Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 26/6/2017

Δήμος Πειραιά: Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 26/6/2017

1433
0

Το 17ο για φέτος Δημοτικού Συμβουλίου θα γίνει την Δευτέρα 26-6-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης

           ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου, έτους 2017».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αποδοχής των 3606/17 & 3615/17 αποφάσεων του Δ.Σ. του Τ.Π. & Δανείων για τους όρους αναχρηματοδότησης του συνόλου των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Πειραιά από το Τ.Π. & Δανείων».

 

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση της αποδοχής νέου σχεδίου δανειστικού συμβολαίου μεταξύ Δήμου Πειραιά και Τ.Π. & Δανείων για την αναχρηματοδότηση του συνόλου των ήδη συναφθέντων δανείων του Δήμου Πειραιά από το Τ.Π. & Δανείων».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση του Τροποποιημένου Κανονισμού Λειτουργίας του Ξενώνα Βραχείας Φιλοξενίας και Διανυκτέρευσης Συνοδών Νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο Μεταξά “Η Κοινωνική Μέριμνα”».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Καθορισμός ανώτατου ορίου ταχύτητας σε 30 χλμ/ώρα στα κάτωθι οδικά τμήματα της Γ’ Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Πειραιά: 1) Στην οδό Παν. Μυρτιδιωτίσσης, από την οδό Ματρώζου μέχρι την οδό Πινδάρου, 2) Στην οδό Πανουργιά, από την Ακτή Δηλαβέρη μέχρι την οδό Τζαβέλλα, 3) Στην οδό Δυοβουνιώτη, από την οδό Τζαβέλλα μέχρι την οδό Ακτή Δηλαβέρη & 4) στην οδό Φειδίου, από την οδό Δυοβουνιώτη μέχρι την οδό Πινδάρου».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Ορισμός των μελών του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών, του Προέδρου του και του αναπληρωτή τους».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως Προέδρων στο Πρωτοβάθμιο & Δευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Χώρων Ψυχαγωγικών Δραστηριοτήτων, για το έτος 2017».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση α) παράτασης της εκκαθάρισης της Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (ΔΕΠΕΠ) & β) του σχεδίου σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της εταιρείας ΣΟΛ Α.Ε. σύμφωνα με το σχέδιο της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Παράταση της υπ’ αριθμ. 90/26-02-2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου κατά πέντε (5) μήνες και αφορά στην επιτροπή παραλαβής του έργου προκειμένου να ολοκληρωθεί η υπ’ αριθμ. 8379/24-02-2016 σύμβαση για “Μεταφορά Ακινητοποιημένων Οχημάτων του Δήμου μας” έτους 2016».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την κατασκευή του έργου με τίτλο: «Εργασίες επισκευής και συντήρησης Ράλλεια Πειραματικά Σχολεία Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 190.348,43 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και  ορισμός ενός μέλους, εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κλειστού Συγκροτήματος Γυμναστηρίων Π. Σαλπέα Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 692.697,63 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και  ορισμός ενός μέλους, εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση κλειστού Γυμναστηρίου Μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού και Μουτσοπούλου, Δήμου Πειραιά», συνολικού προϋπολογισμού 716.076,45 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.) και  ορισμός ενός μέλους, εκπροσώπου του Δήμου, με τον αναπληρωτή του στην κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης για: 1) Έγκριση σύναψης και όρων σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Πειραιά για την εκτέλεση του έργου (παροχή υπηρεσίας) με τίτλο “Εργασίες συντήρησης του γηπέδου καλαθοσφαίρισης ΠΟΡΦΥΡΑ Δήμου Πειραιά” συνολικού προϋπολογισμού 49.993,70 € (συμπ/νου Φ.Π.Α) & 2) Ορισμό ενός εκπροσώπου του Δήμου Πειραιά με τον αναπληρωτή του ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (IMET) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και ορισμός αρμοδίου με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθησή του».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για την επισκευή συρόμενης πόρτας βαρέως τύπου στο χώρο του γκαράζ του Δήμου στην οδό Ρετσίνα 45».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση του 1ου Σ.Π. της εργασίας: “Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής” Α.Α.Ε. 5/2015».

