Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 27/6/2018

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 27/6/2018

895
0

Μεθαύριο Τετάρτη 27-6-2018 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα γίνει το 20ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,49 στον αριθμο:

                 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Κατασκευή Εισόδου – Εξόδου Κινδύνου στη Μαρίνα Ζέας».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Κάλυψη δέκα πέντε (15) οργανικών θέσεων του Δήμου Πειραιά από προσωπικό που κατατάχθηκε σε προσωρινούς πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πίνακα κατάταξης μοριοδότησης εγγραφών και επιλαχόντων βρεφών & νηπίων σχολικού έτους 2018-2019 στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 4249/5-12-17 τεύχος Β΄ άρθρο 3§5».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, για τη σχολική χρονιά 2018-2019 μέχρι  ποσοστού 10% ».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή αιτημάτων που αφορούν την έκδοση αδειών λειτουργίας των Βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου  μας,  σύμφωνα με το Π.Δ. 99/2017».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός εκπροσώπου μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΤΑΑ. Α.Ε στα πλαίσια του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής, για το σχολικό έτος 2018-2019».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του, ως μέλους της  Επιτροπής Παραλαβής Έργων του Δήμου για τα έτη 2018 & 2019».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Αντικατάσταση του Αντιδημάρχου κ. Γαϊτανάρου Στυλιανού α) από μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιουμένων Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων β) από μέλος της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών Μισθώσεων Εκμισθώσεων και Εκποίησης Πραγμάτων του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Συγκρότηση ετήσιας επιτροπής παραλαβής προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Δ/νσης Αρχιτεκτονικού πλην του Τμ. Συντήρησης και Επισκευής Κτιρίων».

 

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Επέκταση της υφιστάμενης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΕΔΣΝΑ – Δήμου Πειραιά και παράταση του χρόνου ισχύος της».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση διοργάνωσης της τελικής διακρατικής συνάντησης του έργου BLUACT και διάθεσης της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στην ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα επιχορηγήσεων ΕΟΧ-Νορβηγίας».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Παράταση μισθώσεως, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθ. 69 του Ν. 4373/2016, της μισθώτριας εταιρείας “ΣΥΝΤΗΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” στο Δημοτικό κατάστημα της Ιωννιδείου Σχολής επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 41».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε. από την εργοληπτική επιχείρηση ΑΚΤΩΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΑΚΤΩΡ Α.Τ.Ε.), με σκοπό την ολοκλήρωση της εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση και Αναβάθμιση Παραλιακού Μετώπου στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 5/2012».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Διάλυση της σύμβασης του έργου: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ ΚΑΤΑ ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΑΚΤΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ’’, συμβατικής δαπάνης  12.912,686 € χωρίς Φ.Π.Α., αναδόχου “Χ. ΜΠΑΡΛΑΜΑΣ Α.Τ.Ε.”».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για  την άρση και επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στα ακίνητα: α) επί της οδού Ομ. Σκυλίτση 32 φερόμενης ιδιοκτησίας Σταυρούλας και Κωνσταντίνας Βαλεριάνου και β) επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση αρ.44 & Πραξιτέλους φερόμενης ιδιοκτησίας Σταυρούλας και Κωνσταντίνας Βαλεριάνου, Σταυρούλας Κουγιουμιτζή του Νικολάου και Σταυρούλας Κουγιουμιτζή του Κων/νου, στο ΟΤ 168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π  και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε της εργασίας:  “Συντήρηση και Επισκευή Κτιρίων του Δήμου – Συντήρηση Βρεφονηπιακών σταθμών”».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή της υπηρεσίας που αφορά στην παράθεση μπουφέ για 60 άτομα, για την εκδήλωση «Ημέρα Καριέρας – Θεματικά Εργαστήρια» στις 5/6/2018  που διοργανώθηκε στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Δήμου Πειραιά ως εταίρου του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: ”NEETs ON BOARD”».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του συνολικού συμβατικού αντικειμένου “Σέρβις μηχανής καταμέτρησης BUIC LD-1000 με S/N BYDA 151330158, σέρβις μηχανής καταμέτρησης IHUNTER με S/N 2P766C435”».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση οριστικού πρωτοκόλλου παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των  “Επισκευών-Εργασιών επί των  Δ.Π. 240 & Δ.Π. 280”».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Α΄βάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 129.779,50 €».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έκτακτη επιχορήγηση Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Β΄βάθμιας Εκπαίδευσης με το ποσό των 129.921,19 €».

