Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 8/5/2017

Δήμος Πειραιά : Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 8/5/2017

1319
0

 

Την ερχόμενη Δευτέρα 8-5-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) θα λάβει χώρα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου το 12ο για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,51 στον αριθμό:

            ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση απολογισμού του ιδρύματος ΑΣΥΛΟΝ ΠΕΝΗΤΩΝ ΒΑΣ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΡΩΘΙΕΡΕΩΣ-ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ έτους 2016».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου για το Α’ τρίμηνο οικονομικού έτους 2017».

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 103/30-1-2017 απόφασης Δημ. Συμβουλίου που αφορά στον αριθμό δόσεων πληρωμής για το υπαίθριο στάσιμο εμπόριο και την Κυριακάτικη αγορά».

ΘΕΜΑ 4ο: «Σύσταση στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας μιας προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, ειδικότητας ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με την 2994/2016 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Σύσταση στον Ο.Ε.Υ του Δήμου μας 3 προσωποπαγών θέσεων Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου ειδικότητας YΕ Εργατών Καθαριότητας, σύμφωνα με την με αριθμό 253/2017 αμετάκλητη απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου με τρία άτομα για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α 2) “Λοιπές Δράσεις Παραρτήματος ΚΕΜ” της Πράξης “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΟΜΗ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ  ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020”».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση του Υποέργου (Α/Α 1) “Διευρυμένο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πειραιά (Κεντρική Δομή και Παράρτημα ΚΕΜ)” της Πράξης “ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ (Κεντρική Δομή & Παράρτημα Κέντρου Ένταξης Μεταναστών)” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002607, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Αττική 2014-2020”».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση όρων Συμφώνου Συνεργασίας του Δήμου Πειραιά με την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία “50 ΚΑΙ ΕΛΛΑΣ” για την υλοποίηση του προγράμματος “Πρόσβαση στον ψηφιακό κόσμο”».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για τη μεταφορά έδρας του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΠΙΚΠΑ Δήμου Πειραιά στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ιωάννη Ρέντη».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Συντήρηση και επισκευή κτιρίων (ακινήτων) του Δήμου”».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της εργασίας: “Επισκευή και υγρομόνωση οροφής των εγκαταστάσεων των συνεργείων  (Ρετσίνα 47)”».

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση μελέτης για την “Αναβάθμιση κλειστού γυμναστηρίου μπάσκετ Καμινίων επί των οδών Υμηττού & Μουτσοπούλου”».

 

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση  μελέτης για την “Αναβάθμιση κλειστού συγκροτήματος Γυμναστηρίων Σαλπέα”».

 

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση  μελέτης για τις εργασίες συντήρησης του γηπέδου μπάσκετ ¨ΠΟΡΦΥΡΑ¨ επί της οδού Ακτής Θεμιστοκλέους».

 

ΘΕΜΑ 15ο: «Διόρθωση της υπ’ αριθμ. 37/18-1-17 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην παράταση της σύμβασης για τη μεταφορά των ακινητοποιημένων λόγω βλάβης οχημάτων του Δήμου Πειραιά κατά τρεις μήνες, με την αντικατάσταση του ορθού συμφωνητικού».

 

ΘΕΜΑ 16ο: Καθορισμός της δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Αύξηση, μέχρι του ποσοστού 20%, της δυναμικότητας φιλοξενίας νηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου μας».