 

ΘΕΜΑ  17ο: «Έγκριση παραμονής: α) της μεταλλικής περίφραξης περιμετρικά του Ι. Ναού Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης επί των οδών Καραϊσκου και Αλκιβιάδου, β) της μεταλλικής μπάρας παραπλεύρως του ως άνω Ι. Ναού επί του κοινοχρήστου χώρου της Πλατείας & γ) του μεταλλικού κάγκελου-κουπαστής (υποβοήθησης) σε ράμπα ανόδου ΑΜΕΑ προς το Ναό Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση της τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Πειραιά για την επανεπιβολή της αυτοδικαίως αρθείσας ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης στην ιδιοκτησία των Δημητρίου, Γεωργίου και Ανδρέα Κουγιά επί της οδού Ομ. Σκυλίτση αρ. 34 στο Ο.Τ. 168/Τ. 26».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου της κας Βασιλείου Θεοδώρας (ενοικιαστής ο κ. Βασιλείου Δημήτριος) που βρίσκεται επί της οδού Πειραιώς αρ. 78».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Χωροθέτηση του περιπτέρου της κας Ιωάννου Νίκης (ενοικιάστρια η κα Νίκα Ευαγγελία) που βρίσκεται επί της οδού Δωδεκανήσου αρ. 37».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Χωροθέτηση των περιπτέρων: 1) Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 21 με ιδιοκτήτρια την κα Κουλατσίδου Αναστασία και ενοικιαστή τον κ. Afzal Muhammad & 2) 2ας Μεραρχίας αρ. 7, με ιδιοκτήτρια την κα Θεοδωρίδου Ελπινίκη και ενοικιαστή τον κ. Σαμαρογιάννη Νικόλαο».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Μετατόπιση του περιπτέρου της κας Ταταράκη Μαργαρίτας, από την οδό Δωδεκανήσου 40, στην ήδη χωροθετημένη θέση, στη συμβολή των οδών Δ. Μουτσοπούλου & Υμηττού».

                                               

ΘΕΜΑ 23ο: «Απομάκρυνση σχολάζοντος – κενού κουβουκλίου και κατάργηση της θέσης, επί της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου 62, της κας Διαμαντικάκη Αικατερίνης».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων (σφραγίσεις καταστημάτων) κατά τον μήνα Αύγουστο».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση για τη μεταφορά και παραχώρηση χώρων στο Εμποροναυτιλιακό Κέντρο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση του αιτήματος του Μορφωτικού-Εκπολιτιστικού Συλλόγου Νέου Φαλήρου  για την  παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί του πεζόδρομου της οδού Αινίτου, και σε τμήμα της οδού Κατσουλάκου στα Καμίνια, με σκοπό τη διεξαγωγή εκδήλωσης για το έθιμο του Κλήδονα».

 

ΘΕΜΑ  27ο: «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 23ου Βρεφονηπιακού Σταθμού».

 

ΘΕΜΑ  28ο: «Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση του 6ου – 7ου Βρεφονηπιακού Σταθμού».

 

ΘΕΜΑ  29ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Ορθή επανάληψη, ως προς την ειδικότητα, της με αριθ. 317/08-05-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στη σύσταση μιας προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, για τον Ζαρίφη Γεώργιο του Χρήστου, σύμφωνα με τη με αριθμό 2994/2016 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση ποσού 1.117,14 €, για αμοιβή του σπουδαστή του Τμήματος Μηχανικών Αυτοματισμού Τ.Ε. της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Πειραιά, Ευδαίμων Νικολάου του Γεωργίου, προκειμένου να πραγματοποιήσει στο Δήμο μας την πρακτική του άσκηση διάρκειας έξι (6) μηνών».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα “ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2017 ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ”, που θα πραγματοποιηθεί στις 25, 26 και 27 Σεπτεμβρίου 2017, στο Αμφιθέατρο του Σχολικού Συγκροτήματος Ραλλείου Γυμνασίου-Λυκείου Θηλέων Πειραιά και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού 200,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 335/8-5-2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορούσε στην έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου από τις 30/5/2017 έως τις 31/5/2017, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο Ευρωπαϊκό ετήσιο συνέδριο Πράσινης Εβδομάδας 2017 (GreenWeek 2017 Conference) για την περιβαλλοντική πολιτική».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στη Λεμεσό της Κύπρου από 29/6/2017 έως 30/6/2017 για την συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην ημερίδα ενημέρωσης που διοργανώνει το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT Ελλάδας – Κύπρου όπου θα παρουσιαστούν πόλεις «καλής πρακτικής URBACT» που αναδείχθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και οι επιτυχείς Κυπριακές και Ελληνικές προτάσεις, και διάθεση της σχετικής πίστωσης έως του ποσού των 360,00 €».

