Αρχική Uncategorized Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 13/11/2017

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 13/11/2017

1213
0

Τη Δευτέρα 13-11-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου θα λάβει χώρα το 28ο  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,67 στον αριθμό:

 

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων: 1ης, 2ης, 3ης, 4ης, 5ης, 9ης, 16ης & 24ης.

 

                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Αναπροσαρμογή των συντελεστών των Ανταποδοτικών Τελών για την αντιμετώπιση των αντίστοιχων δαπανών του Δήμου για το οικονομικό έτος 2018 και έγκριση του προϋπολογισμού ανταποδοτικών τελών (εσόδων-εξόδων) για το οικονομικό έτος 2018».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Επαναφορά της  στάθμευσης των οχημάτων επί της οδού Λουκά Ράλλη, από την οδό Ελ. Βενιζέλου μέχρι την οδό Ευαγγελιστρίας, στη δεξιά πλευρά της οδού κατά τη φορά κίνησης των οχημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί έτσι η μετακίνηση ατόμων με ειδικές ανάγκες και να επιλυθεί το πρόβλημα της στάθμευσης και της κυκλοφορίας της περιοχής».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Μείωση μισθωμάτων του μισθωτή του δημοτικού καταστήματος του Δήμου μας: ΚΡΙΘΑΡΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε. με διακριτικό τίτλο BENEFIT, κατόπιν αιτήσεώς τους σύμφωνα με το Ν.4071/2012».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση οικονομικού απολογισμού έτους 2016 της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Μίσθωση ακινήτου για τη μεταστέγαση των συστεγαζομένων Ζαννείου Γυμνασίου -Λυκείου και 6ου ΕΠΑΛ Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Μίσθωση κτιρίων για τη δημιουργία Μουσείων για την Ιστορία της πόλης του Πειραιά 19ος έως 20ος αι. και τη στέγαση συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση καταβολής οφειλομένων μισθωμάτων Κινηματοθέατρου Καλιφόρνια από Φεβρουάριο 2013 έως και σήμερα, σύμφωνα με την απόφαση της Ε΄ Δημοτικής Κοινότητας και την έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Δήμου Δελφών (Δ.Ε Γαλαξιδίου) για την εξακολούθηση της χρήσης του ακινήτου από το Δήμο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016 (περίπτωση α΄ της παραγ.2), χωρίς δημοσίευση προκήρυξης  και χωρίς τροποποίηση των όρων της διακήρυξης του άγονου διαγωνισμού που προκηρύχτηκε, για την ανάθεση της προμήθειας των ειδών του διαγωνισμού: ΟΜΑΔΑ Α) (Πετρέλαιο θέρμανσης) συνολικού προϋπολογισμού: 524.370,00€ πλέον ΦΠΑ 24% ,που αφορά της ανάγκες του Δήμου Πειραιά και των Σχολικών Επιτροπών για τα έτη 2017-2018-2019 & ΟΜΑΔΑ Β)  (Αμόλυβδη βενζίνη) προϋπολογισμού 197.676,00 € πλέον ΦΠΑ 24% που αφορά τις ανάγκες του Δήμου Πειραιά για τα έτη 2017- 2018-2019 ».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Τροποποίηση της ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης του ετήσιου τέλους των αδειών χρήσεως κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εμπορικά καταστήματα και περίπτερα, για το έτος 2017, διαδικασία που εγκρίθηκε με τη με αρ. 103/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση υπογραφής διακήρυξης για την προώθηση του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση ανάθεσης συμβάσεων υποστήριξης-ανάπτυξης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος των υπηρεσιών του Δήμου Πειραιά από Νοέμβριο 2017-Νοέμβριο 2018».

 