 

ΘΕΜΑ 18ο: «Διαγραφή οφειλών του Δήμου λόγω παραγραφής τους».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Λήψη απόφασης για την επίσκεψη εξαμελούς αντιπροσωπείας (4 αιρετοί και 2 υπάλληλοι) του Δήμου Πειραιά, στην Κίνα (Πεκίνο-Guangzhou) από 10/5/2017 έως 17/5/2017, προκειμένου  να συμμετάσχουν  στις εκδηλώσεις για τον Εορτασμό της 45ης Επετείου της Σύναψης Διπλωματικών Σχέσεων μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας και στην Τελετή Έναρξης του 2ου Forum Κινέζικων – Ελληνικών Πόλεων και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στο Πουλ της Αγγλίας από 17/5/2017 έως τις 19/5/2017, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο διήμερο συνέδριο με θέμα “Το μέλλον των θαλασσών μας”, για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας 2017 (ΕΜD 2017) και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες του Βελγίου από τις 30/5/2017 έως τις 31/5/2017, για τη συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στo Ευρωπαϊκό ετήσιο συνέδριο Πράσινης Εβδομάδας 2017 (GreenWeek 2017 Conference) για την περιβαλλοντική πολιτική και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση μετάβασης διμελούς αντιπροσωπείας στα Ιωάννινα, από 10/5/17 έως 12/5/17, για συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στο 2ο Forum για τη στρατηγική της Ε.Ε., για τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (EUSAIR) και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση υλοποίησης δράσεων για τη συμμετοχή του Δήμου σε εκδηλώσεις και ενέργειες του Blue Growth και διάθεσης πίστωσης 24.800,00 €».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση πραγματοποίησης τέλεσης αποκαλυπτηρίων του μνημείου της Γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου (1916-1922), την Κυριακή 21 Μαΐου 2017 και ώρα 11:30, στην Πλατεία Αλεξάνδρας (Ακτή Κουντουριώτου) και διάθεση πίστωσης μέχρι του ποσού των 970,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.)».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση  ποσού  4.960,00 € (συμπ/μου ΦΠΑ) για την τουριστική  προβολή του  Δήμου Πειραιά, με την δημοσίευση ολοσέλιδης τετράχρωμης διαφημιστικής καταχώρησης, στην προνομιούχο σελίδα στο Περιοδικό  ΧΡΗΜΑ &ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ και διάθεση της σχετικής πίστωσης».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση εξόδων κίνησης (κάρτα απεριορίστων διαδρομών) και απόδοση λογαριασμού του υπαλλήλου-Επόπτη Δημόσιας Υγείας, του Τμ. Δημ. Υγείας της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικών Υπηρεσιών, Βασιλείου Καώνη, για το χρονικό διάστημα από 1/1/16 έως και 30/12/16, για εκτέλεση εξωτερικής υπηρεσίας».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση γενομένης δαπάνης συνολικού ποσού 4.265,35 € (συμπ/νου Φ.Π.Α.), για τις Πασχαλινές   Εκδηλώσεις των 11 Κέντρων Αγάπης και Αλληλεγγύης (ΚΑΠΗ) του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση του αιτήματος του ΠΕΙΡΑΪΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ για την παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στο κέντρο του Πειραιά για την τοποθέτηση περιπτέρου εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου 2017, με σκοπό τη διεξαγωγή δράσεως ενημερωτικού χαρακτήρα  προς  τους Δημότες μας, χωρίς την καταβολή τέλους».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 224/20-3-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά στην έγκριση κατάστασης εφημερίδων που προμηθεύεται ο Δήμος για τις ανάγκες της ενημέρωσης».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Χωροθέτηση και παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης επί της οδού Βούλγαρη  έμπροσθεν του ακινήτου με αρ. 48  που στεγάζει τις νέες εγκαταστάσεις του Ραδιοφωνικού Σταθμού «Πειραϊκή Εκκλησία 91,2 FM» για την απρόσκοπτη και ακώλυτη λειτουργία του».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης και προσωρινής στάθμευσης διαστάσεων 12,00 μ. Χ 2,00 μ.) επί της οδού Ακτή Θεμιστοκλέους 2, για την κάλυψη των αναγκών των καταστημάτων της περιοχής».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Παραχώρηση χώρου φορτοεκφόρτωσης και προσωρινής στάθμευσης διαστάσεων 12,00 μ. Χ 2,00 μ.) επί της οδού Χαρ. Τρικούπη αρ.13, για την κάλυψη των αναγκών των καταστημάτων της περιοχής».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΙΗΤ-6041 αυτοκίνητο, επί της οδού Λαμπελέτ έμπροσθεν του αρ. 69».

