Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 11/12/2017

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 11/12/2017

1123
0

Την επόμενη Δευτέρα 11-12-2017 και ώρα 17:00 θα γίνει το 32ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,55 στον αριθμό:

 

                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδοχή ή μη των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (ΔΕΠΕΠ) για τέλη κυκλοφορίας έτους 2018, για παράβολα άρσης παρακράτησης της κυριότητας και για ασφάλιστρα των μηχανημάτων και των μεταφορικών μέσων και έγκριση καταβολής τους».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για α) απαγόρευση της στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Θεάτρου στην πρόσοψη του 45ου Νηπιαγωγείου Πειραιά έμπροσθεν των αρ.47-49, β) δημιουργία διάβασης πεζών και γ) καθορισμό ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα στην οδό Θεάτρου από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Ευαγγελιστρίας».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των επεμβάσεων αστικής ανάπλασης που προτείνονται στα πλαίσια της μελέτης του έργου: ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΓΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση της Τεχνικής Έκθεσης Προέγκρισης του άρθρου 8 του Ν. 4447/2016 σχετικής με το Ειδικό Χωρικό Σχέδιο περιοχής Αγίου Διονυσίου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση των Χριστουγεννιάτικων Δράσεων που θα πραγματοποιηθούν σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πειραιά, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 24.180,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ. Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού & Νεολαίας (Ο.Π.Α.Ν.) του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Παρουσίαση και έγκριση νέας ταυτότητας (city branding) της πόλης του Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Πειραιά με τον αναπληρωτή του και δύο εκπροσώπων των παραγωγικών τάξεων με τους αντίστοιχους αναπληρωτές τους».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Μίσθωση ακινήτων  για τη στέγαση  Βρεφονηπιακών  σταθμών (14ου, 16ου & 17ου)».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2011 (1/1 έως 31/8/2011) της 18ης Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2012 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2013 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρόσληψης τριάντα έξι ατόμων με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση σύναψης συμβάσεων μίσθωσης έργου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού έργου “BLUES” στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα και αυτές του άρθρου 30 του Ν. 4314/2014».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής των κωδικών πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Βάση Πληροφοριών ΔΗΜΟΣΝΕΤ».

 

ΘΕΜΑ 16ο: ««Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας βιβλιοδεσίας είκοσι (20) ανόμοιων βιβλίων του Τμήματος Μητρώων Αρρένων».

 

ΘΕΜΑ 17ο: ««Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας βιβλιοδεσίας εντύπων σε τέσσερις (4) τόμους του Τμήματος Γραμματείας & Πολιτικών Γάμων».

 

ΘΕΜΑ 18ο: ««Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την παροχή υπηρεσίας “Συντήρηση και επισκευή υποβρύχιας αντλίας υδάτων”».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης του “Ελέγχου και Πιστοποίησης Ταχογράφων Οχημάτων-Μηχανημάτων”».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης του “ Τεχνικού Ελέγχου των Οχημάτων & της Έκδοσης ΚΕΚ”».                                                                                                                                                                                        

