Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 31/5/2017

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 31/5/2017

1492
0

Την Τετάρτη 31-5-2017 και ώρα 16:00 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα λάβει χώρα το 15ο Δημοτικο Συμβούλιο για φέτος (το 14ο θα γινει λίγο πριν με θέματα οικονομικού απολογισμού, και ισολογισμών) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,53 στον αριθμό

 

                                                ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

 

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Αποδοχή του ΣΕΝΑΡIOY B, ως τη πλέον πρόσφορη πρόταση επίλυσης αναφορικά με την οργάνωση των παρεμβάσεων ανάπλασης – διαμόρφωση της γενικής διάταξης και διατύπωση κατευθύνσεων για την αρχιτεκτονική διαμόρφωση και τον εξοπλισμό των χώρων στην περιοχή της Ακτής Κουμουνδούρου στο Μικρολίμανο, σύμφωνα με τη Δράση 2 της μελέτης με τίτλο: “Προμελέτη πολεοδομικής τεκμηρίωσης για τον επανακαθορισμό γραμμής αιγιαλού και παραλίας στο Μικρολίμανο, από το ΝΑΣ έως το Ναυτικό Όμιλο (Ακτή Κουμουνδούρου), με σκοπό την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου”, δηλαδή της διέλευσης οχημάτων πλησίον της οικοδομικής γραμμής επί της Ακτής Κουμουνδούρου και τη χωροθέτηση κοινοχρήστων χώρων στο όριο με την οριογραμμή παραλίας , σύμφωνα με το Χάρτη (Δ2-03Β)».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση της 299/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου ως προς το τέλος της Κυριακάτικης αγοράς (άρθρο 9)».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.)».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) κ. Καλογερόγιαννη Αντωνίου μετά την παραίτησή του από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παράτασης της εκκαθάρισης της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτιστικής Ανάπτυξης Πειραιά (ΚΟ.∆.Ε.Π.Α.Π.) για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Τροποποίηση της με αρ. 302/26-04-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς το μέρος που αφορά τακτικό και αναπληρωματικό  μέλος της πλειοψηφίας, στο Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Μετονομασία της Κεντρικής Σκηνής του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά  σε “Σκηνή Δημήτρη Ροντήρη”».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση τροποποίησης της σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΣΤΟ ΒΕΑΚΕΙΟ ΘΕΑΤΡΟ».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Παράταση του συμβατικού χρόνου  του έργου “Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ 4/2015”, κατά (9) μήνες, δηλ. έως τις 28/2/2018, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής»

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Λύση της από 01-11-2006 σύμβασης μίσθωσης καθώς και της από 19-4-2011 τροποποιητικής αυτής  αναφορικά με το ακίνητο επί της οδού Βασ. Γεωργίου 9-11».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισμός ενός τεχνικού υπαλλήλου-μηχανικού του Δήμου, μετά του αναπληρωτή του, ως μέλους της Επιτροπής Εκτίμησης Εκποιούμενων Ακινήτων και Κινητών Πραγμάτων του Ο.Π.Α.Ν., σε αντικατάσταση των ορισθέντων με την 651/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Σύσταση στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας μίας (1) προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας YΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με την με αριθμό 939/2017 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση επιμόρφωσης υπαλλήλων ΙΔΑΧ και ΙΔΟΧ του Δήμου Πειραιά με αξιοποίηση του Προγράμματος ΛΑΕΚ του Ο.Α.Ε.Δ., ετών 2016 και 2017».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Μερική διόρθωση όλων των βεβαιωτικών καταλόγων από το 1999 έως το 2014, με ακύρωση της εγγραφής που αφορά μισθώματα και αναδρομικά μισθωμάτων του ΥΠΕΧΩΔΕ, που αναγράφονται στους κωδικούς 11987 και 206376 και βεβαίωση της ορθής αποζημίωσης χρήσης».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Κατανομή ποσού 298.221,99 €, ως Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2017, στις Σχολικές Επιτροπές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Πειραιά για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων ».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση συνεργασίας, της Δημοτικής Βιβλιοθήκης με την Εθνική Βιβλιοθήκη και το δίκτυο ελληνικών βιβλιοθηκών στην Καλοκαιρινή Εκστρατεία 2017».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Παραχώρηση του κοινόχρηστου πεζοδρομίου της Ακτής Μουτσοπούλου, μεταξύ των οδών Γρ. Λαμπράκη & Χαρ. Τρικούπη στο Πασαλιμάνι, για την τοποθέτηση περιπτέρων, όπου θα εκτεθούν τα βιβλία (9-25 Ιουνίου 2017), κατά τη διοργάνωση της 31ης Έκθεσης Βιβλίου στο Δήμο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ή μη του αιτήματος του Μορφωτικού-Φυσιολατρικού-Κοινωνικού Συλλόγου Πειραιά ΦΟΙΒΟΣ, για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου επί της πλατείας των Καμινίων, Νικολάου Λεγάκη, στις 15/6/17, με σκοπό τη διεξαγωγή εκδήλωσης για την εορτή του Αϊ Γιάννη του Κλήδονα ή Ριγανά».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, μόνο κατά το μέρος που αφορά τη χορήγηση υπηρεσιών διαδικτύου, ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  1. ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΟΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

