Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 5/3/2018

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 5/3/2018

990
0

To πέμπτο Δημοτικό Συμβούλιο για φέτος θα γίνει τη Δευτέρα 5-3-2018 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,35 στον αριθμό

 

               ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Λήψη απόφασης για α) την ανάκληση της 594/2017 απόφαση του Δ.Σ., προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία που αναφέρεται στο με αρ. πρωτ. 44034/2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, β) τη διαγραφή των ήδη επιβληθέντων νόμιμων τόκων και προσαυξήσεων σε οφειλέτες του Δήμου μας, λόγω προσκύρωσης ή ρυμοτόμησης εκτάσεων, σε εφαρμογή του σχεδίου πόλεως και γ) τον καθορισμό του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου θα γίνει η εξόφληση των οφειλών του προς το Δήμο Πειραιά, από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, σε διάστημα μέχρι 15 ετών ως ο νόμος ορίζει, με ελάχιστο ποσό καταβολής κάθε δόσης το ποσό των 10 €, σύμφωνα με την εισήγηση της Υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31-07-2017 τεύχος Α΄), όπως αυτό τροποποίησε το άρθρο 26 παρ. 11 του Ν. 1828/1989».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του κανονισμού τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων από εμπορικές δραστηριότητες για το έτος 2018».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Μείωση του ετήσιου μισθώματος του Θεάτρου “Κάτω από τη Γέφυρα” το οποίο μισθώνει από το Δήμο ο κος Νίκος Δαφνής, σε ποσοστό 20% για το έτος 2018, σύμφωνα με τη με αρ. 19/20-02-2018 απόφαση του Δ. Σ. του Ο.Π.Α.Ν.».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Μείωση μισθωμάτων του μισθωτή, Δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας,  ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, κατόπιν αιτήσεώς του».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Αντιδρόμηση της οδού Φίλωνος από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως Ομηρίδου Σκυλίτση και της οδού Νοταρά από Βασιλέως Γεωργίου Α’ έως Ευαγγελιστρίας, σύμφωνα με το υπ’ αριθ. πρωτ. 362/15/4-1-2018 έγγραφο της Δ/νσης Οδοποιίας-Αποχ/σης, Τμ. Οδικών Έργων & Δημοτικής Συγκοινωνίας».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ετήσιας επιχορήγησης του Δήμου προς το Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Π.A.Ν. έτους 2018, ποσού 1.000.000,00 € και απόδοσή της σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 4/17-01-2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά στην ημερομηνία πληρωμής της προκαταβολής του 30% του ετήσιου τέλους για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και την Κυριακάτικη Αγορά».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας δημοπράτησης για την εκμετάλλευση με τη μορφή μίσθωσης αιγιαλού, παραλίας και κοινοχρήστων χώρων στην πλαζ “Φρεατίδα”».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών Πειραιά  (ΣΕΜ) και έγκριση του νέου Εσωτερικού Κανονισμού».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση των αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Δ’ τρίμηνο έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Παράταση ισχύος της υπ’ αριθμ. 151/1-3-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην επιτροπή παρακολούθησης παραλαβής προμήθειας έως την λήξη της σύμβασης του φυσικού αερίου (ΔΕΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου “Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ 4/2015 έως τις 28-4-2018, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Κατανομή ποσού 327.418,13 € ως A΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2018, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου επί της Ηρώων Πολυτεχνείου αρ. 41, με ιδιοκτήτρια την κ. Ζαΐρη Αικατερίνη και ενοικιάστρια την κ. Αμπάζη Πηνελόπη, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1012/15/1/177-κη/15-11-2017 εγκριτική της Τροχαίας Πειραιά και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου επί της οδού Ακτή Κουμουνδούρου αρ.68 με ιδιοκτήτη το Δήμο Πειραιά και ενοικιαστή τον κ. Δρακόπουλο Χαράλαμπο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1012/15/1/177-ρπ/30-10-2017 εγκριτική της Τροχαίας Πειραιά και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα.

