Αρχική ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά : Bασικές παρατηρήσεις επι των συμπερασμάτων της έρευνας του...

Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά : Bασικές παρατηρήσεις επι των συμπερασμάτων της έρευνας του ΒΕΠ

683
0

Με μια έρευνα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά σε συνεργασία με την Εταιρεία Δημοσκοπήσεων OPINION POLL έγινε η προσπάθεια να ερευνηθεί ο βαθμός αισιοδοξίας των Βιοτεχνών της περιοχής τόσο για την κατάσταση της Ελληνικής Οικονομίας, όσο και για την προσωπική Επιχείρηση τους, για τα προβλήματα που συναντούν, την κατάσταση που αντιμετωπίζουν, τις δυσκολίες που βάζουν φρένο στην αναπτυξιακή τους προσπάθεια.

Η Έρευνα πραγματοποιήθηκε μετά από απόφαση των οργάνων διοίκησης του Β.Ε.Π με στόχο να διερευνηθεί η υπάρχουσα κατάσταση με τρόπο επιστημονικό και για να μπορούν να αξιοποιηθούν τα ευρήματά της ως εργαλείο για τις διεκδικήσεις των Βιοτεχνών, τους προσανατολισμούς και ιεραρχήσεις θεμάτων στην δράση του Β.Ε.Π στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας και των πιο στοιχειοθετημένων παρεμβάσεων στο επόμενο διάστημα.

Τα αναλυτικά συμπεράσματα της έρευνας, καθώς και η επεξήγηση του γενικότερου κλίματος στις βιοτεχνίες θα παρουσιαστεί στη συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020, στις 18:30’, στην αίθουσα συνεδριάσεων του ΒΕΠ (Καραϊσκου 111, Πειραιάς).

Ανάμεσα στα ευρήματα της Έρευνας ξεχωρίζουμε την μεγαλύτερη αισιοδοξία με την οποία αντιμετωπίζουν το μέλλον οι Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μέσα στην Κρίση, από το 2010 και μετά, σε σχέση με τις επιχειρήσεις που λειτουργούσαν και πριν την κρίση, αλλά και την δυσκολία να βρεθεί εύκολα κατάλληλα εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.

Σημειώνουμε ότι το 33.9% των Επιχειρήσεων δηλώνουν ότι χρειάζονται τεχνικό προσωπικό και από αυτές το 76.7% τονίζουν ότι δεν βρίσκουν εύκολα! Το στοιχείο αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία και διάσταση όταν το 33.2% των Επιχειρήσεων εμφανίζονται στην Έρευνα να σκοπεύουν να κάνουν μία ή παραπάνω προσλήψεις μέσα στο 2020! Ωστόσο, το σύνολο των ευρημάτων της Έρευνας που δίνεται στην δημοσιότητα είναι σημαντικά, χρήσιμα για να καταγραφεί η πραγματικότητα που χαρακτηρίζει την επιχειρηματική δραστηριότητα 15.000 περίπου Βιοτεχνών μελών του Β.Ε.Π.

Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ. Ανδριανός Μιχάλαρος υπογραμμίζει τα ακόλουθα:

«Εκτιμήσαμε ως Διοίκηση του Επιμελητηρίου, ότι στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται, χρειάζεται να στηριχθούμε σε επιστημονικά ευρήματα που μας δείχνουν καλύτερα τα υπάρχοντα προβλήματα, τις προτεραιότητες που πρέπει να θέσουμε, τους βασικούς άξονες των διεκδικήσεών μας που πρέπει να χαράξουμε.

Όπως επισημάναμε προς κάθε κατεύθυνση, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην παροχή κινήτρων και ενισχύσεων προς τις βιοτεχνίες και τους επαγγελματίες με παραγωγικές και τεχνικές δραστηριότητες. Υπάρχει αδήριτη ανάγκη αφ’ ενός για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων και αφ’ ετέρου την αλλαγή των δημοσιονομικών στόχων. Παράλληλα απαιτείται άμεσος επαναπροσδιορισμός του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού, μετεκπαίδευση του υφιστάμενου εκπαιδευτικού προσωπικού, εκσυγχρονισμός της ύλης αλλά δημιουργία μιας νέας γενιάς επαγγελματιών στα τεχνικά επαγγέλματα.

Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία, μεταξύ των εξαιρετικώς χρήσιμων συμπερασμάτων που προκύπτουν από την Έρευνα που πραγματοποιήσαμε σε συνεργασία με την OPINION POLL και δικαιώνουν την πρωτοβουλία μας.

Το ζητούμενο τώρα είναι η αξιοποίηση των συμπερασμάτων που προκύπτουν. Σ΄ αυτή την κατεύθυνση θα συνεδριάσει άμεσα το Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά και θα πραγματοποιήσουμε συνάντηση με τα Σωματεία και εκπροσώπους του Πολιτικού- Αυτοδιοικητικού- Επιμελητηριακού κόσμου, ώστε να χαράξουμε νέους δρόμους για το μέλλον».

Από την Έρευνα που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 800 Βιοτέχνες που ανήκουν στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Πειραιά, προκύπτουν ιδιαίτερα σημαντικά ευρήματα. Σημειώνουμε ότι στο δείγμα της Έρευνας εκπροσωπήθηκαν αναλογικά όλοι οι χώροι δραστηριότητας (Μεταποίηση- Υπηρεσίες- Εμπόριο), οι Νομικές μορφές των υπαρχόντων Επιχειρήσεων και η γεωγραφική τους θέση (Δυτική Αττική, Ευρύτερη περιοχή Πειραιά).

