Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Δήμος Πειραιά:Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 10/7/2017

Δήμος Πειραιά:Θέματα Δημοτικού Συμβουλίου 10/7/2017

1519
0

 

To 19o για φέτος Δημοτικό Συμβούλιο Πειραια θα  γίνει την Δευτέρα 10-7-2017 και ώρα 16:30 στο Δημαρχείο (Πλατεία Κοραή) στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,43 στον αριθμό

                      ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 1ο: «Μερική αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017».

 

ΘΕΜΑ 2ο: «Μερική τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, ως προς το μέρος που αφορά την σύσταση νέων κενών οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού, ανταποδοτικών υπηρεσιών καθαριότητας (Άρθρο 3 παρ.1)».

 

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την πλήρωση 191 κενών Οργανικών θέσεων μονίμου προσωπικού ανταποδοτικού χαρακτήρα διαφόρων κλάδων».

 

ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/18-1-17 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στον κανονισμό λειτουργίας πεζόδρομου Νικήτα (μεταξύ των οδών Δημητρίου Γούναρη και Εθνικής Αντιστάσεως) στο Δήμο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή ή μη των οφειλών της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Προβολής & Επικοινωνίας (ΔΕΠΕΠ) προς την Α΄ ΔΟΥ Πειραιά και προς τρίτους και έγκριση καταβολής τους».

 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ισολογισμού και απολογιστικής έκθεσης οικονομικού έτους 2016 της Δημοτικής  Ραδιοφωνίας Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π)».

 

ΘΕΜΑ 7ο: «Λήψη απόφασης όσον αφορά τον τόπο, τον χρόνο και τη διαδικασία της κλήρωσης των κενών θέσεων υπαιθρίου εμπορίου και της Κυριακάτικης αγοράς».

 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση προϋπολογισμού των Ειδικώς Αναγνωρισμένων Φιλανθρωπικών                                          Σωματείων (Ν.Π.Ι.Δ) α) Σωματείου Ναυτικών Γονέων Παιδιών με  Ειδικές Ανάγκες Η ΑΡΓΩ, β)  Πειραϊκής Ένωσης Γονέων, Κηδεμόνων & Φίλων ΑμεΑ – Πειραϊκό Εκπαιδευτικό Κέντρο Ατόμων με Αναπηρία – ΠΕΚ ΑΜΕΑ & γ) Πειραϊκού Συλλόγου Κινητικά Αναπήρων “Πε.Σ.Κ.Α”, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο 11 παρ.3Β του άρθρου 94 του Ν.3852/2010».

 

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση σύναψης μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Πειραιά και του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), για την υποστήριξη εργαζομένων και ανέργων του Δήμου Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 10ο: «Ορισμός εκπροσώπου μεταξύ του Δήμου μας και της ΕΕΤΑΑ. Α.Ε, στα  πλαίσια του προγράμματος Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής για το σχολικό έτος  2017-2018».

 

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της παροχής υπηρεσίας: “Εργασίες διαμόρφωσης Κέντρου Κοινότητας και Κέντρου ένταξης Μεταναστών στο Δήμο Πειραιά”.

 

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση μελέτης για την “Αναβάθμιση ανοικτών γηπέδων σκουός και τένις στα Βοτσαλάκια Δήμου Πειραιά”».

               

ΘΕΜΑ 13ο«Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου “Κατασκευή αγωγών αποχέτευσης λυμάτων στην Ε’ Δημοτική Κοινότητα ΑΑΕ 8/2011” έως 30/9/2017».

 

ΘΕΜΑ 14ο«Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου “Πύκνωση φρεατίων υδροσυλλογής ΑΑΕ 4/2015, το οποίο χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής”».

 

ΘΕΜΑ 15ο«Λήψη απόφασης για την ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο 4ο Νηπιαγωγείο Πειραιά».

 

ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση αναγκαιότητας υλοποίησης δράσεων».

 

ΘΕΜΑ 17ο: «Παράταση της σύμβασης  προμήθειας τροφίμων των βρεφονηπιακών σταθμών και του Ξενώνα φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών  έτους 2016-2017, έως το ύψος της συμβατικής  δαπάνης».

 

ΘΕΜΑ  18ο: «Έγκριση γενόμενης δαπάνης ποσού 188,00 € (συμπ/νου ΦΠΑ), για την πληρωμή εξόδων μετάβασης αεροπορικώς μονομελούς αντιπροσωπείας στη Λεμεσό της Κύπρου από 29/6/2017 έως 30/6/2017, για συμμετοχή του Δήμου Πειραιά στην ημερίδα ενημέρωσης που διοργάνωσε το Εθνικό Σημείο Επαφής URBACT Ελλάδας – Κύπρου, όπου παρουσιάστηκαν πόλεις «καλής πρακτικής URBACT» που αναδείχθηκαν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά και οι επιτυχείς Κυπριακές και Ελληνικές προτάσεις».

 

ΘΕΜΑ 19ο: «Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθμ. 159/2016 απόφασης Δημ. Συμβουλίου, που αφορά στη χωροθέτηση περιπτέρων στη συμβολή των οδών Υπαπαντής & Χορμοβίτου».

 

ΘΕΜΑ 20ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2055/2016 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κας Προβή Στυλιανής».