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και σωστής εκτέλεσης της “Επιμόρφωσης εργαζομένων οδηγών του Δήμου μας για την απόκτηση Π.Ε.Ι.».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος τoυ Ομίλου για την UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ  για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, επί της οδού Σωτήρος Διός, πλησίον Πραξιτέλους στις 20/12/2017 – 22/12/2017 κατά τις ώρες 11.00 με 14.00 για πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικου Βazaar”».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος του Συνδέσμου Γονέων Κηδεμόνων Φίλων Α.Μ.Ε.Α. Μαθητών & Αποφοίτων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πειραιά ΜΑ…ΖΕΙ, για την παραχώρηση χώρου ατελώς, επί της οδού Σωτήρος Διός & Καραϊσκου, από 16-19/12/2017, για την τοποθέτηση περιπτέρου».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος τoυ  Ανοιχτού Σχολείου Μεταναστών Πειραιά για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Σωτήρος Διός & Γρ. Λαμπράκη, την Κυριακή 17/12/2017 για την πραγματοποίηση ενημέρωσης  του κοινού για τα θέματα των μεταναστών και των προσφύγων».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για δωρεάν     παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τη διοργάνωση μουσικοχορευτικών δράσεων και δωρεάν εκμάθηση ποδηλάτου σε μικρά παιδιά στις 17-12-2017».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για τη μετάβαση αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη στα Ιωάννινα την 29/11/2017, προκειμένου να παρευρεθεί στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε. (30/11/2017 έως 02/12/2017)».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού 2.000,00 €, που αφορά στη μετάβαση αεροπορικώς του αστυνομικού του Δημάρχου Πειραιά στα Ιωάννινα, από την 29/11/2017 έως την 02/12/2017 και ενός μετακλητού από την 29/11/2017 έως την 03/12/2017, προκειμένου να παρευρεθούν στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε., που πραγματοποιήθηκε από την 30-11-2017 έως την 02-12-2017 καθώς και τη μίσθωση ιδιωτικού αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις του Δημάρχου στα Ιωάννινα».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού  1.012,24 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δ. Πειραιά στην πόλη Rotterdam της Ολλανδίας από 26-28/11/2017, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά, στο 3ο CITIES FORUM 2017, που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να συζητηθεί η πρόοδος, η αστική διάσταση της Πολιτικής Συνοχής και η ανταπόκριση της Ε.Ε στην αστική διάσταση της Ατζέντα 2030 και της Νέας Αστικής Ατζέντα».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 793,04 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στις Βρυξέλλες από 20-21/11/2017, για τη συμμετοχή α) σε συνάντηση με τις ενδιαφερόμενες περιοχές/περιφέρειες σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες και τα όργανα για τη γαλάζια ανάπτυξη που διοργάνωσε το DG MARE (αρμόδιο Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης σε θέματα θάλασσας και αλιείας) και το CPMR και πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2017 και β) σε συνέδριο σχετικά με τις περιφερειακές πτυχές για τη γαλάζια ανάπτυξη που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών 21/11/2017».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.299,20 €, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αεροπορικώς, της υπαλλήλου του Δήμου Πειραιά Μπασιά Ελένης, στις Βρυξέλλες από 20-22/11/17, για τη συμμετοχή της στη διάσκεψη που οργάνωσε η COMMITTEE OF REGIONS μαζί με τη EUROPEAN COMMISSION με θέμα: “Διαχείριση των Δημοτικών και Περιφερειακών Αποβλήτων και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.300,00 €, για την πληρωμή των εξόδων μετάβασης της μονίμου υπαλλήλου του Δήμου, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτισμού Μπαφούνη Ευαγγελίας, για τη συμμετοχή της από 6 έως και  9 Δεκεμβρίου 2017, στο “ European Culture Forum 2017” στο Μιλάνο της Ιταλίας που διοργανώνει η Ευρωπαϊκής Επιτροπή».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 1.054,08 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στις Βρυξέλλες, από 3-5/12/17, για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτικό εργαστήριο του έργου CIVITAS SUMPs UP, στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου-Επόπτη Δημόσιας Υγείας, του Τμ. Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών, Βασιλείου Καώνη, από 01-01-2017 έως και 31-12-2017 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού στην υπάλληλο της Δ/νσης Διοίκησης-Τμ. Δημοτικών Κοινοτήτων & Δημοτικών Νομικών Προσώπων ΜΩΡΑΓΙΑΝΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ από 1-1-2017 έως και 30-11-2017 για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Επιστροφή ποσού 68,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Τριφύλλη Γεώργιο».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 53,09 €, από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών και συμψηφισμός του παραπάνω ποσού με το υπόλοιπο της οφειλής του, στον κ. Μιχαλάκη Χρήστο».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Επιστροφή ποσού 188,12 € ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΚΑΚΟ  το οποίο κατέβαλε για  βεβαιωμένες παραβάσεις Κ.Ο.Κ. του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΜΤ1018 οχήματος ιδιοκτησίας του».

 

