Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Γραμμή 3 — Επέκταση προς Πειραιά, Πορεία έργων

Γραμμή 3 — Επέκταση προς Πειραιά, Πορεία έργων [Μάϊος 2022]

584
0

Η Αττικό Μετρό ενημέρωσε το κοινό για την πορεία των έργων επέκτασης της Γραμμής 3 προς τον Πειραιά κατά το μήνα Μάϊο 2022

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές κλιμακοστασίου (τοίχοι, δάπεδα).
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων κλιμακοστασίου και σκάλας επιπέδου οδού.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Αποκατάσταση οδών Τζαβέλα και Λακωνίας, απόδοση στην κυκλοφορία.

 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ

ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ      

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή μεσοτοιχιών στα όρια απαλλοτρίωσης του σταθμού, (επίπεδο οδού).
 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή οδοστρώματος και πεζοδρομίων οδού Μαυρομιχάλη)
 • Τοποθέτηση υαλοστασίων στα επίπεδα -1, -2.
 • Βαφές θυρών.
 • Εγκατάσταση ανελκυστήρων επιπέδου οδού και επιπέδου -2.
 • Τοποθέτηση ιστών φωτισμού στο πεζοδρόμιο της Αιτωλικού.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Μαυρομιχάλη δυτικά του σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – βαφές τοίχων στα επίπεδα -4, -3, -2, -1, αποκατάσταση σκυροδεμάτων, προεργασίες βαφών τοιχίων στο επίπεδο οδού.
 • Τοποθέτηση ψευδοροφών και μεταλλικών επενδύσεων (πανέλων), στους τοίχους των κυρίων χώρων στο επίπεδο -1 του σταθμού.
 • Κατασκευή τοιχίων παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση κυβόλιθων και φωτισμού στο επίπεδο οδού.
 • Διάστρωση κηπευτικού χώματος στα παρτέρια του σταθμού.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Μεταλλικές επενδύσεις οροφής και πλαγιοκαλύψεις.
 • Τοποθέτηση πληροφοριακών πινάκων και πινακίδων σήμανσης στις αποβάθρες.
 • Τοποθέτηση καθισμάτων στις αποβάθρες.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΤΜ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Τοποθέτηση γρανιτών και ανοξείδωτων καναλιών (λούκια).
 • Τοποθέτηση επενδύσεων (μεταλλικών και γυψοσανίδων) στις σήραγγες πρόσβασης του σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση μεταλλικών επενδύσεων στην άνω εγκάρσια σήραγγα πρόσβασης.
 • Τοποθέτηση υαλοπινάκων ανελκυστήρων.

ΝΟΤΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Κουμουνδούρου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Κατασκευή περιμετρικού τοίχου στο όριο της απαλλοτρίωσης.
 • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,36 και +21,00.
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων – χειρολισθήρων κλιμακοστασίου.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (βαφές).
 • Βαφές θυρών.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Κουμουνδούρου, τοποθέτηση ιστών φωτισμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (περιβάλλοντος χώρου).

ΒΟΡΕΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Δημητρακοπούλου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,08 και +24,98.
 • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.
 • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (βαφές).
 • Βαφές θυρών.
 • Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων – χειρολισθήρων κλιμακοστασίου.
 • Τοποθέτηση καταπακτής εισόδου στο επίπεδο οδού.
 • Κατασκευή περιμετρικών τοιχίων στο όριο της απαλλοτρίωσης.
 • Αποκατάσταση οδοστρώματος οδού Δημητρακοπούλου, τοποθέτηση ιστών φωτισμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιφάνειας, (κατασκευή πεζοδρομίου και περιβάλλοντος χώρου).

ΦΡΕΑΡ ΜΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σκυροδέτηση φρεατίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή δικτύου ομβρίων.
 • Κατασκευή πεζοδρομίου οδού Π. Μελά

