Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 21/2/2018

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 21/2/2018

947
0

Ακολουθήστε το pireaspiraeus.com στο Google News για να μαθαίνετε πρώτοι τα τελευταία νέα από τον Πειραιά.

Αυριο Τετάρτη 21-2-2018 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα λάβει χώρα το 4ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο,στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού  Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,50 στον αριθμο:

 

                 ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο : «Έγκριση του κανονισμού τελών διαφήμισης έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή ή μη των οφειλών της υπό εκκαθάριση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.Δ.Ε.Π.Α.Π.) προς προμηθευτές, το Δημόσιο (Δ.Ο.Υ.) και την Τράπεζα Πειραιώς και έγκριση καταβολής τους».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για σημειακή τροποποίηση του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.) του Δήμου Πειραιά σε περιοχή χρήσης γης “Κεντρικές Λειτουργίες Πόλης” με τον καθορισμό του διατηρητέου κτιρίου επί των οδών Δημ. Γούναρη αρ. 45 και Φωκίωνος, σε “Κτίριο Περίθαλψης”, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13β του άρθρου 7 του Ν.4447/2016».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση όρων σύναψης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την υλοποίηση της υπηρεσίας με τίτλο: “Κέντρο επιχειρηματικής καινοτομίας για τη γαλάζια ανάπτυξη”, συνολικού προϋπολογισμού 1.800.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και ορισμός ενός μέλους, ως εκπροσώπου του Δήμου, καθώς και του αναπληρωτή του, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση όρων σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: “ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ”, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και ορισμός ενός μέλους, ως εκπροσώπου του Δήμου, καθώς και του αναπληρωτή του, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 1) “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)” της Πράξης “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2) “Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ” της Πράξης “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Μίσθωση ακινήτου/ακινήτων για τη μεταστέγαση των υπηρεσιών του Δήμου που στεγάζονται στο κτίριο του Εμποροναυτιλιακού Κέντρου (Πύργος Πειραιά) και στο κτίριο επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 19 όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Δ/νσης  Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών  του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 51/2018 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου μας, με τον αναπληρωτή του, στη γνωμοδοτική Επιτροπή α.9 παρ. 7 Ν. 2881/2001 (Α΄ 6) για το Λιμένα Πειραιά μετά τη θέση σε ισχύ των διατάξεων του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94)».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Συμπλήρωση των 118/2012 και 165/2012 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν στην εξαίρεση από την εφαρμογή της πενθήμερης εργασίας υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά και καθιέρωση λειτουργίας σε 12ωρη, 16ωρη και 24ωρη βάση».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρόσληψης δέκα (10) ΔΕ Οδηγών Γ’ κατηγορίας (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της καθαριότητας».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρόσληψης δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της καθαριότητας εσωτερικών χώρων των δημοτικών κτιρίων».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρόσληψης τριάντα έξι (36) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με δύο (2) ΠΕ Ιατρούς για ένα (1) έτος, για παροχή ιατρικών υπηρεσιών στους δημότες μέσω της λειτουργίας των Δημοτικών Πολυιατρείων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 10 του Ν.3812/2009 και το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση 1ου Συγκριτικού Πίνακα της “Μίσθωσης μηχ/κου εξοπλισμού για κλάδευση υψηλόκορμων δένδρων” συμβατικής δαπάνης 7.983,10 € (πλέον Φ.Π.Α.)».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση του 2ου Α.Π.Ε. και χορήγηση παράτασης μέχρι 30-4-2018 του έργου: “Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων στην Ε’ Δημ. Κοινότητα ΑΑΕ 3Β/14».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε (τακτοποιητικού) και 2ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: “Βιοκλιματική αναβάθμιση πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και περιμετρικών οδών”».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση παράτασης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας ¨Επισκευή– ανακατασκευή παιδικών χαρών και πιστοποίησή τους¨ κατά δύο (2) μήνες».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου: “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΠΕΖΩΝ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΙΣΤΟ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΑΑΕ 8/2012”, συμβατικής δαπάνης 1.888.004,76 € χωρίς ΦΠΑ και 2.322.245,84 € με ΦΠΑ».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: “Αστικές αναπλάσεις για την αξιοποίηση και αναβάθμιση ελεύθερων-κοινόχρηστων χώρων στο Δήμο Πειραιά Α.Α.Ε. 7/2012”».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της “Εργασίας κλάδευσης δένδρων”».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για τη συντήρηση και επισκευή της Δημοτικής Πινακοθήκης».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 266”».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης της “Επισκευής-Εργασίας επί του Δ.Π. 240”».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης της “Επισκευής-Εργασίας επί του Δ.Π. 244”».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 260”».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί των Δ.Π. 167, Δ.Π. 176, Δ.Π. 241, Δ.Π. 249, Δ.Π. 290”».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης των “Επισκευών-Εργασιών επί του Δ.Π. 300”».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της “Εργασίας απομάκρυνσης υδάτων με βυτίο και απόφραξης φρεατίων με πιεστικό μηχάνημα”».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας που αφορά “Συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην 4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού με ενοικίαση περιπτέρου”».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορούν στην παράθεση μπουφέ, στο πλαίσιο πραγματοποίησης εκπαιδευτικής ημερίδας σε αντιπροσωπεία της “Expertise France”, από 18-19/12/2017».