 

ΘΕΜΑ 35: «Έγκριση αυθημερόν μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου στις 11/7/2017, για τη συμμετοχή του Δ. Πειραιά σε συνάντηση με τις ενδιαφερόμενες περιοχές/περιφέρειες σχετικά με τις επενδυτικές ανάγκες και τα όργανα για τη μπλε ανάπτυξη, που διοργανώνει το DG MARE (αρμόδιο Τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα θάλασσας και αλιείας), και διάθεση της σχετικής πίστωσης έως το ποσού των 700,00 €».

 

ΘΕΜΑ 36: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης που αφορά στη μετάβαση  αεροπορικώς του Δημάρχου κ. Ιωάννη Π. Μώραλη και 4μελούς αντιπροσωπείας (2 αιρετών και 2 διοικητικών υπαλλήλων) στο Πεκίνο της Κίνας, από 10/05/2017 έως 15/05/2017, προκειμένου να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 45ης Επετείου Σύναψης Διπλωματικών Σχέσεων μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας και στην Τελετή Έναρξης του 2ου Φόρουμ Κινέζικων-Ελληνικών Πόλεων».

 

ΘΕΜΑ 37ο:  «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 905,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης μονομελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στο Poole της Αγγλίας, από 17-19 Μαΐου 2017, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο διήμερο συνέδριο με θέμα «Το μέλλον των θαλασσών μας» για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 2017 (EMD 2017), με ημερομηνίες διεξαγωγής από τις 18/5/2017 έως τις 19/5/2017, σε βάρος του Κ.Α. 30.6422.07 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων (αναμνηστικές πλακέτες, ασημένιες τριήρεις, έπαθλο και βιβλία), ποσού 1.634,32 € (συμπ/νου ΦΠΑ)»

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 1.147,00 €, για την “Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος”, που διοργάνωσε ο Δήμος Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ  40ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 99,20 € για αγορά 2 στεφάνων».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 2.461,40 €, για την εκδήλωση των 11 Κέντρων Αγάπης & Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά στο Βεάκειο Θέατρο».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Έγκριση 1) γενόμενης δαπάνης ποσού 298,21 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), για την πραγματοποίηση της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Βεάκειο & 2) αποδέσμευσης του ποσού των 1.701,79 € που είχαν διατεθεί από τον Κ.Α. 15.6471.01».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης, για «Υπηρεσίες Διαφημιστικής Εκστρατείας και Προμήθεια Συναφών Υλικών» των εκδηλώσεων που αφορούν στον εορτασμό για τις “ Ημέρες Θάλασσας 2017”, οι οποίες έλαβαν χώρα στον Πειραιά από τις 24-28 Μαΐου 2017, συνολικού  ποσού 24.494, 96 € (συμπ/νου ΦΠΑ)».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 2.817,00 €, από την κα Ξενιώτη Βασιλική του Δημητρίου, δικαιούχο προνοιακού επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας, προς το Δήμο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.502,42 €, από την κα Πεφάνη Δήμητρα, κόρη της δικαιούχου προνοιακού επιδόματος Βαριάς Αναπηρίας Πεφάνη Μαρούσας του Ιωάννη, λόγω θανάτου της».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Επιστροφή ποσού 1.408,80 €, ως αχρεωστήτως καταβληθέντα, από την καταβολή τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%- 5% χρήσης 2014 οικονομικού έτους 2016, διότι το εν λόγω ποσό προέρχεται από έσοδα που αφορούν υποκατάστημα με την επωνυμία SOTIR GJINI- ΓΚΟΓΚΟΝΗ ΕΛΕΝΗ Ο.Ε.,  το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Νίκαιας».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.127,28 € από ΔΤ – ΔΦ (727,61 €) και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (399,67 €) και συμψηφισμός ενός μέρους του παραπάνω ποσού ύψους 518,42 € με το υπόλοιπο της οφειλής του, στον κ. Ανδρέα Μπάγια του Φωτίου».

 

ΘΕΜΑ  48ο: «Διόρθωση της με αρ. 356/8.5.2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Διαγραφή εξοφλημένων ποσών 8.932,10 €, που εμφανίζονται λανθασμένα στο σύστημα αναγραφής οφειλετών ως οφειλές προς τον Δήμο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών μετά τη ρύθμιση τους, σύμφωνα με τις  διατάξεις των  Ν.4014/11 και Ν.4178/13».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Διαγραφή ποσού 165,84 €, ίσου ύψους αυτού που είχε εξοφληθεί πριν από τη με αριθμό 352/08-05-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για τον οφειλέτη Γρηγοριάδη Εμμανουήλ του Νικολάου από τις υπόλοιπες υπάρχουσες οφειλές του ποσού 433,11 €».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’αρ. ΙΖΡ 4953 αυτοκίνητο, επί της οδού Αφροδίτης έναντι του αριθμού 23».

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.