 

ΘΕΜΑ 21ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 672/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Τσαλικιάν Χαρουτιούν».

 

ΘΕΜΑ 22ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 679/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς του κ. Δικαίου Δημήτριου».

 

ΘΕΜΑ 23ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ.1229/2015 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κας Αγριοπούλου Γεωργίας ».

 

ΘΕΜΑ 24ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 692/2013 άδειας Κυριακάτικης Αγοράς της κ. Ιωσηφίδου Σοφίας».

 

ΘΕΜΑ 25ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1209/2012 άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου του κ. Μπόφου Γεώργιου».

 

ΘΕΜΑ 26ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1507/2014 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου του κ. Νάνο Νικολάκη».

 

ΘΕΜΑ 27ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 2152/2015 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου του Ούτρα Κωνσταντίνου».

 

ΘΕΜΑ 28ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1266/2015 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου της κας Σωτηροπούλου Φωτεινής».

 

ΘΕΜΑ 29ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 1100/2014 άδειας στάσιμου υπαιθρίου εμπορίου του κ. Ιωάννου Σταύρου».

 

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση των αποφάσεων της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών, για τη συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 31-05-2017, σύμφωνα με τις οποίες συμβιβάστηκαν πέντε υπόχρεοι για πέντε παραβάσεις κοινόχρηστου χώρου έτους 2010, 2013, 2014, 2015».

 

ΘΕΜΑ 31ο: «Απαλλαγή της οφειλέτριας Μιλήση Γεωργίας από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών ποσού 89,28 €».

 

ΘΕΜΑ 32ο: «Επιστροφή ποσού 269,10 € ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στην κα. ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΜΑ, το οποίο κατέβαλε για βεβαιωμένες παραβάσεις  του με αριθ. κυκλοφορίας ΖΖΗ-5422 οχήματος ιδιοκτησίας της».

 

ΘΕΜΑ 33ο: «Τροποποίηση της εγγραφής από τον βεβαιωτικό κατάλογο με αριθμό 6356/2017, που αφορά σε μισθώματα περιπτέρου μηνός Απριλίου του 2017 και διαγραφή του επιπλέον μισθώματος ποσού 209,41€, που αφορά στην ΧΑΤΖΗΣΚΟΥΛΗ Μαρία του Γεωργίου, λόγω διακοπής εργασιών».

 

ΘΕΜΑ 34ο: «Διαγραφή από τους βεβαιωτικούς καταλόγους με αριθμούς 6153/2017 & 6186/2017 που αφορούν σε μίσθωμα περιπτέρου για τους μήνες Ιανουάριο & Φεβρουάριο του 2017 συνολικού ποσού 961,34€ και πιο συγκεκριμένα στις εγγραφές που αφορά στον ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟ Χρήστο του Ηλία με ΑΦΜ 044929447, λόγω διακοπής εργασιών.»

 

ΘΕΜΑ 35ο: «Διαγραφή της με αριθ. 121600310535/18-06-2014 παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά και την επιστροφή ποσού  457,50 € ως  αχρεωστήτως καταβληθέντος   στον κ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΣΩΚΟ,  το οποίο κατέβαλε  για  την προαναφερόμενη παράβαση».

 

ΘΕΜΑ 36 ο: «Διαγραφή της με αριθ. 121600006110/10-01-2005 παράβασης του Τμήματος Τροχαίας Πειραιά και την επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως καταβληθέντος στον κ. ΘΕΟΔΩΡΟ ΔΙΒΗΤΑΡΗ, το οποίο κατέβαλε  για  την προαναφερόμενη παράβαση».

 

ΘΕΜΑ 37ο: «Διόρθωση της με αριθ. 287/05-04-2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, μόνο στο μέρος που αφορά τις παραβάσεις του κ. Ματσούκα Γεωργίου».

 

ΘΕΜΑ 38ο: «Διαγραφή εκ παραδρομής βεβαιωθέντων ποσών 7 υπόχρεων συνολικά 25.665,34 € από τους Βεβαιωτικούς Καταλόγους Ανταποδοτικών Τελών & ΤΑΠ.»

 

ΘΕΜΑ 39ο: «Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών παράνομης στάθμευσης ποσού 238,52 €, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης σε υπόχρεους οι οποίοι δεν ήσαν ιδιοκτήτες των οχημάτων τις ημερομηνίες των παραβάσεων και επαναβεβαίωση στους νέους ιδιοκτήτες ».

 

ΘΕΜΑ 40ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.491,66 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 41ο: «Οριστική διαγραφή οφειλών ποσού 1.159,68 € από τους χρηματικούς καταλόγους, που αφορούν σε βεβαιώσεις παράνομης στάθμευσης, λόγω λανθασμένης βεβαίωσης μάρκας, αριθμού κυκλοφορίας, χρώματος, ποσού, τύπου παράβασης ή λάθους καταχώρησης αριθμ. κυκλοφορίας».

 

ΘΕΜΑ 42ο: «Καθορισμός χώρων “εκτόνωσης” δεσποζομένων ζώων στα όρια της Β΄ Δημοτικής Κοινότητας».

 

ΘΕΜΑ 43ο: «Παραχώρηση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ για το υπ’ αριθμ. ΥΤΑ-3712  αυτοκίνητο επί της οδού Καψαμπέλη έμπροσθεν του αριθμού 17».

 

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.