 

ΘΕΜΑ 33ο: « «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην παράθεση μπουφέ δεξίωσης, στο πλαίσιο του εορτασμού των Θεοφανείων 2018».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής υπηρεσιών, που αφορά στην κοπή πίτας (παράθεση μπουφέ δεξίωσης), στο πλαίσιο του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 2018».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση προμήθειας βασικών ειδών διατροφής τα οποία θα διανεμηθούν, μέσω διατακτικών, σε οικονομικά αδυνάτους δημότες και κατοίκους μας εν όψει της εορτής του Πάσχα».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση μετάβασης οδικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη, του αστυνομικού και οδηγού του, από 16-17/03/2018 στην Αρεόπολη της Μάνης, προκειμένου να παρευρεθούν στις εορταστικές  εκδηλώσεις για την Επέτειο της 17ης Μαρτίου 1821 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση προμήθειας αναμνηστικών δώρων (αναμνηστικές πλακέτες, ασημένιες τριήρεις και βιβλία), για την κάλυψη εξόδων φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών που θα επισκεφθούν το Δήμο Πειραιά καθώς επίσης και για τις συναντήσεις του Δημάρχου στο εσωτερικό και εξωτερικό για το έτος 2018 και διάθεση ποσού πίστωσης 15.862,58 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση τέλεσης του Μνημόσυνου των αποβιωσάντων Δωρητών–Ευεργετών της πόλης, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 2-3-2018 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 240,00 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.)».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Έγκριση δαπάνης για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου 1821 και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού 900,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 5.659,36 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για τον εορτασμό των Θεοφανείων».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 3.298,40 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 482,70 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για το μνημόσυνο του Βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 829,50 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για το μνημόσυνο του ήρωα Αντιναυάρχου Παναγιώτη Α. Βλαχάκου».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογ/σμού στην υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης –Τμ. Δημοτικού Συμβουλίου Τσεμπέρη Αναστασία από 01-01-2018 έως 30-11-2018, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή εξοφλημένων ποσών συνόλου 28.028,42 € που εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα αναγραφής οφειλετών ως οφειλές προς το Δήμο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων ΔΤ-ΔΦ στον κ. ΚΡΙΤΣΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟ του ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ για αδήλωτο μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 4.545,00 €».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Απαλλαγή του κ. Χατζηπαναγιώτου Χρήστου του Νικολάου από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 173,74 €».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων, με εξαίρεση τα σχολικά λεωφορεία μόνο για στάση, έμπροσθεν της Μονάδας Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης ΚΑΡΟΥΖΕΛ, επί της οδού Βούλγαρη έμπροσθεν του αρ. 137, κατά τις καθημερινές από τις 07.00 π.μ. έως τις 17.30 μ.μ.».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Παραχώρηση μιας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΜΡ 4891 αυτοκίνητο επί της οδού Γυθείου έμπροσθεν του αριθμού 81Β».        

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.