Γ. ΘΕΟΤΟΚΗ 67 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΜΕ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΙ (26) Η/Υ

 

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση 1) πραγματοποίησης της εκδήλωσης με θέμα “Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος” στις 8/6/17, με καθαρισμό και δενδροφύτευση σε διάφορες τοποθεσίες του Πειραιά και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 960 € (χωρίς ΦΠΑ) & 2) παραχώρησης 50 ελεύθερων διαφημιστικών πλαισίων στα στέγαστρα του Δήμου Πειραιά, προκειμένου να προβληθεί η  ανωτέρω εκδήλωση.

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση πραγματοποίησης της καλοκαιρινής εκδήλωσης των Βρεφονηπιακών Σταθμών στο Βεάκειο και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 2.000 €».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης συνολικού ποσού 892,80 €, για την τέλεση αποκαλυπτηρίων του μνημείου της Γενοκτονίας προς τιμήν των Ελλήνων του Πόντου (1916-1922), που πραγματοποιήθηκε στις 21/5/2017 στην Πλατεία Αλεξάνδρας (Ακτή Κουντουριώτου)».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 828,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας του Δήμου Πειραιά, στα Ιωάννινα, από 10-13 Μαΐου 2017, για τη συμμετοχή στο 2ο Φόρουμ Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την περιφέρεια Αδριατικής – Ιονίου».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 765,13 €, για την πληρωμή των εξόδων μετάβασης της μονίμου  υπαλλήλου  του Δήμου, Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Μπαφούνη Ευαγγελίας, για τη συμμετοχή της  στο “ Culture Forum ” στο Ταλλίν της Εσθονίας που διοργάνωσε η επιτροπή Eurocities της Ευρωπαϊκής Ένωσης από 29 Μαρτίου  έως και 1 Απριλίου  2017».

   

