Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 23/4/2018

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 23/4/2018

970
0

To 10o για φέτος δημοτικό συμβούλιο Πειραια θα γίνει τη Δευτέρα 23-4-2018 και ώρα 17:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,58 στον αριθμό:

 

              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πειραιά ως προς τα οικονομικά στοιχεία του έργου “Εργασίες συντήρησης του Γηπέδου Καλαθοσφαίρισης “ΠΟΡΦΥΡΑ” Δήμου Πειραιά”».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Νέου Κανονισμού Λειτουργίας των Βρεφονηπιακών Σταθμών και των Κέντρων Φιλοξενίας του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού-έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.Δ.Ε.Π.) οικονομικού έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση απολογισμού πεπραγμένων της Δημοτικής  Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π) έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α’ τρίμηνο έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 7ο :«Λήψη καταρχήν απόφασης για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία των  Σταυρούλας και Κωνσταντίνας  Βαλεριάνου, επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση αρ. 32 στο ΟΤ 168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.1563/20-2-18 έγγραφο του Τμήματος Γενικού Σχεδιασμού-Π.Ε.Α. της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα».

 

ΘΕΜΑ 8ο :«Λήψη καταρχήν απόφασης για την επανεπιβολή της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης σε ιδιοκτησία των Σταυρούλας και Κωνσταντίνας Βαλεριάνου, Σταυρούλας Κουγιουμιτζή του Νικολάου και Σταυρούλας Κουγιουμιτζή του Κων/νου, επί της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση αρ. 44 και Πραξιτέλους, στο ΟΤ 168/Τ.26 του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ.1566/20-2-18 έγγραφο του Τμήματος Γενικού Σχεδιασμού-Π.Ε.Α. της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π. και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση του 6ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Α.Α.Ε. 8/2012, δαπάνης 1.888.004,76 € χωρίς ΦΠΑ και 2.322.245,84 € με Φ.Π.Α.».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Διοικητικής Αποβολής της ομορρύθμου εταιρείας Φ. ΧΑΓΙΑΛΑΣ  ΚΑΙ                    ΣΙΑ Ο.Ε και της ΠΟΡΤΟ ΛΕΟΝΕ-ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΕΠΕ νομίμως εκπροσωπούμενων υπό του διαχειριστού των Φωτίου Κ. Χαγιαλά που αφορά το Δημοτικό κατάστημα της Ιωννιδείου  Σχολής ″ΣΚΗΝΙΚΟ″ επί της οδού Ι. Δραγάτση 10».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης για το δικαστικό συμβιβασμό των κληρονόμων του Αντωνίου Τζοάνη και Αικατερίνης Κωστοπούλου».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων για το έτος 2018».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων και τεσσάρων υπαλλήλων, με τους αναπληρωτές τους, για τις δύο Επιτροπές Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων για το έτος 2018».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση για την εφαρμογή της υπηρεσίας ηλεκτρονικών πληρωμών στο Δήμο Πειραιά και την εξουσιοδότηση των Διευθύνσεων Οικονομικών, Πληροφορικής και της Νομικής Υπηρεσίας για τις απαραίτητες ενέργειες για την υλοποίησή της».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση του Γενικού Αρχείου του Δήμου που βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου επί  της  Ακτής Ποσειδώνος 2».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση σύναψης και υπογραφής νέας σύμβασης συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και της εταιρείας με την επωνυμία ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ και το διακριτικό τίτλο ECOELASTIKA Α.Ε., για τη διαχείριση/ανακύκλωση των αποβλήτων ελαστικών των οχημάτων του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση α) τροποποίησης της από 17-8-2017 Προγραμματικής Σύμβασης, που αφορά στο Πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ και παροχής εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Πειραιά, κ. Ιωάννη Μώραλη, για την υπογραφή της & 2) έκδοσης εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης αορίστου χρόνου, για την κάλυψη του εγκριθέντος προϋπολογισμού του Σχεδίου μετά την τροποποίησή του και εξουσιοδότησης του νομίμου εκπροσώπου του Δήμου και του Προϊσταμένου του Ταμείου Πληρωμών κ. Αποστόλου Ιωάννη για την υπογραφή όλων των συμβατικών εγγράφων».