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Απομάκρυνση σχολαζόντων – κενών κουβουκλίων και κατάργηση των θέσεων των: α) ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ επί της οδού Αγίου Κωνσταντίνου αρ. 13 λόγω παραίτησής της στις 15-12-2017 από το δικαίωμα εκμετάλλευσης και β) ΚΥΝΗΓΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ στην Πλατεία Κανάρη, λόγω θανάτου της».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Δωρεάν παραχώρηση 20 διαφημιστικών στεγάστρων στάσεων λεωφορείων στον Ο.Π.Α.Ν. για την προβολή των παραστάσεων του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για το διάστημα από 1/3/2018 έως 20/3/2018».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Δωρεάν παραχώρηση 20 διαφημιστικών θέσεων στεγάστρων του Δήμου, στην ΔΗ.ΡΑ.Π, για την προβολή του Δημοτικού έργου σχετικά με την ανταποδοτική ανακύκλωση, για το διάστημα από 1/03/2018 έως 30/03/2018».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση μετάβασης του Δημάρχου κ. Ιωάννη Π. Μώραλη και τριμελούς αντιπροσωπείας αιρετών στην αδελφοποιημένη πόλη της Οδησσού, κατόπιν αιτήματος του  Ιδρύματος  ΜΠΟΥΜΠΟΥΡΑ, από την Δευτέρα 26-3-2018 έως την Τετάρτη 28-3-2018, προκειμένου να συμμετάσχουν, στις εορταστικές  εκδηλώσεις  για την 25η Μαρτίου στην Οδησσό και διάθεση πίστωσης 600,00 €».

 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση υλοποίησης δράσεων και διάθεσης πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις και δράσεις του Blue Growth».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση της τέλεσης του Μνημόσυνου των Πνιγέντων-Φονευθέντων του Εμπορικού Ναυτικού και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 200,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 2.331,20 €, που αφορά στις Αποκριάτικες εκδηλώσεις και στον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας του Δήμου Πειραιά που πραγματοποιήθηκαν από 17-19/2/2018».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τμήματος του συμβατικού αντικειμένου που αφορά στον 1ο λογαριασμό εργασίας: “Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την προβολή της περιοχής του Δήμου Πειραιά, ως τουριστικού προορισμού, στα social media”».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής συντήρησης καυστήρων για το κτήριο της Δημοτικής Βιβλιοθήκης και το κτήριο της Δημοτικής Πινακοθήκης».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση των πρακτικών της Επιτροπής Εκκαθάρισης Αρχείων του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Επιστροφή ποσού 145,15 € στη δικαιούχο Μπακώση  Ευαγγελία του Σωτηρίου ως αχρεωστήτως καταβληθέν».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Επιστροφή ποσού 34,50 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέν, στην Παπαδημητριάδου Ελένη, λόγω εκ παραδρομής είσπραξής του».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους που αφορούν σε μισθώματα περιπτέρου από τον μήνα Ιούλιο του 2015 έως και το Δεκέμβριο του 2017 συνολικού ποσού 11.763,32 €, λόγω αποχώρησης από το περίπτερο».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών 3 υπόχρεων μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 και Ν. 4178/13».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Διαγραφή ποσού 3.349,10 €, ως αχρεωτήτως καταλογισθέν, στον κ. Κλώνο Χρήστο του Ευαγγέλου».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1209/2012 άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου του κ. Μπόφου Γεωργίου».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση α) καταστροφής άχρηστου υλικού & β) καταστροφής ανακυκλώσιμου υλικού, που βρίσκονται στις αποθήκες των Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση μη υλοτομίας ενός (1) δένδρου σοφόρα επί της οδού Αγίου Ελευθερίου 64 στα Καμίνια, σύμφωνα με την αυτοψία της Δ/νσης Περ/ντος & Πρασίνου – Τμ. Παρκοτεχνίας».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.