 

 

 

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς διμελούς αντιπροσωπείας στην Λισαβόνα της Πορτογαλίας, από 12-16/9/2018, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο URBACT City Festival 2018, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος URBACT (Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία) και αποσκοπεί στην προώθηση καλών πρακτικών των πόλεων της Ευρώπης για βιώσιμη ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 24.552,00 €, για τις υπηρεσίες οργάνωσης και συντονισμού της διαφημιστικής εκστρατείας, για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων “Ημέρες Θάλασσας 2018”».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 536,92 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), που αφορά στην αγορά αναμνηστικών δώρων».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης σε εκτέλεση των υπ’ αριθμ. 209/2018 & 271/2018 αποφάσεων Δημ. Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2685/99, του Ν.3463/06 και του Ν.4336/15».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά στην έκτακτη παράθεση γεύματος του Δημάρχου Πειραιά σε εκπροσώπους κινεζικής και ελληνικής αντιπροσωπείας».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 685,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για τη μετάβαση αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του  Δήμου Πειραιά στο Ματοσίνιος της Πορτογαλίας, από 11-13 Ιουνίου 2018, η οποία συμμετείχε στη 2η συνάντηση του έργου BLUACT του προγράμματος URBACT III, στο οποίο ο Δήμος Πειραιά είναι επικεφαλής εταίρος».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.483,60 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πραγματοποίηση εκδήλωσης με τίτλο: “Ημέρα Καριέρας – Θεματικά Εργαστήρια”, στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου Έργου “NEETs ON BOARD”».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Λήψη απόφασης για α) την έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 381,30 € (συμ/νου ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Βεάκειο & β) την αποδέσμευση του  ποσού των  618,70 € που είχαν διατεθεί από τον Κ.Α 15.6471.01».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου-Κοινωνικής Λειτουργού του τμήματος Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Οικονόμου Σεβαστής,  από 01/01/2018 έως 31/12/2018 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου-Κοινωνικής Λειτουργού του τμήματος Κοινωνικών Δραστηριοτήτων της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Φωτεινής Γουλή,  από 01/01/2018 έως 31/12/2018 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης  του Δήμου Πειραιά για την παραχώρηση του χώρου της Πλατείας Αλεξάνδρας την Τετάρτη 20 Ιουνίου 2018 και ώρες 17:00-21:00 ,για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης  “Μάθε ποδήλατο”».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων για την παραχώρηση ανοιχτού δημόσιου χώρου στην Πλατεία Κοραή, στις 28 και 29 Ιουλίου, για την διεξαγωγή θεατρικών δρωμένων».

 

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 266,95 €, από παραβάσεις Κ.Ο.Κ. που επρόκειτο να διαγραφούν (Α.Δ.Σ. 387/23-5-2018) και εισπράχθηκαν από κατάσχεση εις χείρας τρίτων, στην κ. Αικατερίνη Καραντεμίρη του Γεωργίου».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Επιστροφή ποσού 105,27 €, ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος στην κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ,  το οποίο κατέβαλε για  την με αριθ. 121600218653/10-09-2009 παράβαση  Κ.Ο.Κ.   μετά τη διαγραφή της παράβασης σύμφωνα με την με αριθ. 830/07-12-2016   απόφαση του  Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 1.329,12 €, λόγω εξόφλησής τους με το με αρ. 696/9-12-2017 γραμμάτιο είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 7.520,61 €, από τον κ. Καπετανάκη Μάρκο, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ & επαναβεβαίωση το 40% ήτοι:(3.008,24 €) στον ίδιο, λόγω προσφυγής».

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ΘΕΜΑ 41ο: «Διαγραφή της με αριθ. 23146/30-11-1999 παράβασης που αφορά σε παράνομη στάθμευση, από τον ΒΕΡΓΟΖΗΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ και επαναβεβαίωση στην OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ Α.Ε.,  ιδιοκτήτρια του οχήματος κατά τη χρονική στιγμή που τελέστηκε η παράβαση».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων παραβάσεων παράνομης στάθμευσης συνολικού ποσού 910,00 €, για οχήματα ιδιοκτησίας Eurobank Ergasias Α.Ε. & επαναβεβαίωση στους μισθωτές των οχημάτων».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή από το Χρηματικό Κατάλογο 7000/2018 της με αριθ. 12160050540/21-05-2003 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης της ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ, συνολικού βεβαιωμένου ποσού 61,50 €, επειδή η παράβαση  εξοφλήθηκε στην Α΄ Δ.Ο.Υ. Πειραιά  με το με αριθ. 25806/13-08-2003 Διπλότυπο Είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών (3) υπόχρεων, μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11, Ν. 4178/13 & Ν. 4495/17».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών (1) υπόχρεου, μετά τη ρύθμισή του, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & Ν. 4178/13».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Τροποποίηση των εγγραφών στην επωνυμία ΚΡΑΝΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ  του ΙΩΑΝΝΗ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 5618/2014 & 5619/2014 για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%-5% χρήσης 2010 οικονομικού έτους 2014, για το ποσό των 496,02 € που αφορά τέλος και πρόστιμο».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Ανακύκλωση αχρήστου υλικού των 3ου ΕΠΑΛ & Γενικού Λυκείου                 Καλλίπολης».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Έγκριση του αιτήματος του ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΛΑΣΚΑΡΙΔΗ για παραχώρηση χώρου προσωρινής στάθμευσης σε εσοχή, για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών, διαστάσεων (10,30μ Χ 2,20μ) επί της οδού 2ας Μεραρχίας αρ. 36, Μέγαρο Στρίγκου (παλαιό Γαλλικό Ινστιτούτο), όπου στεγάζεται η Ιστορική Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος».

 

 

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΜΧ 6321 αυτοκίνητο επί της οδού Αγ. Δημητρίου έμπροσθεν του αρ. 3».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.