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ή μη της απόφασης της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας, για τη συνεδρίαση  που πραγματοποιήθηκε στις 18-12-2017 σύμφωνα με την οποία συμβιβάστηκε ένας υπόχρεος για παράβαση  κοινόχρηστου χώρου».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Χωροθέτηση των περιπτέρων: α) επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως  αρ. 10, με ιδιοκτήτη τον κ. Μελά Νικόλαο και ενοικιαστή τον κ. Νικητάκη Εμμανουήλ & β) επί της Ακτής Ποσειδώνος αρ. 40 με ιδιοκτήτρια την κ. Συκουτρή Ελένη  και  ενοικιαστή τον κ. Hossain Belayet».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ζαννή – Σαχτούρη- Κοτζιαδών, με ιδιοκτήτρια την κ. Κικίλια Μαρία και ενοικιαστή «Μπαφίτης Νικόλαος & ΣΙΑ Ο.Ε.» με εκπρόσωπο τον κ. Σάμαρη Αθανάσιο».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου επί της Λεωφ. Αθηνών–Πειραιώς αρ. 74Α με ιδιοκτήτρια την κ. Αμβράζη Φιλιώ και ενοικιάστρια την κ. Αλεξίου Αικατερίνη».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσιών: “Απόφραξη των αποχετεύσεων των 24ου , 9ου & 10ου Βρεφ/κών Σταθμών”».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί των Δ.Π. 2 & Δ.Π. 176”».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας που αφορά: “Ψηφιακή ανάκτηση δεδομένων”».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος του συμβατικού αντικειμένου που αφορά το 2ο παραδοτέο σχετικά με την διμηνιαία αναφορά προόδου υπηρεσιών για την “εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής του Δήμου Πειραιά, ως τουριστικού προορισμού, στα social media”».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας: “Εορταστικές Εκδηλώσεις στα  Ειδικά Σχολεία του  Δήμου Πειραιά”».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής του προγράμματος Microsoft Office Professional Plus 2016 Go (με έξι άδειες χρήσης) του συνολικού συμβατικού αντικειμένου για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του “Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ), της Πράξης “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή και Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Δωρεάν παραχώρηση 30 διαφημιστικών στεγάστρων στάσεων λεωφορείων στον Ο.Π.Α.Ν. για την προβολή των παραστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για το διάστημα από 1/4/2018 έως 15/5/2018».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος τoυ  Συλλόγου των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσης καταγόμενων και του Συλλόγου των Απανταχού Μαυρομματιανών Καρδίτσας  “Ο Καραϊσκάκης”, για την συνδιοργάνωση της καθιερωμένης επιμνημόσυνης δέησης, στον τάφο του επιφανούς Καρδιτσιώτη Αρχιστράτηγου Γεωργίου Καραϊσκάκη, στο Νέο Φάληρο».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στη Λευκωσία της Κύπρου από 14-17 Μαΐου 2018, όπου θα πραγματοποιηθεί η συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: “BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο BLUES και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στο Ναύπλιο στις 4 Μαΐου 2018, προκειμένου να συμμετάσχει στο 2ο Εργαστήριο Διαβούλευσης των Εμπλεκομένων και Ενδιαφερομένων για το έργο “NEETS ON BOARD”, που συγχρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία (EaSI), περιόδου 2014-2020 και από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 209/28-03-2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και διάθεση συμπληρωματικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση ποσού 1.117,14 € για αμοιβή της φοιτήτριας του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ, προκειμένου να πραγματοποιήσει στο Δήμο μας την 6μηνη πρακτική της άσκηση».