ΘΕΜΑ 39ο:  «Διαγραφή της με αριθ.  0003/19-07-2007 παράβασης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος, από τον Βεβαιωτικό Κατάλογο  527/2017, κατόπιν της από 03-11-2017 Πράξης Ακύρωσης του Διοικητή του Λιμενικού Σώματος, διότι τα στοιχεία οχήματος και ιδιοκτήτη είναι ελλιπή».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή επιβληθέντος προστίμου αυθαίρετων κατασκευών της οφειλέτριας Γκάτσου-Αθηναίου Ελένης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4014/11 και 4178/13».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 1.138,17 € για το ακίνητο της οδού Στενημάχου  αρ. 15 από τον κ. Ωραιόπουλο–Κελένη Ευάγγελο, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στον κ. Ωραιόπουλο–Κελένη Βαϊανό».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Διαγραφή και επιστροφή ποσού 291,42 € (ΤΑΠ) για το ακίνητο της οδού Θήρας  αρ. 67 από την έχουσα την ψιλή κυριότητα κα Μαρία Διομή που το εξόφλησε και επαναβεβαίωση αυτού στην επικαρπώτρια κα Αλεξάνδρα Διομή».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος ποσού 1.058,40  για το ακίνητο της οδού Αγίου Όρους αρ. 22 ιδιοκτησίας Αγραπίδη Δημητρίου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή από το Χρηματικό Κατάλογο 435/2017 της με  αριθ. 12160042958 (42958)/26-11-2005  Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος  Τροχαίας Πειραιά ,  συνολικού βεβαιωμένου ποσού 65,50».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή από το Χρηματικό Κατάλογο 455/2017 της με  αριθ. 12160068243/27-09-2006  Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος  Τροχαίας Πειραιά, συνολικού βεβαιωμένου ποσού 65,50 €».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Διόρθωση του με αριθμό 6245/2017 χρηματικού καταλόγου και διαγραφή των βεβαιωμένων ταμειακά οφειλών που αφορούν πρόστιμο διατήρησης αυθαίρετης κατασκευής, στο ακίνητο επί της οδού Σκυλίτση και Τζαβέλλα 78, φερόμενου ιδιοκτήτη Ντάλλα Κωνσταντίνου».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης για τα οχήματα ΑΜΕΑ επί της οδού Καραϊσκάκη αρ. 6 έμπροσθεν υφιστάμενης σχολής οδηγών κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της (καθημερινά από 7:00-12:00)».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΖΚΚ 7586 αυτοκίνητο επί της οδού Βούλγαρη έμπροσθεν των αριθμών 126-128 ».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Καθιέρωση μιας θέσης στάθμευσης για οχήματα ΑΜΕΑ επί της οδού Κολοκοτρώνη έμπροσθεν του αριθμού 93 κατά τους ζυγούς μήνες και έναντι του αριθμού 93 κατά τους μονούς μήνες».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Καθιέρωση μίας (1) θέσης στάθμευσης για οχήματα ΑΜΕΑ επί της οδού Κουντουριώτου έναντι του αρ. 191».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΡΙΚ 7616  αυτοκίνητο επί της οδού Λουκά Ράλλη έμπροσθεν του αριθμού 62».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Φίλωνος έναντι των αρ. 19-19Α σε μήκος είκοσι (20) μέτρων με εξαίρεση τα σχολικά λεωφορεία μόνο για στάση κατά τις ημέρες και ώρες λειτουργίας της Ελληνογαλλικής Σχολής “JEANNE D’ ARC”».

 

ΘΕΜΑ 53ο: «Μικρομετακίνηση–χωροθέτηση του περιπτέρου με ιδιοκτήτη τον κ. Φραγκούδη Μιχαήλ και ενοικιαστή τον κ. Ιατρού Ευάγγελο  επί της  Πλατείας Κανάρη  (Ακτή Μουτσοπούλου & Γρηγορίου Λαμπράκη)».

 

ΘΕΜΑ 54ο: «Απομάκρυνση σχολαζόντων-κενών κουβουκλίων και κατάργηση των θέσεων των: α) ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 7 (έμπροσθεν καταστήματος Hondos Center), λόγω θανάτου της και παραιτήσεως της ενοικιάστριας & β) ΣΙΜΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑΣ, επί της οδού Ακτή Ποσειδώνος αρ. 26 & Αριστείδου, λόγω θανάτου της και δυστροπίας του ενοικιαστή (δεν καταβάλλει τα μισθώματα στο Δήμο ως οφείλει και έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 720/21-11-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί διοικητικής  αποβολής του από το περίπτερο)».

 

ΘΕΜΑ 55ο: «Υλοτομία τριών (3) δένδρων νεραντζιάς επί της οδού ΙΙας Μεραρχίας 36, έμπροσθεν της Ιστορικής Βιβλιοθήκης του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, με την προϋπόθεση μετά το πέρας των εργασιών να φυτευτούν νέα δένδρα του ιδίου είδους σε κατάλληλες θέσεις».

 

Προηγούμενο άρθροΦωταγωγήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Δέντρο του Πειραιά [video]
Επόμενο άρθροΟλυμπιακος 92-83 Ρεαλ Μαδριτης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.