ΘΕΜΑ  14ο: «Απόρριψη της ένστασης κατά της υπ’ αρ. 436/26-6-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου σχετική με την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για την επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Δημητρίου, Γεωργίου και Ανδρέα Κουγιά επί της οδού Ομ. Σκυλίτση αρ. 34 στο Ο.Τ. 168/Τ.26, σύμφωνα με την υπ’ αρ. πρωτ. 47605/10341/24-10-2017 εισήγηση της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης & Γ.Σ.Π.».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου του έργου ‘Κατασκευή εξωτερικών δικλαδώσεων λυμάτων στην Ε΄ Δημοτική Κοινότητα ΑΑΕ3Β/2016’ κατά 3 μήνες, δηλαδή έως 9/2/2018 ».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Μετατόπιση – χωροθέτηση του  περιπτέρου με ιδιοκτήτρια την  κ. Αμβράζη Φιλιώ   επί της Λεωφόρου Αθηνών- Πειραιώς αρ. 74 Α, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1012/15/186-πζ/6-07-2017 έγκριση της Τροχαίας Πειραιά και το σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή συμψηφισμού οφειλών ΟΠΑΝ–Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής – Β΄θμιας Σχολικής Επιτροπής προς ΕΥΔΑΠ Α.Ε συνολικού ποσού ύψους 42.927,84 €».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής αδειών χρήσης του λογισμικού αυτοματοποίησης της Δημοτικής Βιβλιοθήκης».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Παραχώρηση 25 διαφημιστικών στεγάστρων στις στάσεις των λεωφορείων, δωρεάν στην Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος (Π.Ο.Ε) και στον Σύνδεσμο Ποντιακών Σωματείων Ν. Ελλάδας και Νήσων, για την προβολή του 13ου Πανελλαδικού Φεστιβάλ Ποντιακών Χορών, που θα πραγματοποιηθεί, υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά στο Στάδιο Ειρήνης & Φιλίας, στις 2 Δεκεμβρίου 2017».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Παραχώρηση ατελώς εξήντα ελεύθερων διαφημιστικών πάνελ στα στέγαστρα του Δήμου, προκειμένου να προβληθούν οι Χριστουγεννιάτικες δράσεις του».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για τη διοργάνωση μουσικοχορευτικών δράσεων και δωρεάν εκμάθηση ποδηλάτου σε μικρά παιδιά στις 17-12-2017».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος της ΔΗ.ΡΑ.Π. (Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά) στο Δήμο μας, σχετικά με την παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων (πλατεία Κοραή, πλατεία Κανάρη, πλατεία Δωδεκανήσου) για την προώθηση, ανάπτυξη και υλοποίηση εορταστικών εκδηλώσεων εν όψει των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους, για το χρονικό διάστημα από 01/12/2017 έως 10/01/2018».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος της  Εταιρείας ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΠΕΙΡΑΙΑ για δωρεάν παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία 34ου Συντάγματος Πειραιά για πραγματοποίηση  Χριστουγεννιάτικου BAZAAR στις 9/12/2017».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης ποσού 12.000,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), που αφορά στα έξοδα συμμετοχής του Δήμου μας στην 4η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού με περίπτερο, από 8-10/12/2017, στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO ΑΘΗΝΑ, και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση πραγματοποίησης των ετήσιων εκδηλώσεων ‘Κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας έτους 2018’ και για τις πέντε Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου μας και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς του Δημάρχου Πειραιά κ. Ιωάννη Π. Μώραλη και του αστυνομικού του στα Ιωάννινα, από 29-11-2017 έως 02-12-2017 και ενός μετακλητού υπαλλήλου του Δήμου από 29-11-2017 έως 03-12-2017, προκειμένου να παρευρεθούν στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε., που θα πραγματοποιηθεί από την 30-11-2017 έως την 02-12-2017  καθώς και της μίσθωσης ιδιωτικού αυτοκινήτου για τις μετακινήσεις του Δημάρχου στα Ιωάννινα για το εν λόγω διάστημα και τη διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.000,00 €».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στην πόλη Rotterdam της Ολλανδίας, από 26-28/11/17, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο 3ο CITIES FORUM 2017, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να συζητηθεί η πρόοδος, η αστική διάσταση της πολιτικής συνοχής και η ανταπόκριση της Ε.Ε. στην αστική διάσταση της Ατζέντα 2030 και της νέας Αστικής Ατζέντα και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου από 20-22/11/2017, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στη διάσκεψη που διοργανώνει  η  Committee of Regions μαζί με την  European Commission με θέμα “Διαχείριση των Δημοτικών και Περιφερειακών αποβλήτων και πρόληψη δημιουργίας αποβλήτων” και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά στις Βρυξέλλες από τις 20-21/11/2017, για τη συμμετοχή α) σε συνάντηση με τις ενδιαφερόμενες περιοχές/περιφέρειες σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες και τα όργανα για τη γαλάζια ανάπτυξη που διοργανώνει το DG MARE (αρμόδιο Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική της Ευρωπαϊκής ένωσης σε θέματα θάλασσας και αλιείας) και το CPMR και θα πραγματοποιηθεί στις 20/11/2017 και β) σε συνέδριο σχετικά με τις περιφερειακές πτυχές για τη γαλάζια ανάπτυξη, που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών και θα πραγματοποιηθεί στις 21/11/2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή του Δήμου στο “European Culture Forum 2017” στο Μιλάνο  της Ιταλίας  που διοργανώνει η Ευρωπαϊκής Επιτροπή, από 6-9/12/2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση μετάβασης αντιπροσώπου του Δήμου Πειραιά, για τη συμμετοχή στην 3η διακρατική συνάντηση για το έργο MOBILITAS, στο Ντουμπρόβνικ της Κροατίας, από 20-23/11/2017 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση τέλεσης των μνημόσυνων : α) του βομβαρδισμού της πόλης του Πειραιά (11.1.1944) που θα πραγματοποιηθεί στις 11/1/2018 στο Κοιμητήριο της ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 722,95 € συμπ. ΦΠΑ και β) του Αντιναυάρχου Παναγιώτη Αντωνίου Βλαχάκου του Π.