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.243,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στo Τampere της Φινλανδίας από 13-16/03/2018, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 4.218,48 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) για τις Πασχαλινές εκδηλώσεις των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 589,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την εκδήλωση του Εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 199,64 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για το Μνημόσυνο των Πνιγέντων-Φονευθέντων του Εμπορικού Ναυτικού».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 62,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για την αγορά στεφανιού κηδείας».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 124,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ) για την αγορά 4 δάφνινων στεφανιών».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 41.281,35 € στην εταιρεία ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., λόγω τροποποίησης των αντιτίμων για την παραχώρηση των Δημοτικών χώρων του ακινήτου επί των οδών 34ου Συντάγματος-Ευαγγελιστρίας και συμψηφισμό του ποσού αυτού με εναπομείνασες οφειλές της εταιρείας».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Επιστροφή ποσού 80,00 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, στον κ. ΧΡΗΣΤΟ  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΚΗ,  το οποίο κατέβαλε για τη με αριθ. 150166164843/14-12-2012 παράβαση Κ.Ο.Κ.  του με αριθ. κυκλοφορίας ΝΖΥ 9626 οχήματος ιδιοκτησίας του».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.821,00 € από υπόχρεο που εισέπραττε προνοιακό επίδομα βαριάς αναπηρίας».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 44,10 € από το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος “ΚΑΝΤΣΟΣ Λ. ΑΝΔΡΕΑΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.” Γ’ Τριμήνου 2017».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 179,02 € από το τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων του καταστήματος “ΣΕΡΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α.Ε.” Νοεμβρίου 2017».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντος ποσού 603,86 €, στους υπόχρεους κ.κ.  ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟ ΠΕΤΡΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & ΚΟΡΚΟΔΕΙΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων ποσών 5.759,76 €, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ, από την κα Σαμλόγλου Ελένη του Γαβριήλ και επαναβεβαίωση στον κ. Καλαφάτη Παναγιώτη του Κων/νου».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή οφειλών συνολικού ποσού 4.128,08 €, λόγω εξόφλησής τους με το αριθ. 696/29-12-17 γραμμάτιο είσπραξης».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών ενός υπόχρεου, μετά την ρύθμιση του σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΡ 3755 αυτοκίνητο επί της οδού Καλλέργη έμπροσθεν του αριθμού 215».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΡΖ 8446 αυτοκίνητο επί της οδού Αλκιβιάδου έμπροσθεν του αριθμού 115».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΜ 6834 αυτοκίνητο επί της οδού Φίλωνος έναντι του αρ. 8 με ωράριο ισχύος κατά τις καθημερινές από 7.30 π.μ. έως 16.30 μ.μ.».

 

ΘΕΜΑ 53ο: «Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Ν. Αργυρίου έμπροσθεν του αρ. 10Α και σε μήκος που δε θα υπερβεί τα δύο μέτρα».

 

ΘΕΜΑ 54ο: «Καταστροφή και ανακύκλωση αχρήστου υλικού που βρίσκονται στα 30ο Ολοήμερο  Δημοτικό & 18ο Νηπιαγωγείο  Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 55ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στο χώρο του Ηλεκτρομηχανολογικού Συνεργείου (Θηβών 50)».

 

ΘΕΜΑ 56ο: «Ανακύκλωση άχρηστου υλικού που ανήκει στο Ηλεκτρομηχανολογικό Συνεργείο (Θηβών 50)».

 

ΘΕΜΑ 57ο: «Μη έγκριση υλοτομίας ενός δένδρου αϊλάνθου, στην οδό 34ου Συντάγματος Πεζικού αρ. 16».

 

ΘΕΜΑ 58ο: «Μη έγκριση υλοτομίας ενός δένδρου αϊλάνθου, επί της οδού Δηλαβέρη 18 και έμπροσθεν του 40ου Δημοτικού Σχολείου».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.