Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 18/9/2017

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 18/9/2017

1190
0
υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Πειραιά

Τη Δευτέρα 18-9-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα λάβει χώρα το 25ο Δημοτικο Συμβούλιο για φέτος  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,43 στον αριθμό:

              ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Πειραιά, που στεγάζεται στην οδό Φίλωνος αρ. 31 στο κέντρο του Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Διευρυμένου Κέντρου Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρικής Δομής και Παράρτημα ΚΕΜ)  με κωδικό ΟΠΣ 5002607».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Απαγόρευση διέλευσης φορτηγών άνω των 2,5 τόνων, από την οδό Κάνιγγος στην συμβολή με την Ακτή Κουντουριώτου, με εξαίρεση φυσικά τα οχήματα έκτακτης ανάγκης».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης και προσωρινής στάθμευσης, διαστάσεων (10.00μ χ 2.00μ),  επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως, για την κάλυψη των αναγκών των καταστημάτων της περιοχής, κατά τις ώρες 4.00-7.00 και 21.00-24.00».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Ρύθμιση και καταβολή οφειλών από προσκυρώσεις και ρυμοτομήσεις».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός της Δ/νσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την υλοποίηση του έργου με τίτλο “BLUe growth connects European Seas” και ακρωνύμιο “BLUES”, που εντάσσεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+KA2».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Ορισμός ενός μέλους, αιρετού εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του αιρετό ή υπηρεσιακό, στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Αττικής  & Δήμου Πειραιά για το έργο: «Συμπληρωματική Σύμβαση για εργασίες αποκατάστασης και αντιστήριξης του πρανούς στην πλαζ Βοτσαλάκια στα πλαίσια του υποέργου: “Ανάπλαση και αναβάθμιση επιλεγμένων περιοχών δικτύου κυκλοφορίας πεζών στον αστικό ιστό του Δήμου Πειραιά ΑΑΕ 8/2012” του έργου: Ολοκληρωμένη αστική αειφόρος ανάπλαση ευρείας κλίμακας στο Δήμο Πειραιά – Β’ Φάση».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για 1) Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πειραιά στο έργο με τίτλο “Volunteering Among Immigrants” (με ακρωνύμιο VAI) & 2) Ορισμό της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, για την υλοποίηση ανωτέρω έργου».

ΘΕΜΑ 10ο : «Μίσθωση χώρου (χώρων) για τη δημιουργία Μουσείου για την Ιστορία της πόλης του Πειραιά 19ος έως 20ος αιώνας και τη στέγαση συλλογών της Δημοτικής Πινακοθήκης».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής υπηρεσιών που αφορούν στη διοργάνωση των εκδηλώσεων για τις “ Ημέρες Θάλασσας 2017”».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: “Συντηρήσεις και επισκευές διατηρητέων κτιρίων ιδιοκτησίας Δήμου Πειραιά”».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση της παράτασης εργασιών του έργου “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα ΑΑΕ 8/2011” έως 30/12/2017».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Καθορισμός των ειδικοτήτων των δύο ΠΕ Ιατρών, των οποίων εγκρίθηκε η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για ένα (1) έτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2527/1997, όπως τροποποιήθηκε από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν.3812/2009 καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ.2 του Ν. 4325/2015».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Αύξηση της δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας, για τη σχολική χρονιά 2017-2018 μέχρι  ποσοστού 20% ».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Μερική διόρθωση όλων των βεβαιωτικών καταλόγων από το 1999 έως το 2014, με ακύρωση της εγγραφής που αφορά μισθώματα και αναδρομικά μισθωμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αναγράφονται στους κωδικούς 11987 και 206376 και βεβαίωση της ορθής αποζημίωσης χρήσης».