Ν. που έπεσε στα Ίμια στις 31/1/1996 που θα πραγματοποιηθεί στις 28/1/2018 στον ανδριάντα του ήρωα στην Πλ. Τερψιθέας και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 1.181,75   € συμπερ. ΦΠΑ».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 395,79 € συμπερ. ΦΠΑ, για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στη Θεσσαλονίκη, από 18-20 Οκτωβρίου 2017, για τη συμμετοχή σε εκπαιδευτική ημερίδα του έργου CIVITAS SUMPs UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων (ασημένιες τριήρεις) ποσού 311,24 € (συμπερ. ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 706,80 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την εκδήλωση του εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940, που αφορά στη μουσική και ηχητική κάλυψη, της εκδήλωσης».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 101,70 € (συμπ/νου ΦΠΑ), που αφορά στην αγορά 3 δάφνινων στεφάνων, για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου 1940».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 1.785,00 €, που αφορά στη μετάβαση αεροπορικώς ενός μετακλητού υπαλλήλου και δύο διοικητικών υπαλλήλων του Δήμου στο Παρίσι της Γαλλίας, από 22-27/10/2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στην επίσημη εκδήλωση, που διοργανώθηκε από την Expertise France, με θέμα: «Πιλοτική υλοποίηση δράσης, που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία μονάδων εσωτερικού ελέγχου στις Δημοτικές, Περιφερειακές και Αποκεντρωμένες Αρχές» καθώς και σε συναντήσεις εργασίας».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση συμπληρωματικής δαπάνης για ταξίδι στη Γαλλία δύο διοικητικών υπαλλήλων, που πραγματοποιήθηκε από 22-27/10/2017».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Επιστροφή ποσού 85,00 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. Τσίκο Θωμά».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Τροποποίηση οφειλής συνολικού ποσού τέλους και προστίμου ύψους 13.160,00 €, που βεβαιώθηκε εις βάρος του Γεωργίου Στεργίου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους παραβάσεων κοινοχρήστων χώρων έτους 2016 και καθορισμός των σχετικών ποσών στο ορθό ποσοστό του 40%, λόγω της άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής εκ μέρους του υπόχρεου κατά του επιβληθέντος τέλους και προστίμου».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Ακύρωση για διόρθωση χρηματικών καταλόγων  περιόδου από Σεπτεμβρίου 2015 έως Απριλίου 2016 των αντιτίμων παραχώρησης των  Δημοτικών χώρων του ακινήτου επί των οδών 34ου Συντάγματος – Ευαγγελιστρίας¨ του οφειλέτη “ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΑΝΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.”».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Διαγραφή των ταμειακά βεβαιωμένων οφειλών ποσού 1.781,03 € του χρηματικού καταλόγου 6128/2016 που αφορά στον Σταυριανάκο Παναγιώτη και 1.781,03 € του χρηματικού καταλόγου 6467/2017 που αφορά στην Σταυριανάκου Ειρήνη».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών 4 υπόχρεων, μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή ποσού 80 € του Χρηματικού Καταλόγου 6790/2017 που αφορά πρόστιμο για παράβαση Κ.Ο.Κ. του οφειλέτη Αλεξίου Αλέξιου».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή της με αριθ. 121600191674/20-10-2008 παράβασης  του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά ποσού 40,00 €,  που αφορά σε παράνομη στάθμευση του ΥΖΜ9704  οχήματος., από την  κα. ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ, επαναβεβαίωση αυτής στον κ. ΑΡΓΥΡΙΟ ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟ, ιδιοκτήτη του οχήματος κατά τη χρονική στιγμή της παράβασης και επιστροφή του ποσού των 40,00 € στην κα ΕΛΕΝΗ ΚΑΣΙΜΑΤΗ, ως αχρεωστήτως καταβληθέν».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή από το Χρηματικό Κατάλογο 5757/2017 της με  αριθ. 121600304282/15-02-2014  Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά, συνολικού βεβαιωμένου ποσού 420,00 € και επαναβεβαίωση της παράβασης στον υπόχρεο με το διορθωμένο ποσό των 60,00 €».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 3.565,84 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.665,97 €, από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης ή λάθους καταχώρησης αριθ. κυκλοφορίας όπου και επαναβεβαιώνεται με το σωστό αριθμό κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 19.140,00 €, για το ακίνητο της οδού Δ. Μουτσοπούλου αριθ. 100 από την εταιρεία (Α. ΤΣΙΓΑΡΙΔΗΣ Ε.Π.Ε.), από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση των χρεών της τελευταίας πενταετίας στην κα Αλίκη Μαργαρίτη».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 1.008,89 €, για το ακίνητο της οδού Σφακτηρίας αριθ. 37, από τον κ. Κρόγκο Θωμά, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στον κ. Ζερβέλη Στυλιανό».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 12,27 €, για το ακίνητο της οδού Αμοργού αριθ. 13, από την κα Ρουμελιώτη Γεωργία, διότι όπως προκύπτει από το λογαριασμό της ΔΕΗ ενεργοποίησε την παροχή ρεύματος την 4/12/2014 και επομένως έχει πληρωθεί μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ».

