Αρχική ΝΕΑ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ Γραμμή 3 — Επέκταση προς Πειραιά, Πορεία έργων

Γραμμή 3 — Επέκταση προς Πειραιά, Πορεία έργων [Ιούνιος 2021]

661
0

Η Αττικό Μετρό ενημέρωσε το κοινό για την πορεία των έργων επέκτασης της Γραμμής 3 προς τον Πειραιά κατά το μήνα Ιούνιο 2021

ΦΡΕΑΡ ΤΖΑΒΕΛΑ

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας.
  • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.

 ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ

 ΑΝΟΙΧΤΟ ΟΡΥΓΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ      

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Υδατοστεγάνωση πλάκας οροφής.
  • Κατασκευή φρεατίων Νο 4, 8 στο επίπεδο οδού.
  • Τοιχοποιίες – επιχρίσματα στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
  • Αρχιτεκτονικά τελειώματα – Βαφές στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
  • Βιομηχανικά δάπεδα στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
  • Τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και γρανιτών στα επίπεδα -4, -3, -2, -1.
  • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στο χώρο 3.12.
  • Τοποθέτηση θυρών.
  • Τοποθέτηση εσχαρών εξαερισμού.
  • Επίχωση σταθμού.

ΚΥΡΙΑ ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

 Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

  • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης κύριας σήραγγας σταθμού.
  • Δευτερογενή σκυροδέματα αποβαθρών.
  • Τοποθέτηση γρανιτών στις αποβάθρες.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Τοποθέτηση ψευδοροφών και πλαγιοκαλύψεων στους τοίχους.

ΥΠΟΓΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΑΤΜ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ (ΝΑΤΜ)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

  • Ολοκλήρωση κατασκευής μόνιμης επένδυσης.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Τοποθέτηση γρανιτών στις εισόδους των κλιμακοστασίων και στη σήραγγα cross over.
  • Τοποθέτηση στηρίξεων μεταλλικών επενδύσεων στην άνω εγκάρσια σήραγγα πρόσβασης..

 ΝΟΤΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Κουμουνδούρου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

  • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας.
  • Τοιχοποιίες – επιχρίσματα.
  • Κατασκευή περιμετρικού τοίχου στο όριο της απαλλοτρίωσης.
  • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,36 και +21,00.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Δευτερογενή σκυροδέματα κλιμακοστασίου.
  • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (βαφές).

ΒΟΡΕΙΟ ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ  (οδός Δημητρακοπούλου)

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

  • Ολοκλήρωση μόνιμης επένδυσης φρέατος και συνδετήριας σήραγγας.
  • Καθαίρεση κεφαλόδεσμου.
  • Τοποθέτηση μεταλλικών κατασκευών στις στάθμες +8,08 και +24,98.
  • Κατασκευή ηχοαπορροφητικού σοβά.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Αρχιτεκτονικά τελειώματα (βαφές).

ΦΡΕΑΡ ΜΕΛΑ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

  • Σκυροδέτηση τελικής επένδυσης σήραγγας ΝΑΤΜ (θόλος + ανάστροφο τόξο).
  • Σκυροδέτηση πλάκας οροφής αντλιοστασίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Τοποθέτηση οπλισμού και σκυροδέτηση περιμετρικών τοιχείων της μόνιμης επένδυσης.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

  • Σκυροδέτηση κυρίως σταθμού.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη εισόδων 1,2 &3.
  • Κατασκευή αρχιτεκτονικών τελειωμάτων (τοιχοποιίες, επιχρίσματα στο -1, χρωματισμοί στο -1 και -2, βιομηχανικά δάπεδα, γεμίσματα, τσιμεντοκονίες δαπέδων, τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων στα επίπεδα -1 και -2, μεταλλικές θύρες στο -2 και το -3, διάστρωση γεμισμάτων στο -1 και -2, ψευδοροφές), εργασίες διαμόρφωσης χώρου έκδοσης εισιτήριων στο -1.
  • Διάστρωση φύλλων ηλεκτρικής μόνωσης στο επίπεδο πλατφόρμας.
  • Εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού στα επίπεδα -1, -2 και στο επίπεδο κάτω από τις πλατφόρμες.
  • Υδροκαθαίρεση των διαφραγματικών τοίχων μεταξύ σταθμού και προσβάσεων 1 και 2, στα επίπεδα -1 και -2.

ΦΡΕΑΡ ΡΟΛΟΙ & NATM ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες :

  • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Αποκατάσταση επιπέδου οδού
  • Εργασίες υδατοστεγάνωσης στην οροφή του φρέατος
  • Διάστρωση βιομηχανικών δαπέδων

ΣΤΑΘΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΑΘΜΟΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:                                                                              

  • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Κατασκευή οδεύσεων Η/Μ δικτύων στο επίπεδο οδού
  • Επιχώσεις- συμπυκνώσεις
  • Τοποθέτηση θυρών στο επίπεδο αποβαθρών και στον Η/Μ όροφο
  • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στο επίπεδο εισιτηρίων και στα κλιμακοστάσια
  • Συντήρηση των αρχαιολογικών ευρημάτων του Έργου

ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΜΗΜΑ  ΣΤΑΘΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης

ΣΗΡΑΓΓΕΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣΤΑΣΙΩΝ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης και δευτερογενή σκυροδέματα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στα κλιμακοστάσια

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης, δευτερογενή σκυροδέματα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στη συνδετήρια σήραγγα

ΕΙΣΟΔΟΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Π. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης  

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Τοποθέτηση γρανιτών δαπέδου στη συνδετήρια σήραγγα

ΦΡΕΑΡ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΡΑΛΛΕΙΟΣ) ΚΑΙ  ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Σφράγιση προσωρινού αντλιοστασίου

 Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Αποκατάσταση επιπέδου οδού

 ΣΗΡΑΓΓΑ ΤΡΙΠΛΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΝΑΤΜ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Κατασκευή μόνιμης επένδυσης

ΦΡΕΑΡ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Εκσκαφή και προσωρινή αντιστήριξη
  • Υδατοστεγάνωση, κατασκευή πλάκας θεμελίωσης και περιμετρικών τοιχείων έως -3,0

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Υδατοστεγάνωση περιμετρικών τοιχείων έως +8,5
  • Σκυροδέτηση πλάκας -2,52 (ολοκληρώθηκε)
  • Σκυροδετήσεις περιμετρικών τοιχείων έως +2,5

ΦΡΕΑΡ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΑΙ ΣΗΡΑΓΓΑ ΑΕΡΙΣΜΟΥ

Έχουν ολοκληρωθεί οι παρακάτω εργασίες:

  • Σκυροδέτηση μόνιμης επένδυσης συνδετήριας σήραγγας

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι παρακάτω εργασίες:

  • Σκυροδετήσεις μόνιμης επένδυσης περιμετρικών τοιχείων φρεατίου (ολοκληρώθηκε έως +19,5)
Προηγούμενο άρθροΙ.Ν. Αγίας Μαρίνας : Πρόγραμμα εορτασμών 16-17/7
Επόμενο άρθροΑπο αύριο 15/7 το Λιμενικό αναλαμβάνει τον έλεγχο της επιβίβασης στα πλοία

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.