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 983,39 €, για την 7η Ανθοκομική Έκθεση, που έγινε στην Πλατεία Κανάρη».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 74,40 €, για αγορά δύο δάφνινων στεφάνων».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης ποσού 198,40 € για την έκθεση με θέμα «16th East Med Yacht Show», που έγινε στη Μαρίνα Ζέας».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης του Μνημόσυνου των Δωρητών-Ευεργετών του Δήμου Πειραιά, συνολικού ποσού 216,70 €».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης του Μνημόσυνου των Πνιγέντων–Φονευθέντων του Εμπορικού Ναυτικού, συνολικού ποσού 216,70 €».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Επιστροφή ποσού  134,99 €, ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος, στον κ. ΑΝΤΩΝΙΟ ΜΗΛΤΣΟ, το οποίο κατέβαλε για  τη με αριθ. 27960/27-01-2000 παράβαση της Δημοτικής Αστυνομίας».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Επιστροφή ποσού  324,94 €, ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος, στον κ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟ ΚΥΡΙΑΚΟ,  το οποίο κατέβαλε για τέσσερις βεβαιωμένες παραβάσεις του με αριθ. κυκλοφορίας ΥΟΚ1163 οχήματος ιδιοκτησίας του».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Επιστροφή ποσού  102,90 €, ως αχρεωστήτως  καταβληθέντος, στον κ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ, το οποίο κατέβαλε για  τη με αριθ. 17540/21-01-1999 παράβαση του Τμήματος  Τροχαίας Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Επιστροφή αδιάθετου ποσού έργου ΕΣΠΑ: ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ποσού 277.742,31 €, για έκδοση Χ.Ε ως προς την τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Επιστροφή αδιάθετου ποσού έργου ΕΣΠΑ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΥΡΕΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ποσού 46.301,07 €, για έκδοση Χ.Ε ως προς την τακτοποίηση του ανωτέρω ποσού».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 13.920,98 €, στο μισθωτή του Δήμου Πειραιά κ. Άρη Τριανταφυλλίδη, μετά τη με αριθ. 2499/2016 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά για αναπροσαρμογή μισθωμάτων».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού 1.127,28 €, από ΔΤ-ΔΦ (727,61 €) και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (399,67 €) και συμψηφισμός ενός μέρους του παραπάνω ποσού ύψους 518,42 € με το υπόλοιπο της οφειλής του στον κ. Ανδρέα Μπάγια του Φωτίου (κληρονόμος του θανόντα Μπάγια Φωτίου)».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη ΞΕΝΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 30,49 €».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Απαλλαγή της οφειλέτριας ΦΩΤΑΚΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑΣ από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 649,85 €».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Απαλλαγή της οφειλέτριας ΦΩΤΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑΣ-ΜΥΡΕΛΑΣ από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 198,74 €».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Τροποποίηση των εγγραφών της ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 5798/2014 & 5799/2014, για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%-5% χρήσης 2011, οικονομικού έτους 2014, για το ποσό των 3.958,59 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Τροποποίηση των εγγραφών της ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗΣ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 5798/2014 & 5799/2014, για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων 0,5%-5% χρήσης 2010, οικονομικού έτους 2014, για το ποσό των 5.900,51 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Τροποποίηση των εγγραφών στην επωνυμία ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 5761/2014 & 5762/2014, για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%-5% χρήσης 2010, οικονομικού έτους 2014, για το ποσό των 4.368,22 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Τροποποίηση των εγγραφών στην επωνυμία ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αύξοντα αριθμό καταλόγων 5761/2014 & 5762/2014, για την απόδοση τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων 0,5%-5% χρήσης 2011, οικονομικού έτους 2014, για το ποσό των 3.670,47 €, που αφορά τέλος και πρόστιμο».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Τροποποίηση οφειλής, συνολικού  ποσού τέλους και προστίμου ύψους 6.247,20 €, που βεβαιώθηκε στον Γιοβανάκη Σπυρίδωνα, από τους βεβαιωτικούς κατάλογους παραβάσεων κοινόχρηστων χώρων του έτους 2016  και καθορισμός των σχετικών  ποσών στο ορθό ποσοστό του 40%, λόγω της άσκησης εμπρόθεσμης προσφυγής εκ μέρους του υπόχρεου κατά του επιβληθέντος τέλους και προστίμου».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Ακύρωση για διόρθωση χρηματικών καταλόγων του μισθωτή του δημοτικού               καταστήματος του Δήμου μας με αρ. 17/3 “Ιατροδικαστική Υπηρεσία” στο Νεκροταφείο “ΑΝΑΣΤΑΣΗ”  για την περίοδο από 4/2012 έως 12/2015».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 1.027,09 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Διαγραφή από το χρηματικό κατάλογο 6213/2017, της με αριθ. 01655/30-10-15 πράξης βεβαίωσης παράβασης του Α΄ Λιμενικού Τμήματος Πειραιά συνολικού ποσού 30,00 €, που έχει εξοφληθεί στη Γ’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Διαγραφή από το χρηματικό κατάλογο 6402/2017 της με αριθ. 121600350456/23-04-2016 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά, συνολικού βεβαιωμένου ποσού 90,00 €, διότι έχει εξοφληθεί με το με αριθ. 7673/25-04-2016 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 51ο: «Διαγραφή από το χρηματικό κατάλογο 6148/2017 της με αριθ. 121600350580/13-04-2016 Πράξης Βεβαίωσης Παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά, συνολικού βεβαιωμένου ποσού 90,00 €, διότι έχει εξοφληθεί με το με αριθ. 7496/21-04-2016 διπλότυπο είσπραξης του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 52ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 834,11€ από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 53ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στους χώρους του Σχιστού οικοπέδου και της αποθήκης της Δ/νσης Καθαριότητας επί της οδού Ρετσίνα 45».

 

 

Προηγούμενο άρθροΗμέρες Θάλασσας : Πρόγραμμα 27/5/2017
Επόμενο άρθροΠλήθος κόσμου στο Trouba Street Party 2017 [video]

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.