Σημειώνουμε ορισμένες βασικές παρατηρήσεις:

  1. Αισιόδοξοι για την πορεία της Ελληνικής Οικονομίας δηλώνουν το 34.1% των Βιοτεχνών, ενώ λίγο και καθόλου αισιόδοξοι το 65.2%. Φαίνεται μια μεγαλύτερη απαισιοδοξία στην Μεταποίηση και στο Εμπόριο (70.6% και 69.1 λίγο και καθόλου αισιόδοξοι αντίστοιχα) ενώ η αισιοδοξία είναι ανεβασμένη στις Υπηρεσίες. Πιο συγκρατημένες είναι οι Επιχειρήσεις από την Δυτική Αττική (68.3% λίγο και καθόλου αισιόδοξοι, έναντι 64% από την ευρύτερη περιοχή) και οι παλιότερες Επιχειρήσεις, αυτές που ιδρύθηκαν πριν την Κρίση 68.6% έναντι 57.7% για όσες ιδρύθηκαν μετά το 2010.

 

  1. Το στοιχείο αυτό έρχεται σε μία αντίθεση σε σχέση με τον βαθμό αισιοδοξίας που εμφανίζεται να υπάρχει για την προσωπική Επιχείρηση. Ενώ εμφανίζεται να είναι πολύ και αρκετά αισιόδοξοι για την πορεία της Ελληνική Οικονομίας το 34.1%, πολύ και αρκετά ασιόδοξοι γα την πορεία της Επιχείρησής τους δηλώνουν το 55.6% των Βιοτεχνών. Πιο συγκρατημένοι με 46.8% εμφανίζονται οι Βιοτέχνες της Μεταποίησης και αρκετά πιο αισιόδοξοι όσοι δραστηριοποιούνται στις Υπηρεσίες (60.9%). Επίσης, πιο αιόδοξοι εμφανίζονται όσοι έχουν Επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά το 2010.

 

  1. Το 58.9% των Βιοτεχνών δηλώνουν ικανοποιημένοι από τα μέτρα που έχει ανακοινώσει για την φορολόγηση, τις εισφορές κ.λ.π η Κυβέρνηση, έναντι του 34.4% που έχουν αντίθετη άποψη.

 

  1. Φαίνεται να μην υπάρχει ικανοποίηση από την πλειοψηφία για τον ρόλο και τη συμβολή των Δήμων στη δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την Ανάπτυξη. Το 54.9% δεν είναι ικανοποιημένοι, έναντι ενός 39.2% που είναι ικανοποιημένοι.
  2. Ο τζίρος για το 2019 φαίνεται να ήταν στα ίδια επίπεδα με πριν για το 46.4% των Επιχειρήσεων. Στο 27.9% υπήρξε μείωση, ενώ στο 23.2% αύξηση. Το ποσοστό των Επιχειρήσεων που μειώθηκε ο τζίρος τους εμφανίζεται μεγαλύτερο στο Εμπόριο και τη Μεταποίηση ( 35.8% και 30% αντίστοιχα ) και στις προ του 2010 Επιχειρήσεις (30.3%). Το 79.5% δηλώνει ότι δεν αυξήθηκε, σχετικά έστω, ο τζίρος τους στο διάστημα μετά τις Εκλογές του Ιουλίου και την Κυβερνητική Αλλαγή, ενώ το 15.8% βλέπει μια σχετική αύξηση.

 

  1. Το 69.2% των Επιχειρήσεων ικανοποιούν τις οφειλές κάθε είδους που έχουν. Το 15.5% το πράττουν αλλά κάπως καθυστερημένα και το 14.4% τις ικανοποιεί με κενά. Το 73.6% των Επιχειρηματιών θεωρεί ότι έχει εξασφαλίσει την βιωσιμότητα των Επιχειρήσεών τους, έναντι του 22%. Το 12.4% δηλώνει κατηγορηματικά όχι ως προς την εξαφάλιση της βιωσιμότητας των Επιχειρήσεών τους.

 

  1. Το 73% εμφανίζεται ικανοποιημένο από την κατάσταση των Υποδομών και τον Τεχνολογικό Εξοπλισμό έναντι του 26.2%. Ωστόσο το 45.2% δηλώνει ότι σκοπεύει να επενδύσει τόσο στις Υποδομές και τον Εξοπλισμό, όσο και στην επέκταση των δραστηριοτήτων τους.

 

  1. Το 58.2% των Βιοτεχνών δηλώνει ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα ως προς την πρόσβαση των Επιχειρήσεων στις Τράπεζες. Το 23.9% διαπιστώνει μία βελτίωση, ενώ το 15.3% βλέπει να έχει δυσκολέψει. Μόλις το 20.6% των Επιχειρήσεων έχει ενταχθεί σε κάποιο επιδοτούμενο Πρόγραμμα, ενώ το 78.5% όχι.

 

  1. Το 33.9% των Βιοτεχνών δηλώνει ότι έχει ανάγκη από εξειδικευμένο Τεχνικό Προσωπικό. Ωστόσο το 76.7% σημειώνει πως δεν μπορεί να βρει εύκολα τέτοιο προσωπικό και σε σχετκή ερώτηση δήλωσε σειρά τεχνικών ειδικοτήτων. Το στοιχείο αυτό αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, πολύ περισσότερο διότι το 33.2% δηλώνει πως σκοπεύει κατά την διάρκεια του 2020 να κάνει μία ή και παραπάνω προσλήψεις.

 

  1. Δείτε ολόκληρη την έρευνα εδώ:

http://www.bep.gr/ereuna-diatheseon-anagkon-melon-bep.html#.Xjf1sSPQDcs

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.