 

ΘΕΜΑ 53ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 3.658,54 €, για το ακίνητο της οδού Εμμανουήλ Στάη αριθ. 3-5-7, από τον κ. Συμεωνίδη Ευάγγελο του Βασιλείου, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ και επαναβεβαίωση στο μισθωτή κ. Θεοδόση Σταυρίδη».

 

ΘΕΜΑ 54ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντος συνολικού ποσού 150,54 €, για το ακίνητο της οδού Ι. Δραγάτση αριθ. 2-4, από την Κτηματική-Εμπορική Εταιρεία (Η ΑΡΚΑΔΙΚΗ Α.Ε.), από τους βεβαιωτικούς καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ».

 

ΘΕΜΑ 55ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1209/2012 αδείας υπαιθρίου εμπορίου του κ. Μπόφου Γεωργίου».

 

ΘΕΜΑ 56ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΜΟΟ 1057  αυτοκίνητο επί της οδού Ανδρούτσου  έμπροσθεν του αριθμού 147».

 

ΘΕΜΑ 57ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΝΑ 6384  αυτοκίνητο επί της οδού Ήρωνος έμπροσθεν του αριθμού 4».

 

ΘΕΜΑ 58ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΙΧ 5664  αυτοκίνητο επί της οδού ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ  έμπροσθεν του αριθμού 11».

 

ΘΕΜΑ 59ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΤΡ 2086  αυτοκίνητο επί της οδού Μανουσογιαννάκη  έμπροσθεν του αριθμού 7».

 

ΘΕΜΑ 60ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΜΧ 7883  αυτοκίνητο επί της οδού Μπουμπουλίνας  έναντι του αριθμού 35».

 

ΘΕΜΑ 61ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΚΜ 3218  αυτοκίνητο επί της οδού Θεσσαλονίκης έμπροσθεν του αριθμού 105».

 

ΘΕΜΑ 62ο: «Παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΡΥ 7353  αυτοκίνητο επί της οδού Ζωσιμαδών έμπροσθεν των αριθμών 34 & 36».

 

ΘΕΜΑ 63ο: «Καθιέρωση μιας (1) θέσης στάθμευσης για οχήματα ΑΜΕΑ επί της οδού Φίλωνος έμπροσθεν του αριθμού 2».

 

ΘΕΜΑ 64ο: «Παραχώρηση ή μη μίας (1) θέσης για στάση χωρίς στάθμευση των οχημάτων χρηματαποστολής της ALPHA BANK, επί της οδού Ηπείρου, έμπροσθεν του αριθμού 41, στην συμβολή με την Λεωφ. Αθηνών 61».

 

ΘΕΜΑ 65ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού του Τμήματος Κίνησης Οχημάτων και βρίσκεται στην οδό Ρετσίνας 45 στον Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 66ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στο 54ο Νηπιαγωγείο Πειραιά επί των οδών Νάξου και Προποντίδος».

 

ΘΕΜΑ 67ο: «Υλοτομία 2 πεύκων, εντός παρτεριών στην πλατεία Πηγάδας, και αντικατάστασή τους στον ίδιο περιβάλλοντα χώρο της Πλατείας με 4 δένδρα κουκουναριάς».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.