων Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 19ο:  «Λήψη απόφασης 1) για την ενημέρωση και προβολή των Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθούν από 1 Δεκεμβρίου 2018 έως 7 Ιανουαρίου 2019 σε   κεντρικές πλατείες του Δήμου Πειραιά και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης & 2) για την παραχώρηση εξήντα ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ για την προβολή τους από 27/11/2018».

 

ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση της Λιτάνευσης της Ιεράς Εικόνος του Πολιούχου Πειραιώς Αγ. Σπυρίδωνος, που θα πραγματοποιηθεί 12/12/2018 και διάθεσης της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης του εορτασμού της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940 και διάθεσης της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 22ο:  «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης που αφορά στη γιορτή των Χριστουγέννων των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 23ο:  «Έγκριση δαπάνης  για παράθεση γεύματος  σε αντιπροσωπεία κινέζων από την πόλη ΣΑΓΚΑΗ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ που θα επισκεφθεί τον Δήμο Πειραιά την Δευτέρα 01/10/2018».

 

ΘΕΜΑ 24ο:  «Έγκριση δαπάνης για παράθεση γεύματος  σε αντιπροσωπεία κινέζων από την πόλη QINGDAO που θα επισκεφθεί τον Δήμο Πειραιά την Πέμπτη 27-09-2018».

 

ΘΕΜΑ 25ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης για αγορά αναμνηστικών δώρων, σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 125/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 26ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης για την αγορά ενός  στεφάνου με άνθη  σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 67/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος του Συλλόγου Εκτελωνιστών-Τελωνειακών Αντιπροσώπων Πειραιώς-Αθηνών, για πραγματοποίηση εκδήλωσης της 16ης Λαμπαδηδρομίας των Εθελοντών Αιμοδοτών, που θα διεξαχθεί από τον Σύλλογό μας για 7η συνεχή χρονιά, υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά, στις 28 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 6.00μμ, σε χώρο που θα  παραχωρηθεί στην πλατεία Κανάρη στο Πασαλιμάνι για την διεξαγωγή χορευτικών εκδηλώσεων».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής ποσού 1.350,00 € της κας ΣΙΟΖΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 174 του Ν. 3463/06».

 

ΘΕΜΑ 29ο:  «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 989,21 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 30ο:  «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.082,71 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης».

 

ΘΕΜΑ 31ο:  «Ακύρωση του με αρ. 7132/4-7-2018 βεβαιωμένου χρηματικού καταλόγου προς επανέκδοσή του, με ορθή αναφορά της αιτιολογίας βεβαίωσης».

 

ΘΕΜΑ 32ο:  «Μετατόπιση περιπτέρου της κας Κωνσταντίνου Μαρίας, από την οδό Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 38, σε νέα θέση επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ.2 (έμπροσθεν Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων) και κατάργηση της παλαιάς θέσης».

 

ΘΕΜΑ 33ο:  «Χωροθέτηση δύο (2) περιπτέρων που βρίσκονται επί των οδών: 1) Ακτή Μουτσοπούλου αρ.2, ιδιοκτησίας κας ROHIATI IMAS RINA, με ενοικιαστή τον κ. ΦΩΤΟΠΟΥΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ και 2) Γρηγορίου Λαμπράκη αρ.158, ιδιοκτησίας κας ΣΟΦΡΑ ΑΓΛΑΪΑΣ με ενοικιαστή την εταιρεία ‘PATENTA OFFERING SHOP’».

 

ΘΕΜΑ 34ο:  «Απομάκρυνση σχολαζόντων – κενών κουβουκλίων και κατάργηση των θέσεων: α) επί της Λεωφ. Αλεξ. Παπαναστασίου έναντι αρ. 21 & Καραγιώργη Σερβίας του κ. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ, λόγω παραίτησής του από το δικαίωμα εκμετάλλευσης και β) επί της Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 33 της κας ΜΙΜΙΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, λόγω παραίτησής της από το δικαίωμα εκμετάλλευσης».

 

ΘΕΜΑ 35ο:  «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΙΟΗ 9591αυτοκίνητο επί της οδού Μαυρομιχάλη  έμπροσθεν του αριθμού 95».

 

ΘΕΜΑ 36ο:  «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθ. ΥΕΕ 1220 αυτοκίνητο επί της οδού Καρδίτσης  έμπροσθεν του αριθμού 5».

 

ΘΕΜΑ 37ο:  «Έγκριση υλοτομίας δύο (2) δένδρων στο Δημοτικό Κοιμητήριο ‘ΑΝΑΣΤΑΣΗ’ και συγκεκριμένα στους ταφικούς χώρους: α) Η/24/9/Γ ιδιοκτησίας κ. Λώλη Μιχαήλ & β) Η/1/6/Β ιδιοκτησίας κας Καραβοκύρη Φαίδρας».

 

ΘΕΜΑ 38ο:  «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού ηλεκτρονικού εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ/νση Πληροφορικής, στο κτίριο του Κεντρικού Δημαρχείου για το έτος 2018».

 

ΘΕΜΑ 39ο:  «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πειραιά».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.