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση ισολογισμού-απολογισμού-έκθεσης πεπραγμένων της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (ΚΟ.ΔΕ.Π.) οικονομικού έτους 2016».

 

ΘΕΜΑ 36ο: «Αντικατάσταση του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Πειραιά (ΚΟΔΕΠ) κ. Καλογερόγιαννη Αντωνίου μετά την παραίτησή του από το αξίωμα του Δημοτικού Συμβούλου».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Ανάκληση της υπ΄αριθμ.1229/2015 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κας Αγριοπούλου Γεωργίας »

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1209/2012 άδειας υπαιθρίου στασίμου εμπορίου του κ. Μπόφου Γεώργιου».

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1507/2014 άδειας στασίμου υπαιθρίου εμπορίου του κ. Νάνο Νικολάκη »

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 2152/2015 άδειας στασίμου υπαιθρίου εμπορίου του Ούτρα Κωνσταντίνου».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Ανάκληση της υπ΄αριθμ. 1266/2015 άδειας στασίμου υπαιθρίου εμπορίου της κας Σωτηροπούλου Φωτεινής».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Επιστροφή ποσού 450,00 € στο δικαιούχο Σκλαβενίτη Βησσαρίωνα του Νικολάου ως αχρεωστήτως καταβληθέντα και επαναφορά της Σ/364/1995 χρέωσης σύνδεσης του ακινήτου, που βρίσκεται στην οδό Καραΐσκου 199-201, με το αγωγό αποχέτευσης του 3515/1995 Βεβαιωτικού Χρηματικού Καταλόγου στο ορθό Κάντζος Ευστράτιος-Ακάσογλου».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Απαλλαγή του οφειλέτη ΠΡΟΠΟΡΕΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΕΠΕ, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 691,08 €».

 

ΘΕΜΑ 44ο: «Απαλλαγή της οφειλέτριας ΜΙΜΗΓΙΑΝΝΗ ΠΕΡΣΕΦΟΝΗΣ, από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 305,80 €».

 

ΘΕΜΑ 45ο: «Διαγραφή βεβαιωθέντων προστίμων Δημ. Τελών & Δημ. Φόρου στον κ. ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Νικολάου για αδήλωτο, μη ηλεκτροδοτούμενο ακίνητο συνολικού ποσού 610,86 €».

 

ΘΕΜΑ 46ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & Ν. 4178/13 της κας Φαρμακίδου Μαρίνας».

 

ΘΕΜΑ 47ο: «Διαγραφή επιβληθέντων προστίμων αυθαίρετων κατασκευών μετά τη ρύθμισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4014/11 & Ν. 4178/13 των κ.κ. Μπαρμπαγιάννη Λεωνίδα και Δραγώνα-Καρακούνη Σοφίας».

 

ΘΕΜΑ 48ο: «Διαγραφή ποσού 67,53 €, ίσου ύψους αυτού που είχε εξοφληθεί πριν από την με αριθμό 177/01-03-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, για την οφειλέτρια Σολωμού Μαριάνθη του Αναστασίου από τις υπόλοιπες υπάρχουσες οφειλές της ποσού 98,07 €».

 

ΘΕΜΑ 49ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.884,00 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 50ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στο υπόγειο του Εμποροναυτιλιακού (Πύργος)».

ΘΕΜΑ 51ο: «Καταστροφή άχρηστου υλικού που βρίσκεται στο 2ο όροφο του Δημαρχείου στο Τμ. Εισπράξεων».

Προηγούμενο άρθροΠλατεία Αλεξάνδρας:Έτσι θα δείχνει το μνημείο για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου
Επόμενο άρθροΕγκαινιάστηκε το 16ο East Med Yacht Show 2017

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.