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σκυροδέτηση κυρίως σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (κατασκευή υαλοστασίων χώρων έκδοσης εισιτηρίων στο επίπεδο -1, διάστρωση γεμισμάτων στο επίπεδο -1, τοποθέτηση γρανιτών στα επίπεδα -1 και -3, κατασκευή τοιχοποιίας και επιχρισμάτων στην πρόσβαση 3 επίπεδο -1, τοποθέτηση ψευδοροφής στο επίπεδο -1 και -3, χρωματισμοί στα επίπεδα -1, -2, στα κλιμακοστάσια και στο επίπεδο τροχιών, επένδυση τοίχων και υποστυλωμάτων στο επίπεδο -3 και πλαγιοκαλύψεων στα κλιμακοστάσια κοινού, τοποθέτηση χειρολισθήρων και κιγκλιδωμάτων στα κλιμακοστάσια), εργασίες στους χώρους LAS, RS.
 • Ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες στα επίπεδα -1, -2 και τοποθέτηση αγωγού εξαγωγής αέρα στο επίπεδο των αποβαθρών (-3).
 • Υδατοστεγάνωση πρόσβασης 3 στην πλάκα οροφής και στον ανελκυστήρα και τη σήραγγα της πρόσβασης 3.
 • Σκυροδέτηση εξωτερικών – εσωτερικών τοιχείων, πλάκας οροφής, κλιμακοστασίου, τοιχείων ανελκυστήρα και σήραγγας και τοιχείων επιπέδου οδού πρόσβασης 3.
 • Εργασίες σκυροδεμάτων στον ανελκυστήρα της εισόδου 1 και στη συνδετήρια σήραγγα.
 • Καθαίρεση κεφαλόδεσμου πλησίον πρόσβασης 1 και 2.
 • Εργασίες κατασκευής δικτύου ομβρίων.
 • Εργασίες επιχώσεων για την επαναφορά της οδού πάνω από το σταθμό.
 • Αφαίρεση αντηρίδων ανελκυστήρα πρόσβασης 3.
 • Τοποθέτηση στύλων ΗΛΠΑΠ.

ΦΡΕΑΡ ΡΟΛΟΙ & NATM ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Τοποθέτηση καταπακτής εξόδου διαφυγής επιπέδου οδού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Βαφή βιομηχανικού δαπέδου στη συνδετήρια σήραγγα και στο δάπεδο του φρέατος

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:                                                                              

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Απόδοση σε κυκλοφορία της Β. Γεωργίου
 • Απόδοση σε κυκλοφορία οδού Καραΐσκου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποκατάσταση επιπέδου οδού (κατασκευή εσωτερικών τοιχίων πλατείας, τοποθέτηση μαρμάρινων επενδύσεων στην πλατεία, επιχώσεις στα παρτέρια, κατασκευή σιντριβανιών)
 • Κατασκευή ψευδοροφής στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο μηχανολογικό όροφο, στο επίπεδο έκδοσης εισιτηρίων και στο επίπεδο αποβαθρών
 • Βαφή δαπέδου κλιμακοστασίου 7
 • Κατασκευή βάσεων ΑΜΕΚ στο επίπεδο εισιτηρίων
 • Χρωματισμοί 2.1, 2.2, 2.7, 1.8.2 επιπέδου εισιτηρίων
 • Κατασκευή πυράντοχων υαλοστασίων αποβαθρών
 • Τοποθέτηση πανέλλων τοίχου στο επίπεδο αποβαθρών
 • Κατασκευή ορθογρανιτώσεων στο επίπεδο αποβαθρών
 • Τοποθέτηση ανοξείδωτων επενδύσεων στο επίπεδο αποβαθρών
 • Βαφή κούτελων αποβάθρας (επίπεδο σιδηροτροχιών)
 • Συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Έργου

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση στηριγμάτων και πανέλλων τοίχου και οροφής

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή οικίσκου ανελκυστήρα στο επίπεδο οδού

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση στηριγμάτων πανέλλων τοίχου και οροφής μουσειολογικής μελέτης
 • Υλοποίηση μουσειολογικής μελέτης στην εσοχή

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Τοποθέτηση στηριγμάτων πανέλλων τοίχου και οροφής μουσειολογικής μελέτης
 • Τοποθέτηση υαλοστασίου δαπέδου στην εσοχή αρχαιοτήτων
 • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου
 • Υλοποίηση μουσειολογικής μελέτης στην εσοχή

ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΡΑΛΛΕΙΟΣ) ΚΑΙ  ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου
 • Απόδοση σε κυκλοφορία πεζοδρομίου επί της Β. Γεωργίου

 ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΝΑΤΜ

Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες

ΦΡΕΑΡ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

 • Αποσυναρμολόγηση οικοδομικού γερανού

Σε αναμονή βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Καθαίρεση κεφαλόδεσμου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Κατασκευή εσωτερικών τοιχείων πλατείας
 • Επιχώσεις- συμπυκνώσεις

ΦΡΕΑΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

 • Καθαιρέσεις σκυροδεμάτων στην επιφάνεια
 • Ενέσεις με πολυουρεθάνες στη συνδετήρια σήραγγα και το φρέαρ
 • Αποσυναρμολόγηση οικοδομικού γερανού
 • Κατασκευή κιγκλιδωμάτων στο κλιμακοστάσιο
 • Εκσκαφή επί της οδού Δεληγιώργη για σύνδεση φρέατος με δίκτυο αποχέτευσης

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.