 

ΘΕΜΑ  17ο: «Κατανομή ποσού 295.016,81 €, ως Γ’ τακτική επιχορήγηση έτους 2017, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά, για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Μη απόδοση δανείων προς το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων, για τα έτη 1996-1997-1998, δύο υπαλλήλων του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ  19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1382/2012 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου του κ. Γκουβούση Ευαγγέλου».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Χωροθέτηση ενός περιπτέρου ιδιοκτησίας Pepeyan Nadezhda (ενοικιάστρια κα Νίκα Ευαγγελία του Στυλιανού), που βρίσκεται επί της Ακτής Κουμουνδούρου αρ. 24, εντός των ορίων της Γ’ Δημοτικής Κοινότητας».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση υπηρεσιακής χωροθέτησης ενός (1) περιπτέρου, ιδιοκτησίας κας ΤΖΩΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Αγίων Αναργύρων, πλησίον του Ιερού Ναού των Αγ. Αναργύρων (έναντι οδού Σύμης), εντός των ορίων της Δ΄ Δημοτικής Κοινότητας».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση υπηρεσιακής μετατόπισης του περιπτέρου της κας Θεολογίτου Αικατερίνης, από την οδό Ακτή Δηλαβέρη αρ.4, στην ήδη χωροθετημένη θέση επί της οδού Βασ. Γεωργίου Α’ αρ.2 και Φίλωνος (έξω από Τινάνειο κήπο), διότι είναι τοποθετημένο σε οδόστρωμα».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου, της κας ΜΑΣΤΡΟΚΟΥΚΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑΣ, που βρίσκεται στην Ακτή Μιαούλη 17-19 (έμπροσθεν Μεγάρου ΤΑΝΠΥ) και κατάργηση της θέσης».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου, του κ. ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, που βρίσκεται επί της οδού Εθνικής Αντιστάσεως 27 και κατάργηση της θέσης».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος-κενού κουβουκλίου ενός (1) περιπτέρου, της κας ΜΠΕΣΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, που βρίσκεται επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου & Ζερβού (Νέο Φάληρο) και κατάργηση της θέσης».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Ανάκληση των υπ’ αριθμ. 561/2017 & 563/2017 αποφάσεων του Δημ. Συμβουλίου, που αφορούν στα ταξίδια στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και στην Βηρυτό του Λίβανου αντίστοιχα».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς δύο αιρετών και ενός διοικητικού υπαλλήλου, στη Βιέννη της Αυστρίας, από 25 έως 29/9/2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στη 2η ετήσια εκδήλωση με θέμα: «ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ Πόλεων – Πρωτοβουλία  Belt and Road: Ανάπτυξη Πράσινων Οικονομιών Πόλεων» και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.900,00 €».

 

ΘΕΜΑ 29ο:  «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 20/10/2017, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην εκπαιδευτική ημερίδα του έργου CIVITAS SUMPs-UP στο πλαίσιο του Προγράμματος HORIZON 2020 και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 2.780,00 €, που αφορά στη μετάβαση  αεροπορικώς του Δημάρχου, δύο αιρετών και ενός υπηρεσιακού παράγοντα, στην Οστράβα της Τσεχίας, από 7-10/09/2017, για την παρουσία εκπροσώπων του Δήμου μας στις εορταστικές εκδηλώσεις για τα 750 χρόνια από την πρώτη γραπτή αναφορά στην Οστράβα».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 814,68 €, για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 79,10 € για δύο εκδηλώσεις του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών  από τους βεβαιωτικούς καταλόγους των  Βρεφ/κών Σταθμών, ποσού 1.151,00 €  λόγω λανθασμένης καταχώρησης  ή  πολλαπλής εγγραφής».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.488,00 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.368,02 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 1.498,21 € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης, ποσού 2.828,13 €, € λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.184,22 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.079,21 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών ενός οφειλέτη, μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαιρέτων κατασκευών πέντε οφειλετών, μετά την ρύθμιση τους σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν.4014/11 και Ν.4178/13».

ΘΕΜΑ 42ο«Υλοτομία συστάδας δένδρων επί της Λεωφόρου Θηβών αρ. 81 στη συμβολή της με την οδό Λεβαδείας, λόγω εγκατάστασης φωτεινής σηματοδότησης».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Υλοτομία τεσσάρων εκ των οκτώ δένδρων, στη συμβολή των οδών Χρυσουπόλεως 61Α  & Λυσάνδρου 5 στα Καμίνια (από την οδό Λυσάνδρου μια λεμονιά και ένα γιούκα και από την οδό Χρυσουπόλεως δυο δάφνες)».

Προηγούμενο άρθροΑγια Ζώνη ΙΙ : Δείτε video του ναυαγίου
Επόμενο άρθροΥπουργείο Υγείας : Σε ποιές παραλίες απαγορεύεται η κολύμβηση λόγω της μόλυνσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.